Het coronavirus en de horeca en evenementen

Gasten moeten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren, tenzij ze uit 1 huishouden komen. Iedereen heeft een vaste zitplaats en leeft de hygiënemaatregelen na.
Het verbod op vergunningsplichtige evenementen is per 1 juli opgeheven. Onder voorwaarden kunnen dan weer evenementen georganiseerd worden.

De anderhalvemeterafstandsregel geldt ook in de horeca. Bekijk alle vragen en antwoorden  over afstand houden

Horeca en evenementen: regels per 1 juli

Welke regels gelden er voor de horeca?

In restaurants, cafés en op het terras, binnen en buiten, houden gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen), hebben een vaste zitplaats en worden hygiënemaatregelen nageleefd. 

Binnen in restaurants en cafés heeft iedereen een vaste zitplaats. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand. Zonder gezondheidscheck en reservering zijn maximaal 100 personen per ruimte toegestaan, als hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven. 

In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Dan is er geen maximum aantal personen, maar is het nodig om de verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden.

Op buitenterrassen heeft iedereen een vaste zitplaats. Er geldt een maximum van 250 personen. Voor grotere terrassen geldt dat er geen maximum aantal personen is zolang er gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats. Onder voorwaarden mogen buiten ‘kuchschermen’ geplaatst worden als alternatief voor de 1,5 meter afstand.

Veel restaurants, cafés en terrassen hebben aanvullende (hygiëne)regels. Volg altijd de aanwijzingen op van het personeel.  

Hoeveel gasten mag een restaurant, café of terras ontvangen?

De belangrijkste regels zijn dat gasten 1,5 meter afstand van elkaar kunnen bewaren en een zitplaats hebben. De grootte van het restaurant, café of terras bepaalt hoeveel mensen geplaatst kunnen worden. Als er binnen meer dan 100 en buiten meer dan 250 gasten ontvangen kunnen worden, dan zijn reserveren en een gezondheidscheck verplicht. 

Wanneer moet er gereserveerd worden?

Reserveren is verplicht als een locatie binnen meer dan 100 personen of buiten meer dan 250 personen (exclusief personeel) kwijt kan op 1,5 meter afstand (tenzij personen uit 1 huishouden komen). Kijk op de website van het restaurant, café, terras of evenement welke maatregelen van toepassing zijn. 

Waarom moeten gasten reserveren bij meer dan 100 personen binnen en meer dan 250 personen buiten? 

Om de ontvangst van grote aantallen mensen te kunnen spreiden is reserveren boven deze aantallen verplicht. Dit is op advies van het Outbreak Management Team (OMT).

Moet ik de contactgegevens van mijn gasten registreren?

Het is niet verplicht om contactgegevens van gasten te registreren. 

Wanneer moet er een gezondheidscheck plaatsvinden?

Als binnen meer dan 100 personen of buiten meer dan 250 personen (exclusief personeel) ontvangen worden is een gezondheidscheck verplicht.   

Wat is een gezondheidscheck?

In een gezondheidscheck (ook wel triage genoemd) vraagt een medewerker de bezoeker of de bezoeker verkouden is of koorts heeft. 

Kan een kuchscherm ervoor zorgen dat gasten geen 1,5 meter afstand van elkaar hoeven te houden?

Het is toegestaan om op buitenterrassen zogenoemde kuchschermen te plaatsen. Voor personen die zich aan weerszijden van de schermen bevinden, geldt dan geen regel om 1,5 meter afstand te houden. Aan het gebruik van de schermen zijn een aantal gebruiksvoorwaarden verbonden, zoals ook vermeld in de noodverordening van de veiligheidsregio’s. De voorwaarden staan vermeld in de Instructie Kuchschermen op terrassen in de horeca en zijn opgesteld in overleg met TNO en RIVM van 29 juni 2020.

Op buitenterrassen in de horeca mogen onder voorwaarden ‘kuchschermen’ geplaatst worden als alternatief voor de 1,5 meter afstand. Naar het gebruik van kuchschermen binnen wordt nog gekeken. 

Welke gelegenheden moeten nog gesloten blijven?

Discotheken, clubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven gesloten tot 1 september. Tegen die tijd wordt besloten wanneer ze weer open mogen. 

Gaan coffeehops weer open?

Coffeeshops mogen weer volledig open. 

Mogen evenementen georganiseerd worden?

Ja, het verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen is opgeheven. Het is aan de lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in kunnen richten. En of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd en het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden. Niet alles zal meteen mogelijk zijn.

Wie besluit of ik een evenement kan organiseren?

Vergunningen voor evenementen kunnen worden aangevraagd. De aanvraagprocedure verloopt via de reguliere weg. Lokale autoriteiten bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in kunnen richten. En of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. 

Kan ik een evenement organiseren zonder verplichte zitplaatsen?

Ja, u moet daarbij wel een aantal regels in acht nemen.

Binnen: in ruimtes met een doorstroom van bezoekers (bijvoorbeeld een beurs) geldt geen maximaal aantal personen. Wel nemen beheerders maatregelen om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt.

Buiten:

  • Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen, zoals in dierentuinen of op de kermis, is er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen.
  • In buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is geldt er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen, zolang er gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats.
  • In situaties waarin reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats niet mogelijk zijn, geldt een maximum van 250 personen. 

Wordt er een aanvullende financiële regeling gemaakt voor de horeca- of evenementensector?

Nee. Bedrijven in de sector kunnen gebruikmaken van de financiële regelingen in het tweede noodpakket als zij aan de gestelde voorwaarden voldoen.