Veelgestelde vragen over het coronavirus en de sluiting en opening van bedrijven

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Inmiddels zijn door de naleving van de maatregelen sinds maart goede resultaten bereikt, de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien. De eerste uitbraakfase van het virus ligt daarmee achter ons. Nu komt er stap voor stap meer ruimte in de anderhalvemetersamenleving. Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal, met weinig druk op de openbare ruimte. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. Het versoepelen van maatregelen is alleen mogelijk als de ontwikkeling van het virus dit toelaat. Als het echt nodig is, dan kan een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

RIVM-richtlijnen leidend bij opening bedrijven

Bij het openen van bedrijven gelden nog steeds de RIVM-richtlijnen. Ondernemers en bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de RIVM-richtlijnen binnen hun bedrijf en bij de uitoefening van de werkzaamheden. De keuze voor gebruik van niet-medische mondkapjes bij contactberoepen en andere bedrijven ligt bij de ondernemer en klant zelf. Ook moet de 1,5 meter-richtlijn toegepast worden én werken contactberoepen op basis van afspraken en een ‘check vooraf’ om in te schatten of het bezoek een risico vormt voor de gezondheid van de medewerkers en andere klanten. Ondernemers en bedrijven kunnen terecht bij de eigen branchevereniging voor meer informatie over de richtlijnen die gelden.

Bedrijven die nu al open zijn

Welke bedrijven en instellingen mogen hun deuren weer openen? 

Het is op dit moment toegestaan om weer open te zijn voor:

 • contactberoepen (para)medisch: diëtist, ergotherapeut, tandprotheticus, keuringsartsen, enzovoort;
 • contactberoepen persoonlijke verzorging: kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enzovoort;
 • contactberoepen alternatieve geneeswijzen: masseur, acupuncturist, chiropractor, homeopaat, enzovoort;
 • overige contactberoepen: rij-instructeurs en tattooshops;
 • bibliotheken;
 • kinderen en jongeren tot en met 18 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen (van bijvoorbeeld scouting of andere verenigingen). Vanaf 1 juni hoeven ook jongeren van 13 tot en met 18 bij het sporten en bewegen buiten geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter afstand.

Klanten van deze sectoren komen vooral uit de buurt. Er komt dus geen druk op het openbaar vervoer. Bovendien kunnen bij kappers, opticiens, pedicures en dergelijke makkelijk gezondheidsadviezen worden opgevolgd, zoals handen wassen. Ook werken zij op basis van reservering en doen zij een 'check vooraf' met klanten om in te schatten of het bezoek een risico vormt voor de gezondheid van medewerkers en andere klanten. Tot slot is bij deze verruimingen de kans op groepsvorming in de publieke ruimte klein.
Sekswerkers mogen naar verwachting per 1 september 2020 hun werk hervatten.

Bedrijven die open mogen vanaf 1 juni 2020

 • Met ingang van 1 juni, 12.00 uur, kunnen terrassen weer open. En mogen cafés en restaurants maximaal 30 gasten ontvangen, op basis van reservering en na een checkgesprek. In alle gevallen moeten mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden, behalve mensen die behoren tot een huishouden, en heeft iedereen een zitplaats. Op het terras geldt geen maximum aantal bezoekers, wel moet altijd de 1,5 meter afstand toegepast worden tenzij je behoort tot hetzelfde huishouden. Tot de heropening is bezorgen en afhalen wel mogelijk. Als de situatie het toelaat zou het aantal bezoekers met ingang van 1 juli verhoogd kunnen worden naar 100.
 • Voor coffeeshops geldt nog tot 1 september dat er alleen afgehaald mag worden.
 • Bioscoop-, concert- en theaterzalen mogen vanaf 1 juni 12.00 uur maximaal 30 bezoekers tegelijk ontvangen na reservering en een checkgesprek. Dit aantal is exclusief personeel.
 • Professionele musici en acteurs mogen ook voor 1 juni al oefenen en repeteren op 1,5 meter afstand. Zangkoren en blaasensembles wordt geadviseerd onderzoek af te wachten over het risico op verspreiding van het coronavirus bij hun activiteiten.
 • Musea en monumenten met een publieksfunctie mogen vanaf 1 juni 12.00 uur op basis van reservering en een checkgesprek open.
 • Voor hotels is het toegestaan om alle daar verblijvende gasten in het restaurant te laten eten, ook als dit er meer dan 30 zijn. Ook hier wordt de 1,5 meter gehanteerd, tenzij de gasten tot een huishouden behoren.

Per 1 juli: saunas's, sportkantines, sportscholen, casino's

Welke bedrijven en instellingen mogen hun deuren weer openen per 1 juli 2020?

Naar verwachting mogen per 1 juli 2020 de volgende bedrijven en instellingen weer open: 

 • Sauna’s & wellness;
 • Sport- en verenigingskantines;
 • Sportscholen en fitnessclubs. De positie van overige binnensporten wordt eind juni bekeken (deze zijn nu nog niet toegestaan).
 • Casino's en speelhallen.

Uiteraard gelden daarbij basisregels en aanvullende maatregelen. Definitieve besluitvorming hierover volgt eind juni.

Per 1 september: buitensport, coffeeshops, sekswerkers, nachtclubs

Welke bedrijven en instellingen mogen hun deuren weer openen per 1 september 2020?

Naar verwachting mogen per 1 september 2020 de volgende bedrijven en instellingen weer open: 

 • Buitensport, waaronder betaald voetbal (alle leeftijden, inclusief wedstrijden, maar zonder publiek);
 • Coffeeshops;
 • Sekswerkers;
 • Nachtclubs, danscafés en discotheken.

Algemene vragen over de opening en sluiting van bedrijven

Kan ik nog aanspraak maken op financiële regelingen als mijn onderneming (gedeeltelijk) weer van start gaat?

Het open of dicht zijn speelt geen rol bij het aanspraak maken op een financiële regeling. Als voldaan wordt aan de voorwaarden van de specifieke regeling, dan kan er gebruik van gemaakt worden.

Bekijk hier meer veelgestelde vragen over financiële regelingen in het noodpakket banen en economie.

Kan het kabinet de versoepelingsmaatregelen voor winkels en bedrijven terugdraaien? 

Versoepelen van maatregelen kan alleen als de gevolgen van het coronavirus onder controle blijven. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven, weer worden teruggedraaid. 

Speelt leeftijd een rol bij openstelling?

Nee, bij het aanwijzen van een sector die open mag, speelt leeftijd geen rol. Wel moeten bedrijven en instellingen kwetsbare groepen wijzen op de risico’s bij gebruik van diensten en ze  ontmoedigen gebruik te maken van contactberoepen. 

Contactberoepen

Wordt voor alle contactberoepen (zoals kappers en rijscholen) in een keer besloten om weer open te gaan?

Ja, het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer toegestaan. Er is één uitzondering voor sekswerkers. Zij mogen naar verwachting per 1 september 2020 aan het werk. 

Ik ben kapper, schoonheidsspecialiste (contactberoep) moet mijn personeel niet-medische mondkapjes dragen?

Er is geen verplichting tot het dragen van niet-medische mondkapjes voor contactberoepen. U kunt uw personeel wel verplichten niet-medische mondkapjes te dragen. U dient ervoor te zorgen dat uw personeel veilig en gezond kan werken. U mag klanten alleen op afspraak laten komen. U dient hen te vragen of zij verkoudheidsklachten hebben, of dat een huisgenoot verkoudheidsklachten en koorts heeft. Als dat het geval is, mag de klant niet komen. Op de werkplek dienen de hygiënemaatregelen (handen wassen, geen handen schudden, niezen of hoesten in de elleboog, gebruik papieren zakdoek) en het protocol voor uw branche nageleefd te worden.

Ik werk niet op een vaste locatie, maar vaak bij cliënten of patiënten thuis. Het lukt me hierbij niet om 1,5 meter afstand te houden. Mag ik mijn beroep nog uitoefenen?

Ja. Contactberoepen op paramedisch gebied zoals fysiotherapeuten, diëtisten, pedicures, opticiens, audiciens en op het gebied van uiterlijke verzorging, zoals schoonheidsspecialisten en kappers mogen weer open.