Veelgestelde vragen over het coronavirus en winkeliers

Op deze pagina leest u meer informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor winkeliers.

Gaat u boodschappen doen? Lees dan meer over de regels in winkels en supermarkten.

Wat betekenen de maatregelen voor winkeliers en winkelend publiek? 

Per 14 oktober 22.00 uur gelden de volgende maatregelen:

  • Alle winkels zijn vanaf 20.00 uur gesloten, ook op koopavond. Met uitzondering van supermarkten en andere winkels die levensmiddelen verkopen.
  • Er geldt een verbod op het verkopen en bezorgen van alcoholische dranken tussen 20.00 en 7.00 uur.
  • Iedereen van 13 jaar en ouder draagt een mondkapje in winkels.
  • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een mondkapje te dragen in winkels.
  • Winkels voeren een deurbeleid waardoor het binnen niet te druk wordt.
  • Supermarkten stellen speciale winkeltijden vast waarop zij alleen open zijn voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid.


Mag na 20 uur alcohol bezorgd worden door supermarkten?

Nee. Het is wel mogelijk om online een bestelling te plaatsen waar alcoholische drank onderdeel van is. Het is niet mogelijk om deze na 20.00 uur te laten bezorgen.


Kan er nog wel gewinkeld worden?

Ja. Om contacten te voorkomen en drukte te vermijden is het advies om uitstapjes zoveel mogelijk te beperken.

Moeten medewerkers en klanten een mondkapje op in winkels?

In heel Nederland geldt een dringend advies om een niet-medisch mondkapje te dragen in alle voor publiek toegankelijke gebouwen en overdekte gebieden, zoals winkels, parkeergarages, benzinestations en bij de uitvoering van contactberoepen zoals de kapper. Een winkelier kan besluiten om in zijn zaak een mondkapje te verplichten. In dat geval mogen bezoekers geweigerd worden die geen mondkapje dragen.

Wat zijn de richtlijnen voor verantwoord winkelen?

Het protocol ‘Verantwoord Winkelen’ zorgt ervoor dat iedereen zo veilig mogelijk kan winkelen en er tegelijkertijd door medewerkers veilig gewerkt kan worden. De richtlijnen in het protocol gelden voor alle ondernemers, medewerkers en klanten van de detailhandel. Er wordt advies gegeven over het maximumaantal klanten per winkel, samples en proeverijen en andere hygiëne maatregelen. Ook wordt er advies gegeven over wat je als ondernemer moet doen als je niet 1,5 meter afstand van anderen kan waarborgen.

Wat betekent deurbeleid voor winkels?

Voor winkels geldt dat zij een deurbeleid voeren waardoor het binnen niet te druk wordt. Waar nodig worden protocollen hierop aangescherpt. Bij slecht naleven van de basisregels of bij te grote drukte kan een winkel gesloten worden op last van de voorzitter van de veiligheidsregio

Welke aanvullende maatregelen gelden voor supermarkten?

Supermarkten geven kwetsbaren de gelegenheid om tijdens speciale momenten (venstertijden) hun boodschappen te doen. In principe twee keer per dag één uur.

Maken medewerkers in de supermarkt karretjes en mandjes schoon voor klanten?

Supermarkten besteden extra aandacht aan goede hygiëne in de winkel en maken materialen zoals winkelwagens, mandjes, scanners en pinautomaten regelmatig schoon. Het is aan de supermarkt zelf of zij als service aan de klant een karretje of mandje schoonmaken.

Wat moet ik doen als mijn klanten zich niet aan de afspraken houden?

De winkelier is verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in de winkel en voor het naleven van deze gedragsregels. Van klanten wordt verwacht dat ze de gedragsregels volgen. In noodgevallen kan de winkelier een beroep doen op handhaving door de overheid, net als bij winkeldiefstal.  

Mag ik als winkelier mensen weigeren als ik een maximaal aantal personen in de zaak toe laat?

Ja. U kunt als winkelier een maximaal aantal mensen toestaan in uw winkel, zodat zij 1,5 meter afstand kunnen houden. U mag dan klanten vragen te wachten of later terug te komen.