Veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers algemeen

Het kabinet wil onze gezondheid, onze banen en inkomens beschermen. Om de gezondheid te beschermen heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen waaronder afstand houden. Deze maatregelen hebben gevolgen voor de manier waarop u als ondernemer of werkgever werkt.

Vragen en antwoorden over financiële regelingen

Bekijk alle informatie over de tijdelijke financiële regelingen om bedrijven, zzp'ers en instellingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis.  

Ondernemersvragen stellen bij KVK-coronaloket

Staat uw ondernemersvraag over het coronavirus niet op deze pagina? Neem dan contact op met het KVK-coronaloket: www.kvk.nl/coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, bel dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Dit nummer is open van 8:30 uur tot 17:00 uur. 

Regels na vakantie/reis in land met oranje of rood reisadvies

Kan ik, als werkgever, mijn werknemer beletten om op vakantie te gaan naar landen waar met een oranje of rood reisadvies ?

Nee, u kunt uw werknemer niet verbieden om op reis te gaan naar een land of gebied met een oranje of rood reisadvies. Uw werknemer weet bij vertrek of bij terugkomst het overheidsadvies voor thuisquarantaine geldt door te kijken naar het reisadvies op Nederlandwereldwijd.nl. Als uw werknemer na terugkomst niet thuis kan werken, hoeft u geen loon door te betalen. Dit komt voor rekening van de werknemer. U doet er verstandig aan uw werknemers hier op te wijzen, zodat ze na de vakantie niet voor verrassingen komen te staan

Het is verstandig om uw werknemers te informeren over de (on)mogelijkheden en gevolgen van reizen naar het buitenland. En om uw werknemers erop te wijzen dat zij zich ook daar aan de geldende coronamaatregelen moeten houden. Ook is het goed om uw werknemers te wijzen op het belang van opvolging van de adviezen van de overheid na thuiskomst.Informeer uw medewerkers ook over hoe uw bedrijf omgaat met thuisquarantaine.

In verband met een aangepast reisadvies (vanwege het coronavirus, van geel naar oranje/rood) is mijn werknemer eerder teruggekomen van vakantie en moet 2 weken in thuisquarantaine.  Gaat dit ten koste van de vastgestelde vakantiedagen?

In principe geldt dat de werknemer vastgestelde vakantiedagen niet eenzijdig kan terugdraaien of wijzigen. De werknemer heeft hiervoor toestemming van zijn werkgever nodig. Een werkgever hoeft niet in te gaan op een dergelijk verzoek van de werknemer, en mag van de werknemer verlangen dat het de vastgestelde vakantiedagen worden opgenomen. In de praktijk wordt hier naar alle redelijkheid over beslist.

Als uw werknemer thuis kan werken kunt u in principe met intrekking van vakantiedagen instemmen. Maar als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn, hoeft u niet met het verzoek in te stemmen.

Wat zijn de regels voor mijn werknemers die op vakantie gaan naar landen met een oranje reisadvies?

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’. Voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Wie toch terugkomt uit een oranje of rood land, wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan. Of dit dringende advies geldt, staat in het reisadvies op Nederlandwereldwijd.nl.

Gaan uw werknemers naar landen op vakantie die vanwege het coronavirus een oranje of rood reisadvies hebben,? Dan is het hun eigen verantwoordelijkheid om op tijd terug te zijn om de volledige quarantaine af te maken voordat ze weer aan het werk gaan.

U doet er verstandig aan uw werknemers hier op te wijzen, zodat ze na de vakantie niet voor verrassingen komen te staan.

Het reisadvies van het vakantieland van mijn werknemer verandert tijdens zijn verblijf van geel naar oranje/rood. Heeft de werknemer recht op loon als hij bij terugkomst in quarantaine gaat?

Verandert  tijdens het verblijf het reisadvies van een gebied van geel naar oranje of rood vanwege het coronavirus? En keert uw werknemer  spoedig naar Nederland terug om vervolgens het dringende quarantaine-advies op te volgen? Dan behoudt de werknemer in principe het recht op loondoorbetaling tijdens de quarantaineperiode wanneer deze buiten de resterende geplande vakantieperiode valt. Kiest uw werknemer ervoor om ondanks het gewijzigde veiligheidsadvies toch zijn gehele geplande vakantieperiode te blijven? Dan verliest hij mogelijk het recht op doorbetaling.

Kan ik mijn werknemer op zakenreis naar of door een land met een oranje reisadvies laten reizen?

Bij een oranje reisadvies moeten werkgever en werknemer samen overwegen of de betreffende zakenreis op dit moment echt noodzakelijk is.

Werken op locatie

Wat kan ik doen om de kans op besmettingen op mijn werklocatie te verkleinen?    

Werknemers en werkgevers die last hebben van 1 of meer van de klachten of symptomen die passen bij het coronavirus, moeten thuisblijven. Als uw werknemer last heeft van bovenstaande klachten, kan uw werknemer zich laten testen op het coronavirus.

Let op: als een huisgenoot van werknemer koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, dan blijft het hele gezin/huishouden thuis. Totdat de uitslag van de test bekend is. Dit geldt ook voor mensen in vitale en cruciale beroepen. Komt uit de test dat de huisgenoot het coronavirus heeft, dan blijft iedereen in het huishouden thuis en hoort het huishouden van de GGD wat het moet doen. Ook personen werkzaam in de vitale sector of met cruciale beroepen blijven dan thuis. Voor deze groepen kan een uitzondering gemaakt worden in overleg met de GGD en de bedrijfsarts en alleen als zij geen klachten hebben.

Waar vind ik meer informatie over de ventilatie-eisen die gelden voor mijn kantoor of bedrijfsgebouw?

Beheerders van gebouwen moeten op de hoogte zijn van de eisen en adviezen die gelden voor de ventilatie van gebouwen. Het RIVM heeft ook vragen over ventilatie en het coronavirus beantwoord.

Mag ik de werktijden van mijn werknemers aanpassen?    

Het kabinet roept werkgevers op om de werktijden zo veel mogelijk te spreiden. U mag dus de werktijden van uw werknemers aanpassen.

Kan ik mijn werknemers de toegang tot de werklocatie/kantoor weigeren?  

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Het weigeren van de toegang tot de werkplek kan daarbij horen. 

Waarop moet ik als werkgever letten als ik met arbeidsmigranten (bijvoorbeeld Polen, Roemenen, Bulgaren) werk?

U moet een goed werkgever voor al uw werknemers zijn. Bijvoorbeeld door te zorgen voor veilig werk, vervoer en wonen. Bekijk het document met tips voor goed werkgeverschap voor arbeidsmigranten tijdens de coronacrisis.

Thuiswerken en thuisblijven

Moet ik mijn werknemers thuis laten werken?    

Het kabinet roept werkgevers op om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Daarnaast is de oproep aan u om de werktijden van uw werknemers zo veel mogelijk te spreiden.

Ik moet nu leidinggeven op afstand aan werknemers die thuiswerken. Hoe doe ik dat?

Het is belangrijk om als werkgever vertrouwen en begrip uit te spreken richting je werknemers die thuiswerken. Blijf actief met ze in contact en geef duidelijk aan wat je van hen verwacht. Lees meer hierover op arboportaal.nl.

Werknemers die thuiswerken, gemotiveerd en betrokken houden: hoe doe ik dat als werkgever?

Het is belangrijk om als werkgever vertrouwen en begrip uit te spreken richting werknemers die thuiswerken. Blijf actief met hen in contact en geef duidelijk aan wat er van ze wordt verwacht. U vindt meer informatie over leidinggeven aan thuiswerkers op Arboportaal.

Waar vind ik meer informatie over thuisquarantaine nu een huisgenoot van een medewerker ziek is?

Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Nederlandse aanpak van het coronavirus en veelgestelde vragen'.

Een huisgenoot van een werknemer heeft verkoudheidsklachten en koorts (hoger dan 38 graden Celsius), plotseling verlies van reuk of smaak en/of benauwdheidsklachten? Mag de werknemer nog werken?

Als uit een test blijkt dat een huisgenoot het coronavirus heeft, blijft iedereen in het huishouden thuis. Het huishouden hoort van de GGD wat ze moet doen. Ook personen werkzaam in de vitale sector of met cruciale beroepen blijven dan thuis. Voor deze groepen kan een uitzondering gemaakt worden in overleg met de GGD en de bedrijfsarts en alleen als zij geen klachten hebben.  Als thuiswerken niet kan, kijk dan in overleg hoe u dit kunt oplossen. 

Vakantie, verlof en vergoedingen

Het merendeel van mijn werknemers werkt thuis. Mag ik hun reiskostenvergoeding stopzetten?

U mag de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer stopzetten wanneer de werknemers thuiswerken. Tenzij er andere afspraken gelden op grond van de cao of het arbeidscontract.

Mag ik, als werkgever, werknemers verplichten om (bovenwettelijke) vakantiedagen op te nemen als er door de coronacrisis minder/geen werk is?

Nee. Werkgevers mogen werknemers wel vragen vakantiedagen op te nemen. Het is aan werknemers om daarmee in te stemmen of niet. Werkgevers kunnen werknemers niet daartoe verplichten. Als er te weinig werk is, dan is dit de verantwoordelijkheid van de werkgever. De werkgever moet werknemers de vaste uren uitbetalen. Als de werkgever omzetverlies lijdt, kan hij een beroep doen op de NOW

Mag een werkgever verlofuren aftrekken als een medewerker in gezinsquarantaine verblijft doordat een gezinslid ernstige klachten heeft?

Als een werknemer in gezinsquarantaine verblijft en hij kan thuis werken dan moet hij dat doen. Kan dat niet, dan mag een werkgever geen verlofuren aftrekken, tenzij dat in overleg met de werknemer gebeurt. De werkgever moet het salaris van de werknemer doorbetalen ook als hij niet kan werken.

Overige vragen

Wat als een deel van mijn personeel in het buitenland niet naar werk kan komen? Moet ik hen doorbetalen?    

Als het gaat om personeel dat niet in staat is weer naar het werk te komen vanwege verplichte quarantaine, reisbeperkingen of andere blokkades vanwege corona, dan is de kans groot dat u hen moet doorbetalen. Het hangt echter van de specifieke omstandigheden en het lokale arbeidsrecht per land af welke regels precies gelden.

Ik wil graag als ondernemer een (kosteloze) dienst of service aanbieden, waar kan ik dit aanbod doen?

In deze tijd van coronacrisis ontstaan allerlei nieuwe oplossingen en initiatieven om ondernemers te helpen. MKB-Nederland en VNO-NCW roepen partijen op om hun ideeën maar ook vragen met elkaar te delen op het daarvoor ingerichte platform. Meedoen is kosteloos.

Ik ontvang een subsidie van een overheidsorganisatie, maar ik kan nu niet aan de verplichtingen voldoen die hierbij horen. Wat moet ik doen?

Kunt u zich niet aan de afspraken houden die horen bij de subsidie, bijvoorbeeld omdat uw organisatie of onderneming vrijwel is stilgevallen? Of omdat het niet lukt om op tijd de gewenste rapportages te leveren? Laat u dat dan zo snel mogelijk weten aan uw contactpersoon bij de subsidieverstrekkende partij. Die zoekt dan samen met u naar een passende oplossing.

Bekijk ook: