Veelgestelde vragen over het coronavirus en winkeliers

Op deze pagina leest u meer informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor winkeliers.

Wat betekenen de afspraken voor winkeliers en winkelend publiek?    

Om de gezondheidssituatie bij het winkelen zo goed mogelijk te kunnen waarborgen zijn ook enkele aanvullende afspraken gemaakt met de winkelbedrijven en hun organisaties. Het gaat dan om afspraken die we met de winkeliers hebben gemaakt zodat iedereen in de winkels de veilige afstand van 1,5 meter kan houden. Maar ook de regels waar de klanten zich aan moeten houden om zo veilig te kunnen blijven winkelen. Die afspraken zullen de komende dagen bij de ingang van de winkels en op andere manieren duidelijk gecommuniceerd worden.

Wat zijn de richtlijnen voor verantwoord winkelen en zijn er communicatie middelen beschikbaar voor winkeliers?

De richtlijnen en ondersteunend communicatiemateriaal staan op rijksoverheid.nl: nieuwsbericht Nieuwe regels voor verantwoord winkelen. 

Wat moet ik doen als mijn klanten zich niet aan de afspraken houden?

De winkelier is verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in de winkel en voor het naleven van deze gedragsregels. Van klanten wordt verwacht dat ze de gedragsregels volgen. In noodgevallen kan de winkelier een beroep doen op handhaving door de overheid, net als bij winkeldiefstal.  

Mag ik als winkelier mensen weigeren als ik een maximaal aantal personen in de zaak toe laat?

De winkelier ziet er op toe dat er niet meer mensen in de winkel zijn dan volgens het protocol is toegestaan, omdat dat risico’s voor verspreiding van het corona-virus meebrengt. De winkelier kan dus klanten vragen te wachten of later terug te komen. 

Is het wel rendabel voor ondernemers om open te gaan als zij de 1,5 meter-regel in acht moeten nemen? 

Om bedrijfsactiviteiten weer op gang te brengen, is het nodig om 1,5 meter afstand te houden. Voor het overgrote merendeel van de bedrijven leidt dit dus tot een stijging van de inkomsten. Een terugkeer naar de normale situatie is voor de meeste bedrijven nog niet aan de orde.