Corona en maatregelen voor mbo-studenten

Vanaf 15 januari is het middelbaar beroepsonderwijs voor iedere student weer open. Studenten en medewerkers moeten zich wel aan maatregelen houden.

Maatregelen die gelden voor studenten

Veel onderwijsinstellingen hebben delen van het onderwijs voor de komende periode in digitale vorm gepland. Daarom hoeven zij fysiek onderwijs vanaf 17 januari alleen te organiseren wanneer dit planning-technisch mogelijk wordt geacht. Het is daarbij belangrijk dat studenten zich naast de bekende coronamaatregelen ten aanzien van hygiëne en gezondheid houden aan de volgende maatregelen:

  • Studenten en medewerkers draagt een mondkapje binnen de school. Nieuw is dat het mondkapje ook moet worden gedragen in de les.
  • Er geldt een maximale groepsgrootte van 75 studenten per zelfstandige ruimte. Een uitzondering hiervoor geldt bij tentamens en examens.
  • Voor studenten en medewerkers geldt het advies: gebruik zelftesten, voor de zekerheid en bij klachten.
  • Op de onderwijsinstellingen geldt een advies om daar waar mogelijk ook 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Studenten kunnen voor vaccinatie afspraken maken bij de GGD. Of zij kunnen op sommige plekken zich laten prikken zonder afspraak.

Kan ik vanaf maandag 17 januari weer naar de instelling?

Veel onderwijsinstellingen hebben delen van het onderwijs voor de komende periode in digitale vorm gepland. Daarom hoeven zij fysiek onderwijs vanaf 17 januari alleen te organiseren wanneer dit planning-technisch mogelijk wordt geacht. Elke mbo-school zal daarom zelf aan hun studenten laten weten wanneer zij weer naar de instelling kunnen voor de lessen.

Zijn er nog extra maatregelen voor studenten?

Zie hierboven de geldende maatregelen. Daarnaast wordt verwacht dat studenten daar waar aanwezig looproutes volgen. Een aanvullend advies is om daar waar mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Instellingen treffen voorzieningen om te zorgen dat de maatregelen kunnen worden nageleefd.

Waar kan ik aankloppen als ik het moeilijk heb?

De coronacrisis kan een uitdagende tijd zijn. Lees ook de tips voor thuisstuderen in coronatijd.

Zit je niet lekker in je vel? Je kunt in gesprek gaan met bijvoorbeeld je decaan, mentor, docent of studieadviseur. Elke instelling heeft begeleiders die je kunnen helpen. Mocht je situatie zorgen voor (angst voor) studievertraging, dan is het ook belangrijk dat je onderwijsinstelling spoedig op de hoogte is om je te kunnen helpen en begeleiden bij (eventuele) vertraging. 

Veel informatie en hulp kun je ook vinden op: jongerenhulponline.nl

Studenten mogen naar mbo-school reizen

Als studenten van en naar de instelling reizen wordt dat gezien als noodzakelijke reis. Dit geldt ook voor medewerkers.

Doorgang stages hangt af van situatie

Of een stage door kan gaan of niet, hangt af van de regels die gelden voor de sector/branche waar een student stage loopt. Als de activiteiten in de branche volgens die regels door kunnen gaan, kan de stage ook doorgaan.

Mochten studenten of stagiairs naar Nederland afreizen, dan is goede voorlichting belangrijk.

Stages en leerbanen

Financiële regelingen mbo-studenten

Studievoortgang mbo-studenten

Vervolgopleiding en doorstroom