Hulp en ondersteuning bij onderwijs op afstand

Het kabinet wil dat alle kinderen ook tijdens deze fysieke schoolsluiting onderwijs blijven krijgen. Nu dat tijdelijk niet op school kan, geeft hun school ze onderwijs op afstand. 

Onderwijs op afstand

Scholen zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van onderwijs, ook op afstand. Scholen maken daarbij zelf de keuze welke leermiddelen, papier of digitaal, zij daarbij inzetten. Wanneer de school lessen of lesstof digitaal gaat aanbieden, dan moeten zij er voor zorgen dat alle leerlingen daar toegang toe hebben. Ouders worden hierbij niet verplicht om extra kosten te maken.

Apparaten en internet voor afstandsonderwijs

Als ouders geen pc, laptop, tablet of internetverbinding hebben, kunnen zij dit melden bij de school. Het kabinet heeft in het voorjaar van 2020 ruim 15.000 computers, laptops, tablets aan schoolbesturen verstrekt voor leerlingen die daarvoor nog niet goed afstandsonderwijs konden volgen. Deze apparaten blijven in het bezit van de schoolbesturen en kunnen nu opnieuw worden ingezet voor afstandsonderwijs aan kinderen die thuis niet over een geschikt apparaat beschikken.

Het kabinet heeft nu opnieuw geld beschikbaar gesteld om extra computers, laptops en tablets te kopen. Schoolbesturen kunnen een aanvraag indienen bij SIVON (Samen inkopen voor onderwijs Nederland). De eerste apparaten worden naar verwachting vanaf begin januari aan de schoolbesturen verstrekt.

Beschikt een leerling thuis niet over een internetverbinding en is deze wel nodig is voor het volgen van onderwijs op afstand? Dan is het aan de school om op zoek te gaan naar een oplossing. De school kan dit eventueel samendoen met lokale partijen, zoals de gemeente.

Les op afstand.nl

Op de website Lesopafstand.nl is veel informatie te vinden over het organiseren van onderwijs op afstand, scholen en leraren kunnen ook bij een adviesloket terecht met vragen over afstandsonderwijs. Scholen kunnen ook gebruik maken van de kosteloze lesmaterialen die beschikbaar zijn gesteld via de website. Ook staan er tips om ouders te helpen bij de begeleiding van hun kinderen bij onderwijs op afstand.

Licenties voor digitaal lesmateriaal

Tijdens de eerste sluiting van de scholen hebben educatieve uitgeverijen licenties voor toegang tot hun digitale lesmateriaal tijdelijk gratis ter beschikking gesteld. Daarna hebben scholen de mogelijkheid gehad om deze zelf aan te schaffen. Scholen die dit nog niet op orde hebben, wordt geadviseerd om op de websites van hun uitgeverij en leverancier te kijken op welke wijze zij de benodigde licenties snel beschikbaar kunnen stellen.

Uitgeverijen geven op hun websites informatie over de mogelijkheden voor onderwijs op afstand. De educatieve uitgeverijen staan klaar om scholen aan te sluiten op digitale leesmethodes. Alles wordt op alles gezet om te zorgen dat ook de scholen die zich in de laatste week voor de kerstvakantie nog melden, in januari aan de slag kunnen met het lesmateriaal van hun keuze.