Coronavirus en het hoger onderwijs

Vanaf 26 april kan iedere student ongeveer 1 dag per week fysiek onderwijs gaan volgen op een hogeschool of universiteit. Daarnaast blijven de uitzonderingen bestaan voor het maken van toetsen, het volgen van praktijkonderwijs en de begeleiding van kwetsbare studenten.

Openingsplan

Het kabinet wil de samenleving stap voor stap openen. Lees meer over het openingsplan van het kabinet en de eerste stap.

Geen noodopvang meer voor kinderen onderwijspersoneel

Scholen en kinderopvang zijn open. Vanaf 19 april is ook de buitenschoolse opvang (bso) weer open.