Coronavirus en volwasseneneducatie

Vanwege corona gelden er beperkingen voor het fysiek verzorgen van volwasseneneducatie. Met ingang van 28 april is in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 verduidelijkt wat de voorwaarden en regels zijn voor aanbieders van educatieopleidingen om fysiek onderwijs te verzorgen voor mensen met lage basisvaardigheden. Hieronder leggen we uit wat de voorwaarden en regels zijn.

Het verzorgen van fysiek onderwijs door erkende educatieopleidingen (formeel aanbod)

Voor de erkende educatie opleidingen (formeel aanbod) die worden aangeboden door mbo-instellingen en andere aanbieders is fysiek onderwijs mogelijk onder voorwaarde dat de 1,5m afstand en de andere geldende richtlijnen in acht worden genomen. In de praktijk zal dit betekenen dat studenten één dag in de week weer fysiek onderwijs kunnen volgen. Mbo-instellingen en andere aanbieders bepalen zelf welke deelnemers op welk moment fysiek onderwijs volgen. Zij kunnen er bijvoorbeeld ook voor kiezen om extra fysiek onderwijs aan te bieden aan kwetsbare deelnemers of om het onderwijs te verspreiden over twee dagdelen per week.

Het verzorgen van fysiek onderwijs door erkende educatieopleidingen (formeel aanbod) op externe locaties

Erkende educatieopleidingen (formeel aanbod) mogen zowel op een besloten plaats als een publieke plaats fysiek onderwijs verzorgen, met inachtneming van de geldende basismaatregelen zoals het in acht nemen van de 1,5m afstand.

Het verzorgen van fysiek onderwijs door niet-erkende educatieopleidingen (non-formeel aanbod)

Voor de niet-erkende educatieopleidingen (non-formeel aanbod) die worden aangeboden door mbo-instellingen en andere aanbieders is fysiek onderwijs op besloten plaatsen mogelijk met inachtneming van de geldende basismaatregelen zoals het in acht nemen van de 1,5m afstand.

Het verzorgen van niet-erkende educatieopleidingen (non-formeel aanbod) op een publieke plaats

In de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 is niet bepaald dat deze opleidingen mogen plaatsvinden op een publieke plaats.