Corona en kinderopvang

De kinderopvang (kinderopvang, BSO en gastouderopvang) is open. Er gelden maatregelen en regels. Bijvoorbeeld voor testen en op vakantie gaan.

Algemene informatie over corona voor kinderopvang

Regels als een kind (verkoudheids)klachten heeft

Bekijk de pagina Gezinnen met kinderen en quarantaine. Hier staat wanneer kinderen wel of niet naar de kinderopvang mogen.

Kinderen die tot de risicogroep behoren

  • Hebben kinderen een onderliggende medische problematiek? Zij lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen.
  • Twijfelt u als ouders of uw kind naar school, kinderopvang of BSO kan? Dan is het verstandig te overleggen met de behandelend (kinder)arts en de schoolleiding.
  • Valt een gezinslid in de risicogroep en is hij of zij onder specialistische behandeling? Overleg dan met de arts of het kind naar de kinderopvang kan.

Regels na vakantie in het buitenland

  • Komt u terug uit een zeer hoogrisicogebied? Dan gaat u verplicht in quarantaine.
  • Ouders en pedagogisch medewerkers mogen tijdens een quarantaine niet naar de kinderopvang of buitenschoolse opvang.

Testen op coronavirus

Kinderen testen op coronavirus

Heeft een kind coronaklachten? Het hangt van de situatie af of het kind een coronatest moet doen. Bijvoorbeeld de leeftijd van het kind en hoe erg de klachten zijn.

Testen met prioriteit

Iedereen met klachten die kunnen wijzen op het coronavirus, kan zich laten testen. Dit kan bij de teststraat van de GGD. Dit geldt ook als uit bron- en contactonderzoek blijkt dat er contact is geweest met een besmette persoon. Pedagogisch medewerkers en gastouders hebben prioriteit bij de gewone teststraat van de GGD.

Preventief zelftesten personeel kinderopvang

Medewerkers kunnen zichzelf 2 keer per week testen op het coronavirus. Ook zonder een directe aanleiding. Door dit regelmatig te doen (2 keer in de week) weten zij eerder of ze besmet zijn. Zo voorkomen ze een grotere uitbraak.

Medewerkers die (nog) niet immuun of volledig gevaccineerd zijn, krijgen het advies 2 keer per week preventief een zelftest te doen.

Testen op corona buiten de GGD-teststraten

Sommige organisaties testen zelf hun personeel op corona. Er zijn ook commerciële aanbieders van PCR-testen of sneltesten. Deze aanbieders moeten zich houden aan de eisen voor veilig testen buiten de GGD-teststraten. Bijvoorbeeld dat ze een betrouwbare test gebruiken en de test altijd vrijwillig is.

Informatie voor ouders

Informatie voor kinderopvangorganisaties en gastouders

Meer informatie over de gevolgen van het coronavirus voor de kinderopvang

  • Vragen aan de Belastingdienst? Kijk op de website van de Belastingdienst of stel ze via de BelastingTelefoon (0800-0543). 
  • Kinderopvangorganisaties kunnen daarnaast terecht op de website Veranderingen kinderopvang. Ook kunnen zij zich richten tot hun brancheorganisaties.
  • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven.