Veelgestelde vragen over het coronavirus en winkeliers

Op deze pagina leest u meer informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor winkeliers.

Wat betekenen de afspraken voor winkeliers en winkelend publiek?    

Er zijn afspraken gemaakt met winkelbedrijven en hun organisaties zodat iedereen in winkels de veilige afstand van 1,5 meter kan houden. Maar ook de regels waar de klanten zich aan moeten houden om zo veilig te kunnen blijven winkelen. 

Wat zijn de richtlijnen voor verantwoord winkelen en zijn er communicatie middelen beschikbaar voor winkeliers?

U vindt de richtlijnen en communicatiemiddelen in het nieuwsbericht Richtlijnen voor verantwoord winkelen. 

Wat moet ik doen als mijn klanten zich niet aan de afspraken houden?

De winkelier is verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in de winkel en voor het naleven van deze gedragsregels. Van klanten wordt verwacht dat ze de gedragsregels volgen. In noodgevallen kan de winkelier een beroep doen op handhaving door de overheid, net als bij winkeldiefstal.  

Mag ik als winkelier mensen weigeren als ik een maximaal aantal personen in de zaak toe laat?

Ja. U kunt als winkelier een maximaal aantal mensen toestaan in uw winkel, zodat zij 1,5 meter afstand kunnen houden. U mag dan klanten vragen te wachten of later terug te komen. 

Is het wel rendabel voor ondernemers om open te gaan als zij zich houden aan de 1,5 meter-regel? 

Voor de meeste bedrijven is open gaan beter dan gesloten zijn. De 1,5 meter-regel is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.