Coronavirus en volwasseneneducatie

U geeft opleidingen educatie aan volwassenen met lage basisvaardigheden. Dat is beperkt mogelijk. Wat kan, hangt af van de opleiding die u aanbiedt. En van de plek waar u dit onderwijs geeft.

14 september: De informatie op deze pagina verandert mogelijk na de persconferentie van het kabinet van 19.00 uur.

Volwasseneneducatie beperkt mogelijk

Mbo-instellingen en andere aanbieders van opleidingen educatie mogen fysiek onderwijs aanbieden aan volwassenen. Als u opleidingen educatie geeft, is het nog van belang of u een erkende of niet-erkende opleiding aanbiedt.

U biedt een erkende opleiding educatie (formeel aanbod) aan

U biedt een erkende opleiding educatie aan. 

Deelnemers mogen onderwijs volgen als u dit aanbiedt op:

U zorgt ervoor dat iedereen zich op de locatie kan houden aan de basisregels tegen het coronavirus. Bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden.  

Niet-erkende opleiding educatie (non-formeel aanbod) alleen op besloten locaties

U biedt een niet-erkende opleiding educatie aan. Het onderwijs gaat alleen door als deelnemers deze opleiding op een besloten locatie kunnen volgen. Hierbij houdt iedereen zich aan de basisregels. Zoals 1,5 meter afstand houden.

Volwasseneneducatie op publiek toegankelijke locaties is nu niet mogelijk. Er is een uitzondering mogelijk voor publiek toegankelijke locaties zoals een bibliotheek of buurthuis. Dit kan een besloten locatie zijn als deze uitsluitend toegankelijk is voor:

  • deelnemers aan de opleidingen educatie;
  • medewerkers van de opleiding. 

Twijfelt u of een publiek toegankelijke locatie kan doorgaan voor een besloten locatie? Neem contact op met de veiligheidsregio.