Corona en kosten kinderopvang: informatie voor ouders

Op deze pagina vindt u meer informatie voor ouders over onder andere de kinderopvangtoeslag en de tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang tijdens de sluiting. 

Tegemoetkoming kosten kinderopvang tijdens sluiting

Maakte u voor de sluiting al gebruik  van de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang of gastouderopvang? En betaalde u uw rekening voor de eigen bijdrage ook tijdens de sluiting van 16 december 2020 tot 8 februari 2021 (voor dagopvang en gastouderopvang) en van 16 december tot 19 april 2021 (BSO) volledig door? Dan ontvangt u een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage. Soms is  de tegemoetkoming hoger of lager dan de betaalde eigen bijdrage. Dat kan omdat de tegemoetkoming wordt berekend met de maximale uurprijs.  Ook ouders met cruciale beroepen die gebruik maakten van de noodopvang krijgen een tegemoetkoming.

Voor de tegemoetkoming eigen bijdrage zijn er 3 doelgroepen:

1. Tegemoetkoming voor ouders met kinderopvangtoeslag

Ouders die kinderopvangtoeslag krijgen voor de kosten van kinderopvang zullen een tegemoetkoming ontvangen voor hun eigen bijdrage.  U krijgt de tegemoetkoming van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) automatisch op uw rekening. U hoeft hier niets voor te doen. Nu de heropeningsdatum van de BSO bekend is, zullen Toeslagen en de SVB alles in het werk zetten de tegemoetkoming over de sluitingsperiode te berekenen en uit te keren aan de ouders die met kinderopvangtoeslag gebruik maken van kinderopvang. De SVB betaalt de tegemoetkoming begin juni uit aan deze ouders. 

Om de juiste tegemoetkoming te ontvangen zijn 2 zaken belangrijk voor ouders:

 • Gegevens Belastingdienst controleren
  U hoeft uw kinderopvangtoeslag niet vanwege de sluiting aan te passen. Wel is het belangrijk om uw gegevens voor de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst over uw normale gebruik actueel te houden. Bijvoorbeeld als het aantal uren in uw contract of uw inkomen verandert. Zie ook de uitgebreidere info onderaan deze pagina.
 • Factuur doorbetalen
  U moet de factuur van de kinderopvang betalen, anders krijgt u geen toeslag meer. Als ouders de factuur niet doorbetalen of het contract opzeggen, vervalt voor de periode waar de factuur over gaat het recht op kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt dan naar beneden bijgesteld. Daarnaast verliest u dan uw plek op de kinderopvang.

2. Tegemoetkoming opvang gesubsidieerd door gemeente

Maakt u gebruik van opvang die gesubsidieerd is door de gemeente? En betaalde u uw rekening voor een eigen bijdrage ook tijdens de sluiting van 16 december 2020 tot 8 februari 2021 (voor dagopvang en gastouderopvang) en van 16 december tot 19 april 2021 (BSO) volledig door? Dan krijgt u over deze periode een tegemoetkoming via de kinderopvangorganisatie of gemeente.

3. Tegemoetkoming voor kinderopvang zonder kinderopvangtoeslag of gemeentesubsidie

Maakt u gebruik van kinderdagopvang, buitenschoolse opvang of gastouderopvang zonder kinderopvangtoeslag of een bijdrage van de gemeente? En betaalde u uw rekening ook tijdens de sluiting volledig door? Dan kon u tot en met 15 juli 2021 een aanvraag doen voor de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO zonder overheidsvergoeding (TTKZO). Dit is een tegemoetkoming voor de kosten die u betaalde tijdens sluitingsperiode 1 in het voorjaar 2020 en tijdens sluitingsperiode 2 eind 2020 en begin 2021.

Sluitingsperiode 1 was van:

 • 16 maart 2020 tot en met 10 mei 2020 voor de dagopvang en gastouderopvang
 • 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 voor de buitenschoolse opvang (BSO)

Sluitingsperiode 2 was van:

 • 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 voor de dagopvang en gastouderopvang
 • 16 december 2020 tot en met 18 april 2021 voor de BSO

Geen recht op TTKZO

U heeft geen recht op een TTKZO tegemoetkoming:

 • voor uren kinderopvang waarvoor een gemeentelijke financiering bestaat (uren kinderopvang op basis van VE, Sociaal medische indicatie of peuteraanbod),
 • voor uren kinderopvang in het kader van noodopvang
 • als u over de betreffende sluitingsperiode recht heeft (gehad) op een tegemoetkoming voor ouders met kinderopvangtoeslag (Tijdelijke tegemoetkoming KO)

Bekijk de regeling TTKZO in de Staatscourant. Meer informatie over de vergoeding kinderopvang vindt u op de website van de SVB.

Aanvragen TTKZO via aanvraagformulier Mijn SVB

Tot en met 15 juli 2021 kon u via Mijn SVB de tegemoetkoming aanvragen voor zowel de sluiting voorjaar 2020 als de sluiting die in december 2020 begon. De SVB besluit binnen uiterlijk 8 weken na ontvangst van de aanvraag over de tegemoetkoming. Daarna krijgt u deze uitbetaald. De tegemoetkoming zal een bedrag bij benadering zijn. 

Kortdurende sluiting van een locatie: (eventuele) gevolgen kinderopvangtoeslag

Wanneer in verband met corona een locatie kortstondig moet sluiten, kunnen ouders en kinderopvangorganisatie in onderling overleg afspreken dat ouders de kinderopvang door blijven betalen en dat de kinderopvangorganisatie op de normale manier door blijft factureren. De kinderopvangtoeslag voor ouders zal in dat geval ook gewoon door blijven lopen.

Wanneer ouders en kinderopvangorganisaties tot een andere oplossing komen, waarbij besloten wordt dat ouders de rekening niet doorbetalen, vervalt het recht op kinderopvangtoeslag voor die uren. Het is belangrijk dat ouders dan de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst/Toeslagen aanpassen om terugvorderingen op een later moment te voorkomen. Dit geldt niet wanneer kinderopvangorganisaties alleen het deel boven de maximum uurprijs aan ouders terugbetalen.

Er is geen tegemoetkoming voor het doorbetalen van de eigen bijdrage bij deze kortstondige sluitingen.

Wijzigingen hoogte kinderopvangtoeslag

Inkomen

Wanneer uw inkomen wijzigt, geeft u uw nieuwe inkomen door aan de Belastingdienst, zoals u normaal ook zou doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. U ontvangt dus de kinderopvangtoeslag die aansluit op uw inkomen. Uw wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.

Werkloos

Raakt u uw baan kwijt en wordt u werkloos? Dan heeft u tot drie maanden nadat u uw baan verliest recht op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven. Geef deze wijziging wel door via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.

Uren

Werkte u door het coronavirus minder uren? Dan had dit in 2020 geen invloed op de hoogte van uw kinderopvangtoeslag. Ook in 2021 wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) soepel omgaan met het aantal gewerkte uren. Hiervoor is regelgeving in voorbereiding. 

NOW

Maakt u gebruik van de NOW-regeling? Dan houdt u recht op kinderopvangtoeslag.