Protocollen voor de anderhalvemetersamenleving

Veel brancheorganisaties hebben de RIVM-richtlijnen vertaald naar de dagelijkse praktijk van hun sector in concrete plannen voor op de werkvloer, ook wel protocollen. Een protocol gaat over veilig werken binnen een bedrijf of organisatie. Er staan afspraken in over onder meer afstand houden, hygiëne, beschermingsmiddelen en druk op de publieke ruimte.

Veel protocollen voor de anderhalvemetersamenleving staan al op Mijncoronaprotocol. Die site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met de Rijksoverheid.

Waarom zijn er protocollen nodig?

Protocollen zijn nodig om de algemene regels van het RIVM te vertalen naar de realiteit van de openbare ruimte, de werkvloer, het sportveld of de school.

Dat vereist maatwerk: hoe houd je 1,5 meter afstand in een kantoortuin? Hoe voorkom je dat medewerkers bij elkaar hoeven te zitten met lunch? Hoe voorkom je dat mensen in rijen dichtbij elkaar komen te staan? Branches hebben zelf het beste zicht op de eigen praktijk. Daarom zijn protocollen op brancheniveau nodig.

Wat staat er in die protocollen?

De protocollen geven concrete invulling aan de richtlijnen van het RIVM. Dat gaat over afstand houden, over hygiëne en over bescherming. Daarnaast moeten de protocollen helder zijn in de communicatie naar alle groepen. Wat wordt er verwacht van medewerkers, en wat van klanten? Hoe moet een bedrijfsleider de werkvloer inrichten? Visualisaties kunnen hier behulpzaam bij zijn. Ook moeten de protocollen ingaan op handhaving. De branche zelf is hier als eerste verantwoordelijk voor.

Wie maken deze protocollen?

Protocollen worden in het algemeen opgesteld door de branchevereniging horend bij de sector. Daarbij worden zij in veel gevallen ondersteund door de werkgeverskoepels VNO-NCW en MKB Nederland. Ook werknemers moeten daarbij worden betrokken, bijvoorbeeld via vakbond(en). Ook overheden kunnen opsteller van protocollen zijn in de gevallen waarbij zijzelf belangrijke stakeholder zijn. Bijvoorbeeld als zij werkgever zijn.

Waar kan ik het protocol voor mijn branche of sector vinden?

Allereerst kunt u de status van het protocol voor uw branche op de website van uw brancheorganisatie vinden. De website mijncoronaprotocol.nl verzamelt protocollen en is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met de Rijksoverheid. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de protocollen ligt bij de branche.

Voor mijn branche bestaat er geen protocol, aan welke regels moet ik me houden? 

Iedereen moet zich aan de richtlijnen van het RIVM houden. Die gaan over afstand houden, over hygiëne en over bescherming. Het RIVM heeft een algemene handreiking gepubliceerd om u op de werkvloer aan de adviezen te kunnen houden.

Kan ik zelf een protocol aanleveren?

Protocollen worden in het algemeen opgesteld door de branchevereniging horend bij de sector. Daarbij worden zij in veel gevallen ondersteund door de werkgeverskoepels VNO-NCW en MKB Nederland. Neem hiervoor contact op met uw branchevereniging. De meeste brancheverenigingen hebben contact met hun vakdepartement. 

Worden de protocollen getoetst door de overheid?

  • Protocollen worden in het algemeen opgesteld door de branchevereniging. Daarbij worden zij in veel gevallen ondersteund door de werkgeverskoepels VNO-NCW en MKB Nederland en de vakbonden.
  • De overheid adviseert de brancheverenigingen daarbij. Bijvoorbeeld over het waarborgen van voldoende afstand tussen werknemers en klanten en de betrokkenheid van werknemers bij de protocollen.

Wat moeten ondernemers die weer open mogen doen om zich te houden aan de RIVM-richtlijnen?

De sectoren die weer opengaan moeten zich waar mogelijk houden aan de 1,5 meter afstand en aanvullende hygiëne- en beschermingsmaatregelen nemen. Veel sectoren hebben protocollen gemaakt waarin de algemene regels van het RIVM vertaald zijn naar hun praktijk. 

Komen er aanvullende regelingen om de gevolgen van de anderhalvemetersamenleving te compenseren?

Voor de gevolgen van de 1,5 metersamenleving zijn nog geen aanvullende regelingen. 

Bekijk de veelgestelde vragen over de financiële regelingen voor ondernemers en bedrijven.