Corona en regels voor hogescholen en universiteiten

Vanaf 15 januari is het hoger onderwijs voor iedere student weer open. Wel gelden er maatregelen voor instellingen, medewerkers en studenten.

Maatregelen op de hogescholen en universiteiten

Veel onderwijsinstellingen hebben delen van het onderwijs voor de komende periode in digitale vorm gepland. Daarom hoeven zij fysiek onderwijs vanaf 17 januari alleen te organiseren wanneer dit planning-technisch mogelijk wordt geacht.

Het is daarbij belangrijk dat hogescholen en universiteiten zich naast de bekende coronamaatregelen ten aanzien van hygiëne en gezondheid houden aan de volgende maatregelen:

  • Alle aanwezigen dragen in onderwijsgebouwen een mondkapje. Een wegwerpmondkapje (type II) heeft de voorkeur.
  • Er geldt een maximale groepsgrootte van 75 studenten per zelfstandige ruimte. Een uitzondering hiervoor geldt bij tentamens en examens.
  • Op de onderwijslocaties wordt gezorgd voor goede ventilatie.
  • Voor studenten en medewerkers geldt het advies om uit voorzorg en bij klachten zelftesten te gebruiken.
  • Op de onderwijsinstellingen geldt een advies om daar waar mogelijk ook 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
  • Onderwijsinstellingen melden grote veranderingen in de afwezigheid van studenten en medewerkers bij de regionale GGD.

1,5 meter afstand op de instelling dringend advies

De 1,5 meter afstandsregel geldt in onderwijsgebouwen enkel als advies waar dit mogelijk wordt geacht. Tijdens sommige (praktijk)lessen en in sommige (onderwijs)ruimtes is het onmogelijk om altijd 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. In deze gevallen hoeven aanwezigen geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

Mondkapjes dragen in de onderwijsinstelling

Alle aanwezigen in onderwijsgebouwen dragen een mondneusmaskers, ook wanneer zij zitten. Zelfgemaakte en stoffen mondkapjes worden ontraden. Het gebruik van wegwerpmondkapjes wordt geadviseerd, waarbij type II de voorkeur heeft. Zeker voor mensen met een kwetsbare gezondheid wordt geadviseerd minimaal type II-R. Dit advies geldt bovenop de voorschriften in de brancheprotocollen.

Bekijk ook