Corona en open dagen en aanmelding bij mbo-scholen

Door de coronacrisis is het lastiger voor mbo-scholen om open dagen te organiseren. En om intakegesprekken te voeren met nieuwe studenten. Deze zijn zoveel mogelijk digitaal.

Open dagen en introducties liever online

Mbo-scholen organiseren wervingsactiviteiten, introductiedagen en verplichte intakeactviteiten. Het advies is om dit zoveel mogelijk digitaal te organiseren. 

Kan dat niet of is dat niet wenselijk? Dan zijn activiteiten op de onderwijsinstelling mogelijk. De maximale groepsgrootte is dan wel 30 personen.

Informatie over het studiejaar 2021-2022

Aankomende studenten hebben behoefte aan voorlichting over het arbeidsmarktperspectief. 

De mbo-opleiding bespreekt bij de intake met aankomende studenten:

  • het arbeidsmarktperspectief;
  • beschikbaarheid van stageplekken.

Aanmelding studiejaar 2021-2022

Voor het studiejaar 2021-2022 moeten studenten zich uiterlijk 1 mei 2021 voor een mbo-opleiding inschrijven. Zij hebben dan recht op automatische toelating tot die opleiding.