Het coronavirus en de horeca en evenementen

Als gevolg van het oplopende aantal besmettingen moeten sociale contacten zoveel mogelijk beperkt worden. Daarom is besloten de horeca vanaf 14 oktober 2020 om 22.00 uur te sluiten. Ook de meeste evenementen zijn verboden.

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Bekijk alle vragen en antwoorden over afstand houden

Regels voor de horeca

Welke regels gelden er voor de horeca?

Horecagelegenheden (inclusief coffeeshops) sluiten vanaf 14 oktober 22.00 uur hun deuren.

De volgende uitzonderingen zijn van toepassing: afhalen en bezorgen (na 20.00 uur geen verkoop van alcohol, sluiting uiterlijk 01:00 uur), hotels voor daar verblijvende gasten, uitvaartcentra en bedrijfskantines.

Moeten locaties met een horecafunctie, zoals bioscopen, casino’s en culturele instellingen helemaal dicht?

Nee, de verplichte sluiting geldt alleen voor de eet- en drinkgelegenheden binnen de locatie.

Waarom worden er opnieuw maatregelen genomen voor de horeca?

Vanwege de oplopende besmettingen moet het aantal contactmomenten en groepsvorming (een gezelschap van meer dan 4 personen is verboden) beperkt worden. Daarom zijn er op 13 oktober 2020 nieuwe maatregelen genomen. Waaronder sluiting van de horeca (mensen ontmoeten elkaar tenslotte in restaurants en cafés), het verbod op evenementen, beperkingen voor sport en de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken.

Ondanks dat de meeste horecagelegenheden er alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat gasten elkaar besmetten, ben je in de horeca vaak langdurig in de buurt van mensen buiten je eigen huishouden. Als hier besmetting plaatsvindt, dan bestaat de kans dat je anderen besmet. Dit willen we voorkomen.

Heeft het sluiten van horeca niet als gevolg dat mensen juist thuis afspreken en het probleem zich verplaatst?

Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om zich ook thuis aan de maatregelen te houden, namelijk thuis maximaal drie personen per dag ontvangen en afstand van elkaar houden. Na 20:00 uur is het niet meer mogelijk alcohol te kopen en te nuttigen buitenshuis.

Welke regels gelden er voor afhalen in de horeca? Kan er nog wel afgehaald/bezorgd worden

Bij het afhalen van eten en drinken vindt geen gezondheidscheck plaats en zijn reserveren, een vaste zitplaats en het registreren van contactgegevens niet nodig. Uiteraard moet er bij afhalen worden voldaan aan de basisregels. Bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden. Het is aan de horecagelegenheid om te bekijken op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven. Ter plekke iets eten of drinken is niet toegestaan.

Afhaalrestaurants sluiten om uiterlijk 01:00 uur. En zij verkopen na 20:00 uur geen alcohol meer.

Tot hoe laat mag een restaurant bezorgen?

Het is toegestaan te bezorgen als daar een vergunning voor is, deze is leidend. Zolang het restaurant maar volledig gesloten is voor bezoekers.

Afhaalrestaurants sluiten om uiterlijk 01:00 uur. En na 20:00 uur verkopen zij geen alcohol meer.

Wat zijn de regels voor zalencentra en feestlocaties?

Voor zalencentra en feestlocaties (binnen én buiten) gelden dezelfde regels als voor de horeca. Per 14 oktober 2020 22:00 uur zijn deze dus gesloten.

Mag er na 20 uur alcohol geschonken worden op vliegvelden na de security check?

Het is niet toegestaan om in eet- en drinkgelegenheden op vliegvelden na de security check nog na 20.00 uur alcohol te verkopen.

Welke regels gelden voor hotels?

Hotels mogen voor daar verblijvende gasten hun eet- en drinkgelegenheid open houden. Reden hiervoor is dat in hotelkamers doorgaans geen mogelijkheid is om zelf voor eten en drinken te zorgen. Ook na 20:00 uur mag er alcohol geschonken worden.

Gesloten locaties

Welke gelegenheden zijn gesloten?

Eet- en drinkgelegenheden zijn per 14 oktober 2020 22:00 uur gesloten en alleen open voor afhalen en bezorgen. Afhaalrestaurants sluiten om uiterlijk 01:00 uur. En zij verkopen na 20.00 uur geen alcohol meer.

Evenementen

Wat is een evenement?

De definitie van evenement is elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, alsmede een herdenkingsplechtigheid, braderie, optocht op de weg, voorstelling of feest op een andere plaats dan in een woning of op een daarbij behorend erf of in een gebouw of op een plaats als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet, wedstrijd, beurs of congres. Onder evenementen worden niet begrepen betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.

Mogen evenementen georganiseerd worden?

Per 14 oktober 22.00 uur zijn de meeste evenementen verboden. Met uitzondering van:

  • theaters, bioscopen, casino’s, concertzalen;
  • betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties;
  • markten.

Reserveren is verplicht als het gaat om samenkomsten die zijn gericht op vermaak, zoals de bioscoop en bij congressen en beurzen.

Hoeveel mensen mogen bij elkaar komen?

  • Er zijn maximaal 30 personen per binnenruimte toegestaan. Maar dan moeten zij wel 1,5 meter afstand van elkaar houden. Dit aantal is inclusief kinderen, maar exclusief personeel.
  • De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.
  • Een gezelschap binnen mag bestaan uit maximaal 4 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld) of 1 huishouden.
  • Buiten zijn groepen van maximaal 4 personen of 1 huishouden toegestaan.
  • Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen, zoals in dierenparken, maken de lokale autoriteiten met de beheerders afspraken over het maximaal toe te laten personen.

Mogen kermissen nog plaatsvinden?

Nee, kermissen zijn net als de meeste evenementen verboden per 14 oktober 22.00 uur.

Steun

Wordt er een aanvullende financiële regeling gemaakt voor de horeca-of evenementensector?

Het huidige steun- en herstelpakket biedt steun waar nodig. Bedrijven kunnen gebruikmaken van de financiële regelingen in het steun- en herstelpakket als zij aan de gestelde voorwaarden voldoen. De hoogte van de steun is afhankelijk van de geleden schade. Hoe meer omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming is.

Waarom worden er steeds maatregelen genomen voor de horeca?

Ondanks dat de meeste horecagelegenheden er alles aan doen om te voorkomen dat gasten elkaar besmetten, blijkt uit de RIVM cijfers dat besmettingen via de horeca oplopen. Daarnaast zijn grote clusters van besmettingen (gemiddeld meer dan 10 personen) onder meer gerelateerd aan de horeca.

Wordt er een aanvullende financiële regeling gemaakt voor de horeca- of evenementensector?

Nee. Bedrijven in de sector kunnen gebruikmaken van de financiële regelingen in het steun- en herstelpakket als zij aan de gestelde voorwaarden voldoen. Hoe meer omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming.

Bekijk ook: