Corona en kinderopvang

De basisscholen en de buitenschoolse opvang (bso) zijn open. Ook de kinderdagopvang (0-4 jaar) en gastouderopvang (0-12 jaar) zijn open. Iedereen blijft de adviezen tegen verspreiding van corona volgen.

Maatregelen kinderopvangorganisatie of gastouder

Het kabinet heeft alle coronamaatregelen opgeheven. Ook voor de kinderopvang gelden geen bijzondere maatregelen meer. Daarom is het protocol Kinderopvang & COVID-19 op 25 april 2022 vervallen. Het protocol kan weer ingaan als het coronavirus in de toekomst oplaait en het kabinet maatregelen treft om verspreiding van corona te voorkomen. 

In het informatiedocument Kinderopvang & COVID-19 staan verwijzingen naar websites met informatie over algemene coronamaatregelen. Hier vindt u ook andere informatie over het coronavirus en de kinderopvang. 

Tegemoetkoming van de eigen bijdrage

Alle ouders die gebruikmaken van de bso en hun factuur tijdens de sluiting volledig door zijn blijven betalen, ontvangen voor de periode 21 december 2021 tot 10 januari 2022 een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders die noodgedwongen gebruik moesten maken van de noodopvang. De tegemoetkoming is vergelijkbaar met de tegemoetkomingen van de vorige sluitingsperiodes.

De kinderdagopvang (0-4 jaar) en gastouderopvang (0-12 jaar) zijn open gebleven. Daarom geldt de tegemoetkoming niet voor ouders die voor hun kinderen in de basisschoolleeftijd gebruik maken van de gastouderopvang en voor ouders die gebruik maken van kinderdagopvang.

Testen op coronavirus

Meer informatie over de gevolgen van het coronavirus voor de kinderopvang

  • Vragen aan de Belastingdienst? Kijk op de website van de Belastingdienst of stel ze via de BelastingTelefoon (0800-0543). 
  • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven.