Corona en kinderopvang

Sinds maandag 29 november 2021 gelden er beperkte aanvullende maatregelen in de kinderopvang om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vanaf 3 december 2021 gelden er nieuwe regels voor het gebruik van zelftesten.

Het protocol ‘kinderopvang en corona’ is hierop aangepast.

Algemene informatie over corona voor kinderopvang

Sluitingstijden kinderopvang

Kinderopvang is uitgezonderd van de avondsluiting. Kinderopvangorganisaties kunnen hun normale openingstijden aanhouden en hoeven niet om 17.00 uur te sluiten.

Quarantaineregels voor kinderen en volwassenen

Volwassenen en kinderen in quarantaine mogen niet naar de kinderopvang of buitenschoolse opvang komen.

Regels thuisblijven bij verkoudheidsklachten

Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij niet thuis hoeven te blijven:

  • bij verkoudheidsklachten (zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn);
  • bij af en toe hoesten.

Bij koorts, benauwdheid of veel hoesten blijven kinderen tot 4 jaar thuis. Ze laten zich testen bij de GGD. En blijven thuis tot de uitslag bekend is.

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar blijven thuis bij alle klachten passend bij COVID-19, dus ook bij milde verkoudheidsklachten zoals:

  • bij verkoudheidsklachten (zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
  • bij koorts, benauwdheid of veel hoesten.

Ze laten zich testen bij de GGD. En blijven thuis tot de uitslag bekend.

Jonge kinderen zijn vaak en bij herhaling verkouden. Dit wordt meestal veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen en gaat vanzelf weer over. Kinderen tot 4 jaar met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de opvang, maar moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid of als zij getest gaan worden en/of in afwachting van het testresultaat.

Mondkapje kinderen

Voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool geldt het advies om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen door de school. Dit advies geldt niet voor kinderen uit deze leeftijdscategorieën op de buitenschoolse opvang.

Gezien de diversiteit in inrichting van locaties, gebruik van de ruimtes en het karakter van de buitenschoolse opvang waarbij kinderen maar kort op een vaste plek zitten en gedurende de middag activiteiten volgen in de BSO waarbij ze op verschillende momenten, zelfstandig, door het gebouw bewegen geldt het advies om kinderen mondkapjes te laten dragen niet voor de BSO. Kinderopvangorganisaties zijn vrij om bovenop de maatregelen uit het protocol ‘kinderopvang en corona en het Generiek Kader kinderopvang van het RIVM aanvullende maatregelen te nemen die passend zijn bij hun eigen locatie. Zoals het dragen van mondkapjes. Dit kunnen zij bespreken met de oudercommissie en communiceren naar ouders.

Kinderen die tot de risicogroep behoren

  • Hebben kinderen een onderliggende medische problematiek? Zij lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen.
  • Twijfelt u als ouders of uw kind naar school, kinderopvang of BSO kan? Dan is het verstandig te overleggen met de behandelend (kinder)arts en de schoolleiding.
  • Valt een gezinslid in de risicogroep en is hij of zij onder specialistische behandeling? Overleg dan met de arts of het kind naar de kinderopvang kan.

Testen op coronavirus

Kinderen testen op coronavirus

Heeft een kind coronaklachten? Het hangt van de situatie af of het kind een coronatest moet doen. Bijvoorbeeld de leeftijd van het kind en hoe erg de klachten zijn.

Zelftesten bij klachten

Sinds 3 december 2021 mag iedereen met (milde) klachten een zelftest doen of zich laten testen bij de GGD. Eerder was het advies om geen zelftest af te nemen bij klachten. Met een negatieve (zelftest)uitslag mag een kind weer naar de opvang en kan een personeelslid of gastouder weer aan het werk. Als de klachten langer aanhouden, moet ook de volgende dag een zelftest worden gedaan. Bij een positieve zelftestuitslag blijft het kind, personeelslid of de gastouder thuis. En laat de uitslag bevestigen met een test bij de GGD.

Testen met prioriteit

Iedereen met klachten die kunnen wijzen op het coronavirus, kan zich laten testen. Dit kan bij de teststraat van de GGD. Dit geldt ook als uit bron- en contactonderzoek blijkt dat er contact is geweest met een besmette persoon. Pedagogisch medewerkers en gastouders hebben prioriteit bij de gewone teststraat van de GGD.

Testen op corona buiten de GGD-teststraten

Sommige organisaties testen zelf hun personeel op corona. Er zijn ook commerciële aanbieders van PCR-testen of sneltesten. Deze aanbieders moeten zich houden aan de eisen voor veilig testen buiten de GGD-teststraten. Bijvoorbeeld dat ze een betrouwbare test gebruiken en de test altijd vrijwillig is.

Zelftesten in het onderwijs

Om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, worden alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 geadviseerd om zich 2 keer per week thuis preventief te zelftesten. Kinderen krijgen vanuit school zelftesten mee, waarmee zij zich thuis kunnen (laten) testen. De zelftesten worden vanaf 6 december aan scholen geleverd.

Informatie voor ouders

Informatie voor kinderopvangorganisaties en gastouders

Meer informatie over de gevolgen van het coronavirus voor de kinderopvang

  • Vragen aan de Belastingdienst? Kijk op de website van de Belastingdienst of stel ze via de BelastingTelefoon (0800-0543). 
  • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven.