Corona en kinderopvang

De basisscholen en de buitenschoolse opvang (bso) zijn open. Ook de kinderdagopvang (0-4 jaar) en gastouderopvang (0-12 jaar) zijn open. Iedereen blijft de adviezen tegen verspreiding van corona volgen.

Maatregelen kinderopvangorganisatie of gastouder

In het protocol Kinderopvang staat welke maatregelen medewerkers en gastouders moeten nemen. Bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid en hygiëne. Dit protocol wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen of inzichten.

Daarnaast heeft het RIVM een Generiek Kader kinderopvang ontwikkeld met voorstellen hoe kinderopvangorganisaties en scholen de verspreidingsrisico’s nog verder kunnen inperken.  

Tegemoetkoming van de eigen bijdrage

Alle ouders die gebruikmaken van de bso en hun factuur tijdens de sluiting volledig door zijn blijven betalen, ontvangen voor de periode 21 december 2021 tot 10 januari 2022 een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders die noodgedwongen gebruik moesten maken van de noodopvang. De tegemoetkoming is vergelijkbaar met de tegemoetkomingen van de vorige sluitingsperiodes.

De kinderdagopvang (0-4 jaar) en gastouderopvang (0-12 jaar) zijn open gebleven. Daarom geldt de tegemoetkoming niet voor ouders die voor hun kinderen in de basisschoolleeftijd gebruik maken van de gastouderopvang en voor ouders die gebruik maken van kinderdagopvang.

Algemene informatie over corona voor kinderopvang

Testen op coronavirus

Informatie voor ouders

Informatie voor kinderopvangorganisaties en gastouders

Meer informatie over de gevolgen van het coronavirus voor de kinderopvang

  • Vragen aan de Belastingdienst? Kijk op de website van de Belastingdienst of stel ze via de BelastingTelefoon (0800-0543). 
  • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven.