Corona en de regels voor culturele instellingen

Culturele instellingen en organisaties zijn open voor publiek. Dit betekent dat bibliotheken, theaters, alle muziekpodia en musea open zijn. Net als muziekscholen, presentatie-instellingen en monumenten met een publieksfunctie.

Algemene regels culturele organisaties

Regels voor groepen

U mag groepen van maximaal 4 personen ontvangen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee. Bijvoorbeeld 4 vrienden boven de 18 jaar die naar het theater gaan. Er geldt een uitzondering voor mensen die op 1 adres wonen.

Bekijk meer informatie over regels voor binnen en buiten.

Maak 1,5 meter afstand mogelijk

U richt als culturele locaties zelf de zalen in om te voldoen aan de richtlijnen voor de 1,5 meter afstand. Bij zitplaatsen in bijvoorbeeld een theater of bioscoop mogen huisgenoten naast elkaar zitten.

Altijd een gezondheidscheck

Er vindt vooraf een gezondheidscheck plaats. Dit geldt voor uw bezoekers en personeel. 

Mondkapje voor personeel en bezoekers

Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het verplicht een mondkapje te dragen op openbare plekken. Bezoekers mogen als zij zitten het mondkapje afdoen. 

Ook op werkplekken in de openbare ruimte is het verplicht om een mondkapje te dragen. Sommige mensen hoeven geen mondkapje op tijdens het werk. Tijdens bijvoorbeeld acteren, dansen of muziek maken is het dragen van een mondkapje niet altijd mogelijk.  

Regels voor de horeca binnen culturele organisaties

Eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten, ook die in culturele instellingen. Hier gelden geen uitzonderingen op. Bekijk meer informatie over de regels voor horeca.

Extra regels voor binnenruimtes met bezoekers op 1 plek

Regels voor binnenruimtes met bezoekers op 1 plek (zoals theaters, bioscopen en concertzalen)

Voor organisaties waar bezoekers binnen vooral op 1 plaats zijn, zoals theaters, bioscopen en filmtheaters, concertzalen en podia geldt:

  • Maximaal 30 bezoekers per ruimte met vaste zitplaatsen (inclusief kinderen, exclusief personeel). 
  • Bezoekers zijn verplicht te reserveren. Dit kan vooraf, maar ook aan de deur.
  • Verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgang en toiletten zijn zo van elkaar gescheiden dat bezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden.
  • Er is geen maximaal aantal personen in 1 ruimte in gebouwen voor scouting-, cultuur-, kunst-, sport- en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar. En de personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden.

Extra regels voor binnen- en buitenlocaties met doorstroom van bezoekers

Regels voor binnen- en buitenlocaties met doorstroom van bezoekers (zoals musea en bibliotheken)

Voor musea, monumenten, bibliotheken en andere binnen- en buitenlocaties met doorstroom van bezoekers geldt:

  • U zorgt ervoor dat uw bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.
  • Bezoekers reserveren voor hun bezoek per tijdvak.
  • De lokale overheid maakt met u afspraken over het maximaal aantal bezoekers. Hierbij houden zij rekening met de oppervlakte van uw locatie. En het kunnen naleven van maatregelen zoals 1,5 meter afstand houden.

Geen maximum groepsgrootte voor optreden, repeteren en opnames maken

Voor de beoefening van podiumkunsten, amateurkunst en cultuureducatie geldt geen maximum groepsgrootte. Zoals bij toneelspelen, dansen, muziek maken of acteren. Optreden, repeteren of opnames maken met meer dan 30 personen is toegestaan. In bijvoorbeeld een opname- of repetitieruimte of op een podium.

Als u optreedt voor publiek mogen er maximaal 30 bezoekers in de zaal zitten.

Regels voor producenten in de audiovisuele sector

Producenten in de audiovisuele sector mogen opnames maken voor bijvoorbeeld voorstellingen, films, series, reclames en documentaires. Voor bijvoorbeeld voorstellingen, films, series, reclames en documentaires. Zowel in studioruimten als op andere binnen- en buitenlocaties.

Hiervoor geldt geen maximum aantal personen. Maar alleen als het noodzakelijk is voor het doorgaan van het dagelijkse werk van culturele instellingen, bedrijven en andere organisaties. Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Bij de werkzaamheden wordt het protocol van de betreffende sector gevolgd.

Uw eigen coronaregels

U kunt als culturele locatie eigen regels hebben. Bijvoorbeeld dat uw bezoekers hun handen moeten schoonmaken met speciale gel. Uw bezoekers moeten altijd naar de aanwijzingen van u en uw personeel luisteren.

Vrijwilligers

Heeft u vrijwilligers die een kwetsbare gezondheid hebben (onder de risicogroep vallen)? Zij krijgen het advies extra voorzichtig te zijn om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Terugbetalen van gekochte kaartjes of voucher

Kan een voorstelling of concert niet doorgaan door het coronavirus en hebben bezoekers al een kaartje gekocht? Dan zoekt u naar een nieuwe datum. Daarbij blijft het gekochte kaartje van uw bezoeker geldig.

Is een verplaatsing niet mogelijk of last u de voorstelling of het concert definitief af? Of kan uw bezoeker niet op de nieuwe datum? Dan geeft u de bezoeker een voucher met dezelfde waarde van de ticketprijs. Dit is inclusief (service)kosten. Uw bezoeker heeft het recht om het geld voor het ticket terug te vragen.

U geeft de bezoeker informatie over een voucher of het terugbetalen van uw ticket.

Protocollen culturele en creatieve sector

Bedrijven en organisaties in de cultuursector maken op brancheniveau plannen (protocollen) voor veilig werken. In protocollen staat hoe zij de RIVM-richtlijnen vertalen naar hun dagelijkse praktijk. Op Mijncoronaprotocol.nl vindt u per branche de protocollen.

Financiële regelingen voor de culturele en creatieve sector

Bent u een organisatie in de culturele sector en heeft u door de gevolgen de corona-uitbraak financiële hulp nodig? Het kabinet komt de culturele en creatieve sector tegemoet met verschillende financiële regelingen voor de culturele en creatieve sector.

Bekijk ook: