Corona en maatregelen voor mbo-studenten

Het middelbaar beroepsonderwijs is open. Studenten en medewerkers moeten zich wel aan maatregelen houden.

Maatregelen die gelden voor studenten

Onderwijsinstellingen mogen weer fysiek les geven. Het is daarbij belangrijk dat studenten zich naast de bekende coronamaatregelen ten aanzien van hygiëne en gezondheid houden aan de volgende maatregelen:

  • Studenten en medewerkers dragen een mondkapje binnen de school, zowel zittend als bij beweging. Een uitzondering voor het dragen van een mondkapje wordt gemaakt wanneer je zit en 1,5m afstand houdt tot anderen. Hiermee wordt het makkelijker om bijvoorbeeld zonder mondkapje een tentamen te maken of in de bibliotheek te studeren.
  • Studenten en medewerkers houden zich aan de quarantaineregels. Kijk bij twijfel op mijnvraagovercorona.
  • Voor studenten en medewerkers geldt het advies: gebruik zelftesten, voor de zekerheid en bij klachten.
  • Op de onderwijsinstellingen geldt een advies om daar waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Studenten kunnen voor vaccinatie afspraken maken bij de GGD. Of zij kunnen op sommige plekken zich laten prikken zonder afspraak.

Wat zijn de nieuwe quarantainemaatregelen voor studenten?

Studenten die jonger zijn dan 18 jaar hoeven niet meer in quarantaine als zij in contact zijn geweest met iemand die corona heeft en zij zelf geen klachten hebben. Hierbij is géén onderscheid of de student wel of niet gevaccineerd is. Hiermee wordt aangesloten bij de regels die gelden in het Primair en Voortgezet onderwijs, omdat in de leeftijdscategorie tot 18 jaar de boosterprik niet gegeven wordt. Voor studenten van 18 jaar of ouder gelden andere quarantaineregels.

Iedereen die zelf een positieve testuitslag heeft (en dus corona heeft), gaat thuis in isolatie.  Twijfel je of je in quarantaine moet? Kijk op mijnvraagovercorona.

Hoe kom ik aan gratis corona zelftesten?

Voor studenten en medewerkers in het mbo en hoger onderwijs zijn er gratis coronazelftesten. Je vraagt deze aan op zelftestonderwijs.nl of krijgt ze via je onderwijsinstelling. Voor alle studenten en medewerkers geldt het advies om uit voorzorg en bij klachten zelftesten te gebruiken

Waar kan ik aankloppen als ik het moeilijk heb?

De coronacrisis kan een uitdagende tijd zijn. Lees ook de tips voor thuisstuderen in coronatijd.

Zit je niet lekker in je vel? Je kunt in gesprek gaan met bijvoorbeeld je decaan, mentor, docent of studieadviseur. Elke instelling heeft begeleiders die je kunnen helpen. Mocht je situatie zorgen voor (angst voor) studievertraging, dan is het ook belangrijk dat je onderwijsinstelling spoedig op de hoogte is om je te kunnen helpen en begeleiden bij (eventuele) vertraging. 

Veel informatie en hulp kun je ook vinden op: jongerenhulponline.nl

Doorgang stages hangt af van situatie

Of een stage door kan gaan of niet, hangt af van de regels die gelden voor de sector/branche waar een student stage loopt. Als de activiteiten in de branche volgens die regels door kunnen gaan, kan de stage ook doorgaan.

Mochten studenten of stagiairs naar Nederland afreizen, dan is goede voorlichting belangrijk.

Stages en leerbanen

Financiële regelingen mbo-studenten

Studievoortgang mbo-studenten

Vervolgopleiding en doorstroom