Hulp en ondersteuning bij onderwijs op afstand

Met de start van het schooljaar 2021/2022 zijn alle leerlingen weer welkom op school. Toch kan het zijn dat leerlingen tijdelijk niet in de klas onderwijs kunnen volgen. Dit bijvoorbeeld omdat er een uitbraak op de school is en de klas naar huis wordt gestuurd. 

Onderwijs op afstand

Scholen zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van onderwijs, ook wanneer dit onverhoopt op afstand moet. Scholen maken daarbij zelf de keuze welke leermiddelen, papier of digitaal, zij daarbij inzetten. Gaat de school voor een groep leerlingen lessen of lesstof digitaal aanbieden? Dan moeten zij er voor zorgen dat alle leerlingen daar toegang toe hebben. Ouders worden hierbij niet verplicht om extra kosten te maken. Wanneer een individuele leerling voor korte tijd ziek is of in quarantaine moet, is de school niet verplicht om volledig afstandsonderwijs te bieden. 

Apparaten en internet voor afstandsonderwijs

Gedurende de scholensluiting in het voorjaar en het najaar van 2020 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in samenwerking met coöperatie SIVON verschillende acties uitgevoerd om afstandonderwijs mogelijk te maken. Hierbij konden schoolbesturen devices (tablets en laptops) aanvragen voor leerlingen die niet aan het afstandsonderwijs konden deelnemen, omdat ze hierover thuis niet beschikten. Het kabinet heeft gedurende de coronacrisis in totaal € 24 miljoen hiervoor uitgetrokken. Alle aanvragen van de schoolbesturen, in totaal 76.000 devices, zijn toegekend en uitgeleverd. De devices blijven eigendom van de schoolbesturen. Zij kunnen deze naar eigen inzicht (opnieuw) uitlenen aan leerlingen of op school bij de lessen inzetten.

Les op afstand.nl

Op de website Lesopafstand.nl is veel informatie te vinden over het organiseren van onderwijs in tijden van corona. Scholen en leraren kunnen ook bij een adviesloket terecht met vragen over afstandsonderwijs. Daarnaast kunnen scholen de meest recente protocollen en Q&A's vinden over onderwijs en corona. 

Licenties voor digitaal lesmateriaal

Tijdens de eerste sluiting van de scholen hebben educatieve uitgeverijen licenties voor toegang tot hun digitale lesmateriaal tijdelijk gratis ter beschikking gesteld. Daarna hebben scholen de mogelijkheid gehad om deze zelf aan te schaffen. Scholen die dit nog niet op orde hebben, wordt geadviseerd om op de websites van hun uitgeverij en leverancier te kijken op welke wijze zij de benodigde licenties snel beschikbaar kunnen stellen.