Het coronavirus en de horeca en evenementen

Gasten in de horeca en bij evenementen moeten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Tenzij ze uit 1 huishouden komen. Daarnaast vindt er altijd een reservering en gezondheidscheck plaats. Horecagelegenheden zijn verplicht om bezoekers te vragen zich te registreren. Vanaf 21.00 uur worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten, om uiterlijk 22.00 uur sluiten de deuren. 

Bekijk alle vragen en antwoorden over afstand houden

Regels voor de horeca

Welke regels gelden er voor de horeca?

In restaurants, cafés en op het terras, binnen en buiten, houden gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen), hebben ze een vaste zitplaats en leven ze hygiënemaatregelen (onder andere handen wassen en niezen in elleboog) na. Daarnaast vindt er altijd een reservering en gezondheidscheck plaats. Eet- en drinkgelegenheden (waaronder ook coffeeshops, shisha-lounges, bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters, studentenverenigingen en stripclubs) in heel Nederland laten vanaf 21.00 uur geen nieuwe bezoekers meer toe worden. Ook mag er na 21.00 uur geen muziek gedraaid worden. Om uiterlijk 22.00 uur sluiten eet- en drinkgelegenheden hun deuren. 

In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Als een gast geen toestemming wil geven, kan de toegang tot de horeca niet worden geweigerd. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven. Onder voorwaarden mogen buiten ‘kuchschermen’ geplaatst worden als alternatief voor de 1,5 meter afstand.

Veel restaurants, cafés en terrassen hebben aanvullende (hygiëne)regels. Volg altijd de aanwijzingen op van het personeel.

Moeten medewerkers en gasten een mondkapje op in de horeca?
Een aantal veiligheidsregio’s heeft het advies gegeven om een mondkapje te dragen in publieke ruimten, waaronder de horeca. Ondernemers en gasten van de horeca doen er goed aan zich te laten informeren over de maatregelen die gelden in de regio waarin zij werkzaam zijn of de locatie die ze willen bezoeken. 

Zijn er uitzonderingen voor de vervroegde sluitingstijd?
De regels voor de horeca gelden voor ruimtes waar gegeten en gedronken wordt. Als dat niet het geval is, zoals bij een bioscoopzaal, dan hoeft er niet om 22.00 uur gesloten te worden. De popcorn en cola kan dan ook na 22.00 uur in de bioscoopzaal genuttigd worden. Er is ook een uitzondering voor eet- en drinkgelegenheden op vliegvelden na de security check.

Hoeveel gasten mag een restaurant, café of terras ontvangen?

Eet- en drinkgelegenheden mogen maximaal 30 gasten per ruimte binnen en 40 gasten buiten ontvangen. Dit is inclusief kinderen en exclusief personeel. Zij moeten 1,5 meter afstand van elkaar kunnen bewaren en een zitplaats hebben. Een reservering en een gezondheidscheck is altijd verplicht. In de horeca is het daarnaast verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Als een gast geen toestemming wil geven, kan de toegang tot de horeca niet worden geweigerd.

Is een reservering, een vaste zitplaats en gezondheidscheck altijd verplicht in de horeca?

De horeca werkt binnen én buiten, ongeacht de aantallen bezoekers, op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats aan een tafel of aan de bar. Daarnaast wordt alle bezoekers gevraagd zich vrijwillig te registreren. Bezoekers laten naam en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.

Hoe laat mogen eet- en drinkgelegenheden ’s ochtends weer open?

Veiligheidsregio’s kunnen bepaalde horecagelegenheden (ochtendhoreca, zoals een koffietentje) toestemming geven om hun deuren vanaf 04.00 uur te openen. De overige gelegenheden kunnen vanaf 06.00 uur open.

Met hoeveel personen mag een gezelschap een tafel reserveren?
Een gezelschap mag bestaan uit maximaal 4 personen buiten het eigen huishouden. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee.  

Heeft het eerder sluiten van horeca niet als gevolg dat mensen juist thuis afspreken en het probleem zich verplaatst?

Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om zich ook na het sluiten van de deuren van cafés en restaurants te houden aan de basisregels.

Kan een kuchscherm ervoor zorgen dat gasten geen 1,5 meter afstand van elkaar hoeven te houden?

Het is toegestaan om op buitenterrassen zogenoemde kuchschermen te plaatsen. Voor personen die zich aan weerszijden van de schermen bevinden, geldt dan geen regel om 1,5 meter afstand te houden. Aan het gebruik van de schermen zijn een aantal gebruiksvoorwaarden verbonden, zoals ook vermeld in de noodverordening van de veiligheidsregio’s. De voorwaarden staan vermeld in de Instructie Kuchschermen op terrassen in de horeca en zijn opgesteld in overleg met TNO en RIVM van 29 juni 2020.

Naar het gebruik van kuchschermen binnen wordt nog gekeken.

Welke regels gelden er voor afhalen in de horeca?

Bij het afhalen van eten en drinken vindt geen gezondheidscheck plaats en zijn reserveren, een vaste zitplaats en het registreren van contactgegevens niet nodig. Uiteraard moet er bij afhalen worden voldaan aan de basisregels. Bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden. Het is aan de horecagelegenheid om te bekijken op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven. Als mensen ter plekke iets willen eten of drinken (bijvoorbeeld in een fastfoodrestaurant), gelden dezelfde maatregelen als voor alle horecagelegenheden.

Afhaalrestaurants sluiten om uiterlijk 02.00 uur en verkopen na 22.00 uur geen alcohol meer.

Wat zijn de regels voor zalencentra en feestlocaties?

Voor zalencentra en feestlocaties (binnen én buiten) gelden dezelfde regels als voor de horeca:

 • Het maximale aantal bezoekers binnen is 30 personen per ruimte en buiten is 40 personen (inclusief kinderen, exclusief personeel).
 • Er moet voldoende ruimte zijn om 1,5 meter afstand te houden.
 • Iedereen heeft een vaste zitplaats.
 • Gasten mogen niet van plek wisselen of dansen.
 • Bij binnenkomst is een gezondheidscheck verplicht.
 • Het is verplicht om te registreren wie er aanwezig zijn. Bezoekers werken hier vrijwillig aan mee en kunnen de toegang niet geweigerd worden als ze dit niet willen.
 • Bij klachten blijven mensen thuis, dit geldt ook voor bruiloften en uitvaarten.

Kunnen groepen gebruik maken van eet- en drinkgelegenheden en zalencentra?
Het maximum aantal personen waaruit een gezelschap kan bestaan is 4. Feesten en partijen van meer personen, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een verjaardag, jubileum, geboorte, borrel, maar ook bijvoorbeeld een personeelsuitje, kunnen niet plaatsvinden. Dit geldt voor zowel binnen als buiten. Voor uitvaartplechtigheden en huwelijksvoltrekkingen bij de burgerlijke stand gelden uitzonderingen op deze regel.

Horeca: reserveren

Wanneer moet er gereserveerd worden?

Bij alle restaurants, cafés en terrassen, binnen en buiten, moet gereserveerd worden. De reservering kan voorafgaand aan het bezoek plaatsvinden of ter plaatse volgens het ‘wait to be seated principe’. Kijk op de website van het restaurant, café, terras of evenement welke maatregelen en reserveringsmogelijkheden van toepassing zijn.

Waarom moeten gasten reserveren?

Om de ontvangst van grote aantallen mensen te kunnen spreiden is reserveren verplicht. Dit is op advies van het Outbreak Management Team (OMT).

Horeca: contactgegevens registreren

Moet ik de contactgegevens van mijn gasten registreren?

In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Als een gast geen toestemming wil geven, kan de toegang tot de horeca niet worden geweigerd.

Welke gegevens registreert de horeca?

Ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD registreert de horeca contactgegevens van bezoekers. Bezoekers wordt gevraagd naar hun volledige naam, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast legt de horecagelegenheid de datum, aankomsttijd en zitplaats vast. En de toestemming van de bezoeker voor de verwerking van deze gegevens. De horeca bewaart de gegevens 14 dagen en vernietigt ze daarna.

Horeca: gezondheidscheck

Wanneer moet er een gezondheidscheck plaatsvinden?

Bij alle restaurants, cafés en terrassen, binnen en buiten, moet een gezondheidscheck plaatsvinden.

Wat is een gezondheidscheck?

In een gezondheidscheck (ook wel triage genoemd) vraagt een medewerker of de bezoeker verkouden is of koorts heeft. 

Gesloten locaties

Welke gelegenheden moeten nog gesloten blijven?

Discotheken, clubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven gesloten. Discotheken en nachtclubs openen leidt naar verwachting tot meer besmettingen. Vooral jongeren bezoeken discotheken en nachtclubs en juist in die groep was rond de zomer een piek in het aantal besmettingen. In andere landen zijn discotheken en clubs al bron geweest van verschillende corona-uitbraken.

Evenementen

Mogen evenementen georganiseerd worden?

Ja, het verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen is opgeheven. Het is aan de lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in kunnen richten. En of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. Het maximale aantal bezoekers is binnen 30 personen per ruimte en buiten 40 personen (inclusief kinderen, exclusief personeel). Voor evenementen (binnen en buiten) met een doorstroom van bezoekers geldt dat in overleg met de veiligheidsregio een maximaal aantal personen wordt bepaald. Hierbij moet rekening worden gehouden met de oppervlakte en de overige bestaande regels.

Voor eet- en drinkgelegenheden op evenementen gelden dezelfde regels als voor horeca.

Wie besluit of ik een evenement kan organiseren?

Vergunningen voor evenementen kunnen worden aangevraagd. De aanvraagprocedure verloopt via de reguliere weg. Lokale autoriteiten bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in kunnen richten. En of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan.

Kan ik een evenement organiseren zonder verplichte zitplaatsen?

Ja, u moet daarbij wel een aantal regels in acht nemen:

Binnen:

 • In ruimtes met een doorstroom van bezoekers (bijvoorbeeld een beurs) geldt dat in overleg met de veiligheidsregio een maximaal aantal personen wordt bepaald. Hierbij moet rekening worden gehouden met de oppervlakte en de overige bestaande regels.
 • In binnenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is geldt er een maximum van 30 personen (inclusief kinderen, exclusief personeel).

Buiten:

 • Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen geldt dat in overleg met de veiligheidsregio een maximaal aantal personen wordt bepaald. Hierbij moet rekening worden gehouden met de oppervlakte en de overige bestaande regels.
 • In buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is geldt er een maximum van 40 personen (inclusief kinderen, exclusief personeel).  

Handhaving

Vanaf hoeveel personen wordt er gehandhaafd in de horeca of bij een evenement?

Vanaf 3 personen kan worden gehandhaafd op het houden van 1,5 meter afstand.

Steun

Waarom worden er steeds maatregelen genomen voor de horeca?

Ondanks dat de meeste horecagelegenheden er alles aan doen om te voorkomen dat gasten elkaar besmetten, blijkt uit de RIVM cijfers dat besmettingen via de horeca oplopen. Daarnaast zijn grote clusters van besmettingen (gemiddeld meer dan 10 personen) onder meer gerelateerd aan de horeca.

Wordt er een aanvullende financiële regeling gemaakt voor de horeca- of evenementensector?

Nee. Bedrijven in de sector kunnen gebruikmaken van de financiële regelingen in het steun- en herstelpakket als zij aan de gestelde voorwaarden voldoen. Hoe meer omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming.

Bekijk ook: