Veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers algemeen

Het kabinet wil onze gezondheid, onze banen en inkomens beschermen. Om de gezondheid te beschermen heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen waaronder afstand houden. Deze maatregelen hebben gevolgen voor de manier waarop u als ondernemer of werkgever werkt.

Staat uw ondernemersvraag over het coronavirus niet op deze pagina? Neem dan contact op met het KVK-coronaloket: www.kvk.nl/coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, bel dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Dit nummer is open van 8:30 uur tot 17:00 uur. 

Mag ik de werktijden van mijn werknemers aanpassen?    

Het kabinet roept werkgevers op om de werktijden zo veel mogelijk te spreiden. U mag dus de werktijden van uw werknemers aanpassen.

Een huisgenoot van een werknemer heeft verkoudheidsklachten en koorts (hoger dan 38 graden Celsius), plotseling verlies van reuk of smaak en/of benauwdheidsklachten? Mag de werknemer nog werken?

Als uit een test blijkt dat een huisgenoot het coronavirus heeft, blijft iedereen in het huishouden thuis. Het huishouden hoort van de GGD wat ze moet doen. Ook personen werkzaam in de vitale sector of met cruciale beroepen blijven dan thuis. Voor deze groepen kan een uitzondering gemaakt worden in overleg met de GGD en de bedrijfsarts en alleen als zij geen klachten hebben.  Als thuiswerken niet kan, kijk dan in overleg hoe u dit kunt oplossen. 

Werken op locatie

Wat kan ik doen om de kans op besmettingen op mijn werklocatie te verkleinen?    

Werknemers en werkgevers die last hebben van 1 of meer van de volgende klachten moeten thuisblijven:

  • verkoudheidsklachten zoals, neusverkoudheid, niezen, loopneus, keelpijn;
  • benauwdheid;
  • hoesten;
  • verhoging tot 38 graden of koorts (hoger dan 38 graden);
  • plotseling verlies van reuk of smaak.

Als uw werknemer last heeft van bovenstaande klachten, kan uw werknemer zich laten testen op het coronavirus.

Let op: als een huisgenoot van werknemer koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, dan blijft het hele gezin/huishouden thuis. Totdat de uitslag van de test bekend is. Dit geldt ook voor mensen in vitale en cruciale beroepen. Komt uit de test dat de huisgenoot het coronavirus heeft, dan blijft iedereen in het huishouden thuis en hoort het huishouden van de GGD wat het moet doen. Ook personen werkzaam in de vitale sector of met cruciale beroepen blijven dan thuis. Voor deze groepen kan een uitzondering gemaakt worden in overleg met de GGD en de bedrijfsarts en alleen als zij geen klachten hebben.

Kan ik mijn werknemers de toegang tot de werklocatie/kantoor weigeren?  

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Het weigeren van de toegang tot de werkplek kan daarbij horen. 

Waarop moet ik als werkgever letten als ik met arbeidsmigranten (bijvoorbeeld Polen, Roemenen, Bulgaren) werk?

U moet een goed werkgever voor al uw werknemers zijn. Bijvoorbeeld door te zorgen voor veilig werk, vervoer en wonen. Bekijk het document met tips voor goed werkgeverschap voor arbeidsmigranten tijdens de coronacrisis.

Thuiswerken en thuisblijven

Moet ik mijn werknemers thuis laten werken?    

Het kabinet roept werkgevers op om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Daarnaast is de oproep aan u om de werktijden van uw werknemers zo veel mogelijk te spreiden.

Ik moet nu leidinggeven op afstand aan werknemers die thuiswerken. Hoe doe ik dat?

Het is belangrijk om als werkgever vertrouwen en begrip uit te spreken richting je werknemers die thuiswerken. Blijf actief met ze in contact en geef duidelijk aan wat je van hen verwacht. Lees meer hierover op arboportaal.nl.

Werknemers die thuiswerken, gemotiveerd en betrokken houden: hoe doe ik dat als werkgever?

Het is belangrijk om als werkgever vertrouwen en begrip uit te spreken richting werknemers die thuiswerken. Blijf actief met hen in contact en geef duidelijk aan wat er van ze wordt verwacht. U vindt meer informatie over leidinggeven aan thuiswerkers op Arboportaal.

Waar vind ik meer informatie over thuisquarantaine nu een huisgenoot van een medewerker ziek is?

Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Nederlandse aanpak van het coronavirus en veelgestelde vragen'.

Vakantie, verlof en vergoedingen

Het merendeel van mijn werknemers werkt thuis. Mag ik hun reiskostenvergoeding stopzetten?

U mag de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer stopzetten wanneer de werknemers thuiswerken. Tenzij er andere afspraken gelden op grond van de cao of het arbeidscontract.

Mag ik, als werkgever, werknemers verplichten om (bovenwettelijke) vakantiedagen op te nemen als er door de coronacrisis minder/geen werk is?

Nee. Werkgevers mogen werknemers wel vragen vakantiedagen op te nemen. Het is aan werknemers om daarmee in te stemmen of niet. Werkgevers kunnen werknemers niet daartoe verplichten. Als er te weinig werk is, dan is dit de verantwoordelijkheid van de werkgever. De werkgever moet werknemers de vaste uren uitbetalen. Als de werkgever omzetverlies lijdt, kan hij een beroep doen op de NOW

Mag een werkgever verlofuren aftrekken als een medewerker in gezinsquarantaine verblijft doordat een gezinslid ernstige klachten heeft?

Als een werknemer in gezinsquarantaine verblijft en hij kan thuis werken dan moet hij dat doen. Kan dat niet, dan mag een werkgever geen verlofuren aftrekken, tenzij dat in overleg met de werknemer gebeurt. De werkgever moet het salaris van de werknemer doorbetalen ook als hij niet kan werken.

Overige vragen

Wat als een deel van mijn personeel in het buitenland niet naar werk kan komen? Moet ik hen doorbetalen?    

Als het gaat om personeel dat niet in staat is weer naar het werk te komen vanwege verplichte quarantaine, reisbeperkingen of andere blokkades vanwege corona, dan is de kans groot dat u hen moet doorbetalen. Het hangt echter van de specifieke omstandigheden en het lokale arbeidsrecht per land af welke regels precies gelden.

Ik wil graag als ondernemer een (kosteloze) dienst of service aanbieden, waar kan ik dit aanbod doen?

In deze tijd van coronacrisis ontstaan allerlei nieuwe oplossingen en initiatieven om ondernemers te helpen. MKB-Nederland en VNO-NCW roepen partijen op om hun ideeën maar ook vragen met elkaar te delen op het daarvoor ingerichte platform. Meedoen is kosteloos.

Ik ontvang een subsidie van een overheidsorganisatie, maar ik kan nu niet aan de verplichtingen voldoen die hierbij horen. Wat moet ik doen?

Kunt u zich niet aan de afspraken houden die horen bij de subsidie, bijvoorbeeld omdat uw organisatie of onderneming vrijwel is stilgevallen? Of omdat het niet lukt om op tijd de gewenste rapportages te leveren? Laat u dat dan zo snel mogelijk weten aan uw contactpersoon bij de subsidieverstrekkende partij. Die zoekt dan samen met u naar een passende oplossing.

Bekijk ook: