Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown

Het basisonderwijs en de kinderopvang zijn open. De buitenschoolse opvang (bso) is alleen open voor noodopvang voor kinderen van ouder(s) of verzorger(s) met een cruciaal beroep.

Alleen voor noodopvang

Deze lijst is alleen bedoeld als referentie voor noodopvang. De lijst met cruciale beroepen staat los van de groep toegestane contactberoepen en los van de winkels en dienstverlening die is uitgezonderd van sluiting. De lijst staat ook los van de vraag of voor het uitoefenen van het beroep gebruik kan worden gemaakt van bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Ook veel mensen met een cruciaal beroep werken thuis.

Een lijst op hoofdlijnen

Deze lijst is geen opsomming van alle beroepen of werkzaamheden die als ‘cruciaal’ zijn aangemerkt. Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) staat bijvoorbeeld niet apart genoemd, maar valt onder de noodzakelijke overheidsprocessen. Twijfelt u of u aanspraak kunt maken op noodopvang? Neem dan contact op met de school of opvangorganisatie. Mogelijk kan uw werkgever hierin ook bemiddelen.

1 ouder met een cruciaal beroep

Heeft 1 ouder in uw gezin met 2 ouders een cruciaal beroep? Dan krijgt u het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Als het niet lukt de kinderen zelf op te vangen, kunt u de kinderen toch naar de noodopvang brengen.

Lijst van cruciale beroepen

 • Personeel werkzaam in vitale processen.
 • Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en onderwijspersoneel benodigd op onderwijsinstellingen, zoals voor het geven van onderwijs op school, afstandsonderwijs, praktijklessen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: met supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie, het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel.
 • Vervoer van afval en vuilnis. 
 • Inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval, afvalwater en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving.
 • Voortgang hulpverleningsdiensten: 
  • Meldkamerprocessen
  • Brandweerzorg
  • Ambulancezorg
  • GHOR
  • Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en rechterlijke macht), zoals het betalen van uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken en (uitvoerings)organisaties die werkzaam zijn binnen de justitie- en strafrechtketen.
 • Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies, zoals schoonmaak, beveiliging, toezicht en ICT voor bovenstaande cruciale beroepsgroepen.
 • Democratische processen (Staten-Generaal, provincies, gemeenten en waterschappen), zoals vergadering door en verkiezing van volksvertegenwoordigers.