Het coronavirus en de horeca en evenementen

Als gevolg van het aantal besmettingen moeten sociale contacten zoveel mogelijk beperkt worden. Daarom is de horeca gesloten sinds half oktober. Ook de meeste evenementen zijn verboden.

Bekijk alle vragen en antwoorden over afstand houden

Regels voor de horeca

Tot wanneer is de horeca gesloten?

Medio december 2020 worden de maatregelen voor de horeca opnieuw overwogen. Dan is er meer zicht op de ontwikkeling van het aantal besmettingen.

Welke regels gelden er voor de horeca?

Horecagelegenheden (inclusief coffeeshops) zijn gesloten.

De volgende uitzonderingen zijn van toepassing:

 • afhalen en bezorgen (na 20.00 uur geen verkoop van alcohol, sluiting uiterlijk 01.00 uur);
 • hotels voor gasten die overnachten (na 20.00 uur wordt geen alcohol geschonken);
 • uitvaartcentra of vergelijkbare locaties waar een uitvaartplechtigheid plaatsvindt;
 • eet- en drinkgelegenheden in zorginstellingen voor patiënten en bezoekers van patiënten;
 • eet- en drinkgelegenheden binnen een locatie waar besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen;
 • bedrijfskantines.

Moeten locaties met een horecafunctie, zoals bioscopen, casino’s en culturele instellingen helemaal dicht?

Nee, de verplichte sluiting geldt alleen voor de eet- en drinkgelegenheden binnen de locatie.

Waarom mag de horeca nog niet open?

Medio december 2020 worden de maatregelen voor de horeca opnieuw overwogen. Dan is er meer zicht op de ontwikkeling van het aantal besmettingen.

De horeca is sinds 14 oktober 2020 gesloten. Ondanks dat de meeste horecagelegenheden er alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat gasten elkaar besmetten, ben je in de horeca vaak langdurig in de buurt van mensen buiten je eigen huishouden. Als hier besmetting plaatsvindt, dan bestaat de kans dat je anderen besmet. Dit willen we voorkomen.

Heeft het sluiten van horeca niet als gevolg dat mensen juist thuis afspreken en het probleem zich verplaatst?

Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om zich ook thuis aan de maatregelen te houden, namelijk thuis maximaal 3 personen per dag ontvangen en afstand van elkaar houden. Na 20:00 uur is het niet meer mogelijk alcohol te kopen en te nuttigen buitenshuis. Ook zijn coffeeshops dan gesloten

Welke regels gelden er voor afhalen? 

Bij het afhalen van eten en drinken vindt geen gezondheidscheck plaats en zijn reserveren, een vaste zitplaats en het registreren van contactgegevens niet nodig. Uiteraard moet iedereen zich bij het afhalen houden aan de basisregels. Bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden. Het is aan de horecagelegenheid om te bekijken op welke manier zij hier invulling aangeven.

Ter plekke iets eten of drinken is niet toegestaan. Er mag alleen afgehaald worden, ook het gebruik van fruitautomaten is bijvoorbeeld niet toegestaan. In bijvoorbeeld de bioscoop of bij een congrescentrum kunnen geen consumpties worden gekocht om ter plekke op te eten.

Afhaalrestaurants sluiten om uiterlijk 01.00 uur. En zij verkopen na 20.00 uur geen alcohol meer.

Tot hoe laat mag een restaurant bezorgen?

Na 20.00 uur mag er geen alcohol meer worden bezorgd. Na 01.00 uur ’s nachts mag er niet meer bezorgd worden.

Wat zijn de regels voor zalencentra en feestlocaties?

Voor zalencentra en feestlocaties (binnen én buiten) gelden dezelfde regels als voor de horeca. Deze zijn dus gesloten.

Mag er na 20 uur alcohol geschonken worden op vliegvelden na de security check?

Het is niet toegestaan om in eet- en drinkgelegenheden op vliegvelden na de security check nog na 20.00 uur alcohol te verkopen.

Welke regels gelden voor hotels?

Hotels mogen hun eet- en drinkgelegenheid open houden voor gasten die overnachten. Reden hiervoor is dat in hotelkamers doorgaans geen mogelijkheid is om zelf voor eten en drinken te zorgen. 

Na 20.00 uur mag er geen alcohol meer geschonken en gedronken worden in het restaurant of de bar van het hotel. Ook worden er geen alcoholische dranken gebracht door de roomservice. U mag wel alcoholische dranken gebruiken op de hotelkamer (bijvoorbeeld uit de minibar). Net als thuis mogen maximaal 2 personen op bezoek komen in de hotelkamer.

Hotels kunnen geen eten en drinken serveren aan gasten die een zaal huren voor een bijeenkomst.

Mogen organisatoren van bijeenkomsten eten en drinken serveren aan hun gasten? 

Catering, lunch of koffie en thee serveren tijdens een bijeenkomst is niet mogelijk. 

Uitzonderingen hierop zijn:

 • hotels voor gasten die overnachten;
 • bedrijfskantines voor eigen personeel;
 • bijeenkomsten in een uitvaartcentrum.

Gesloten eet- en drinklocaties

Welke gelegenheden zijn gesloten?

Eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten en alleen open voor afhalen en bezorgen. Afhaalrestaurants sluiten om uiterlijk 01:00 uur. En zij verkopen na 20.00 uur geen alcohol meer.

Evenementen

Wat is een evenement?

De definitie van evenement is elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, alsmede een herdenkingsplechtigheid, braderie, optocht op de weg, voorstelling of feest op een andere plaats dan in een woning of op een daarbij behorend erf of in een gebouw of op een plaats als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet, wedstrijd, beurs of congres.

Mogen evenementen georganiseerd worden?

Evenementen zijn verboden. Met uitzondering van:

 • Theaters, bioscopen, casino’s, concertzalen.
 • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties.
 • Warenmarkten. Dit zijn de gebruikelijke weekmarkten. Braderieën, kerstmarkten en dergelijke zijn niet toegestaan.

Hoeveel mensen mogen bij elkaar komen?

 • Er zijn maximaal 30 personen per binnenruimte toegestaan. Maar dan moeten zij wel 1,5 meter afstand van elkaar houden. Dit aantal is inclusief kinderen, maar exclusief personeel.
 • De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.
 • Een gezelschap binnen mag bestaan uit maximaal 4 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld) of 1 huishouden.
 • Buiten zijn groepen van maximaal 4 personen of 1 huishouden toegestaan.
 • Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen, zoals in dierenparken, maken de lokale autoriteiten met de beheerders afspraken over het maximaal toe te laten personen.

Mogen kermissen nog plaatsvinden?

Nee, kermissen zijn net als de meeste evenementen verboden.

Steun

Wordt er een aanvullende financiële regeling gemaakt voor de horeca-of evenementensector?

Het huidige steun- en herstelpakket biedt steun waar nodig. Bedrijven kunnen gebruikmaken van de financiële regelingen in het steun- en herstelpakket als zij aan de gestelde voorwaarden voldoen. De hoogte van de steun is afhankelijk van de geleden schade. Hoe meer omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming is.

In de aanvullingen op het steun- en herstelpakket die gepresenteerd zijn op 27 oktober 2020 is een subsidie voorraad- en aanpassingskosten opgenomen. Voor de evenementenindustrie is een eenmalige extra vergoeding aangekondigd die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer. Deze aanvullende steun wordt momenteel uitgewerkt. 

Waarom worden er steeds maatregelen genomen voor de horeca?

Ondanks dat de meeste horecagelegenheden er alles aan doen om te voorkomen dat gasten elkaar besmetten, blijkt uit de RIVM cijfers dat besmettingen via de horeca oplopen. Daarnaast zijn grote clusters van besmettingen (gemiddeld meer dan 10 personen) onder meer gerelateerd aan de horeca.

Bekijk ook: