Veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers algemeen

Het kabinet wil onze gezondheid, onze banen en inkomens beschermen. Om de gezondheid te beschermen heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen waaronder afstand houden. Deze maatregelen hebben gevolgen voor de manier waarop u als ondernemer of werkgever werkt.

Informatie over financiële regelingen

Bekijk alle informatie over de tijdelijke financiële regelingen om bedrijven, zzp'ers en instellingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Thuiswerken en thuisblijven

Omgang thuisquarantaine werknemer vanwege huisgenoot met klachten

De werknemer hoeft alleen in thuisquarantaine als de huisgenoot naast milde corona klachten ook last heeft van koorts of benauwdheid.

Als uit een test blijkt dat een huisgenoot het coronavirus heeft, blijft iedereen in het huishouden thuis. Het huishouden hoort van de GGD wat ze moet doen.

Ook personen werkzaam in de vitale sector of met cruciale beroepen blijven dan thuis. Voor deze groepen kan een uitzondering gemaakt worden in overleg met de GGD en de bedrijfsarts en alleen als zij geen klachten hebben.

Als thuiswerken niet kan, kijk dan in overleg hoe u dit kunt oplossen.

Meer informatie over thuisquarantaine

Bekijk daarvoor de informatie over thuisquarantaine (thuisblijven) door corona.

Werken op locatie

Besmettingskans verkleinen op of tijdens werk

Als werkgever bent u verplicht te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. U onderzoekt welke risico’s er zijn op de werklocatie. En pakt deze aan wanneer dit nodig is. Het risico op besmetting met het coronavirus valt hier ook onder. 

U (werkgever en werknemer) houdt u samen aan de basisregels voor iedereen. Zoals:

Werknemers toegang tot werklocatie weigeren

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Het weigeren van de toegang tot de werkplek kan daarbij horen.

Sluiting van bedrijf of instelling

Uw bedrijf of instelling kan gesloten worden als uit bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dat een besmetting met corona hier heeft plaatsgevonden en de veiligheidsregio - met of op basis van het advies van de GGD - hiertoe besluiten. Een bedrijf of instelling kan dan 14 dagen gesloten worden.

Ventilatie-eisen voor werklocatie

Beheerders van gebouwen moeten op de hoogte zijn van de eisen en adviezen die gelden voor de ventilatie van gebouwen. Het RIVM heeft ook vragen over ventilatie en het coronavirus beantwoord.

Aangepaste werktijden personeel

Het kabinet roept werkgevers op om de werktijden zo veel mogelijk te spreiden. U mag dus de werktijden van uw werknemers aanpassen. Het is aante raden om in overleg met uw werknemers tot goede oplossingen te komen.

Regels na vakantie/reis

Kan ik, als werkgever, mijn werknemer beletten om op vakantie te gaan naar landen waar met een oranje of rood reisadvies ?

Nee, u kunt uw werknemer niet verbieden om op reis te gaan naar een land of gebied met een oranje of rood reisadvies.

Uw werknemer weet bij vertrek of bij terugkomst het overheidsadvies voor thuisquarantaine geldt door te kijken naar het reisadvies op Nederlandwereldwijd.nl.

Als uw werknemer na terugkomst niet thuis kan werken, hoeft u geen loon door te betalen. Dit komt voor rekening van de werknemer. U doet er verstandig aan uw werknemers hier op te wijzen, zodat ze na de vakantie niet voor verrassingen komen te staan

Het is verstandig om uw werknemers te informeren over de (on)mogelijkheden en gevolgen van reizen naar het buitenland. En om uw werknemers erop te wijzen dat zij zich ook daar aan de geldende coronamaatregelen moeten houden.

Ook is het goed om uw werknemers te wijzen op het belang van opvolging van de adviezen van de overheid na thuiskomst. Informeer uw medewerkers ook over hoe uw bedrijf omgaat met thuisquarantaine.

In verband met een aangepast reisadvies is mijn werknemer eerder teruggekomen van vakantie en gaat 10 dagen  in thuisquarantaine. Gaat dit ten koste van de vastgestelde vakantiedagen?

In principe geldt dat de werknemer vastgestelde vakantiedagen niet eenzijdig kan terugdraaien of wijzigen. De werknemer heeft hiervoor toestemming van zijn werkgever nodig. Een werkgever hoeft niet in te gaan op een dergelijk verzoek van de werknemer, en mag van de werknemer verlangen dat het de vastgestelde vakantiedagen worden opgenomen. In de praktijk wordt hier naar alle redelijkheid over beslist.

Als uw werknemer thuis kan werken kunt u in principe met intrekking van vakantiedagen instemmen. Maar als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn, hoeft u niet met het verzoek in te stemmen.

Wat zijn de regels voor mijn werknemers die op vakantie gaan?

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’. Voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Wie toch terugkomt uit een oranje of rood land door corona, gaat 10 dagen in quarantaine. Of dit dringende advies geldt, staat in het reisadvies op Nederlandwereldwijd.nl.

Gaan uw werknemers naar landen op vakantie die vanwege het coronavirus een oranje of rood reisadvies hebben? Dan is het hun eigen verantwoordelijkheid om op tijd terug te zijn om de volledige quarantaine af te maken voordat ze weer aan het werk gaan.

U doet er verstandig aan uw werknemers hier op te wijzen, zodat ze na de vakantie niet voor verrassingen komen te staan.

Het reisadvies van het vakantieland van mijn werknemer verandert tijdens zijn verblijf van geel naar oranje/rood. Heeft de werknemer recht op loon als hij bij terugkomst in quarantaine gaat?

Verandert  tijdens het verblijf het reisadvies van een gebied van geel naar oranje of rood vanwege het coronavirus? En keert uw werknemer  spoedig naar Nederland terug om vervolgens in quarantaine te gaan? Dan behoudt de werknemer in principe het recht op loondoorbetaling tijdens de quarantaineperiode wanneer deze buiten de resterende geplande vakantieperiode valt. Kiest uw werknemer ervoor om ondanks het gewijzigde veiligheidsadvies toch zijn gehele geplande vakantieperiode te blijven? Dan verliest hij mogelijk het recht op doorbetaling.

Kan ik mijn werknemer op zakenreis naar of door een land met een oranje reisadvies laten reizen?

Bij een oranje reisadvies moeten werkgever en werknemer samen overwegen of de betreffende zakenreis op dit moment echt noodzakelijk is.

Wat als een deel van mijn personeel in het buitenland niet naar werk kan komen? Moet ik hen doorbetalen?    

Als het gaat om personeel dat niet in staat is weer naar het werk te komen vanwege verplichte quarantaine, reisbeperkingen of andere blokkades vanwege corona, dan is de kans groot dat u hen moet doorbetalen. Het hangt echter van de specifieke omstandigheden en het lokale arbeidsrecht per land af welke regels precies gelden.

Vakantie, verlof en vergoedingen

Het merendeel van mijn werknemers werkt thuis. Mag ik hun reiskostenvergoeding stopzetten?

U mag de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer stopzetten wanneer de werknemers thuiswerken. Tenzij er andere afspraken gelden op grond van de cao of het arbeidscontract.

Mag ik, als werkgever, werknemers verplichten om (bovenwettelijke) vakantiedagen op te nemen als er door de coronacrisis minder/geen werk is?

Nee. Werkgevers mogen werknemers wel vragen vakantiedagen op te nemen. Het is aan werknemers om daarmee in te stemmen of niet. Werkgevers kunnen werknemers niet daartoe verplichten. Als er te weinig werk is, dan is dit de verantwoordelijkheid van de werkgever. De werkgever moet werknemers de vaste uren uitbetalen. Als de werkgever omzetverlies lijdt, kan hij een beroep doen op de NOW. 

Mag een werkgever verlofuren aftrekken als een medewerker in gezinsquarantaine verblijft doordat een gezinslid ernstige corona klachten heeft?

Als een werknemer in gezinsquarantaine verblijft en hij kan thuis werken dan moet hij dat doen. Kan dat niet, dan mag een werkgever geen verlofuren aftrekken, tenzij dat in overleg met de werknemer gebeurt. De werkgever moet het salaris van de werknemer doorbetalen ook als hij niet kan werken.

Regelingen en subsidies overheid

Sociaal pakket waar werkgevers en werknemers van kunnen profiteren

Het kabinet trekt in totaal € 1,4 miljard uit voor een sociaal pakket. Dit pakket maakt deel uit van het steun- en herstelpakket dat op 28 augustus is gepresenteerd. Het gaat daarbij om:

Ik ontvang een subsidie van een overheidsorganisatie, maar ik kan nu niet aan de verplichtingen voldoen die hierbij horen. Wat moet ik doen?

Kunt u zich niet aan de afspraken houden die horen bij de subsidie, bijvoorbeeld omdat uw organisatie of onderneming vrijwel is stilgevallen? Of omdat het niet lukt om op tijd de gewenste rapportages te leveren? Laat u dat dan zo snel mogelijk weten aan uw contactpersoon bij de subsidieverstrekkende partij. Die zoekt dan samen met u naar een passende oplossing.

Omscholing en ontwikkeling medewerkers

Wie kan er gebruikmaken van (om)scholingsmogelijkheden van de overheid?

Iedereen die zijn werk als gevolg van de crisis dreigt te verliezen of al verloren heeft of de transitie naar ander kansrijk werk wil maken, kan gebruikmaken van de mogelijkheden. Naast werknemers en bedrijven kunnen ook flexwerkers en zelfstandig ondernemers of zzp’ers die minder of geen opdrachten meer krijgen gebruik maken van deze tijdelijke scholingsmaatregelen. Er komen niet alleen meer mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding maar ook voor de financiering van scholing. 

Ik heb het als ondernemer al heel zwaar waarom zou ik tijd en geld stoppen in (om)scholing en het ontwikkelen van mijn mensen?

Door de crisis verdwijnen banen. Daarnaast verandert werk door de technologische ontwikkelingen, digitalisering. Continu leren en ontwikkelen heeft een grote invloed op de duurzame inzetbaarheid en de betrokkenheid van personeel. Dit bevordert een positief bedrijfsresultaat en voorkomt ziekteverzuim. Het belangrijk om te investeren in kennis en vaardigheden van medewerkers. Werkgevers met een wendbare en flexibele organisatie kunnen beter concurreren.

Ik wil mijn medewerkers weerbaarder maken voor veranderingen, hoe helpt de overheid mij?

Door als werkgever te investeren in het versterken van de leercultuur op de werkvloer en goede (basis)vaardigheden van medewerkers  worden werknemers breed inzetbaar, zodat ze in hun eigen sector kunnen blijven werken of zo nodig naar een andere sector kunnen overstappen.

Overige vragen

Ik wil graag als ondernemer een (kosteloze) dienst of service aanbieden, waar kan ik dit aanbod doen?

In deze tijd van coronacrisis ontstaan allerlei nieuwe oplossingen en initiatieven om ondernemers te helpen. MKB-Nederland en VNO-NCW roepen partijen op om hun ideeën maar ook vragen met elkaar te delen op het daarvoor ingerichte platform. Meedoen is kosteloos.

Bekijk ook: