Regels voor mbo-scholen

Vanaf 25 september gaan mbo-scholen weer helemaal open en vervalt de groepsgrootte van maximaal 75 studenten per ruimte. Ook het verplicht dragen van mondkapjes buiten de lessen wordt afgeschaft. Al eerder verviel de 1,5 meter afstandsregel in het middelbaar beroepsonderwijs.

Hierdoor kan er, nadat er voldoende tijd is geweest om roosters aan te passen, nog meer fysiek les op de scholen georganiseerd worden, waardoor het onderwijs weer kan plaatsvinden zoals voor de invoering van de coronamaatregelen. Wel blijft het advies voor studenten en medewerkers om preventief zelftesten te blijven gebruiken. Ook blijven de basisregels ten aanzien van hygiëne en gezondheid gelden en blijven instellingen zorg dragen voor goede ventilatie.

Studiejaar 2021-2022

Vanaf 25 september gelden de volgende maatregelen voor het mbo:

  • Studenten en medewerkers kunnen gratis zelftesten aanvragen via de website Zelftestonderwijs.nl. Daarnaast kunnen mbo-instellingen ook zelftesten op locatie ontvangen.
  • Er gelden nog steeds strenge hygiënemaatregelen, zoals het wassen van de handen en het hoesten en niezen in de elleboog.
  • Op de onderwijslocaties wordt gezorgd voor goede ventilatie.
  • Onderwijsinstellingen melden grote veranderingen in de afwezigheid van studenten en medewerkers bij de regionale GGD.
  • Studenten en medewerkers kunnen voor vaccinatie afspraken maken bij de GGD. Of zij kunnen op sommige plekken zich laten prikken zonder afspraak.

Maatwerk voor studenten uit risicogroepen

Mbo-scholen nemen maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. Studenten die tot de risicogroepen behoren kunnen daarom bij de school of opleiding informeren naar de onderwijsmogelijkheden. De school biedt deze studenten een maatwerkoplossing zodat zij het onderwijs zo goed mogelijk kunnen volgen. 

Meldpunt schoolsluiting als gevolg van het coronavirus

Schoolbesturen die tijdelijk een school of locatie moeten sluiten vanwege het coronavirus moeten dit melden. Zij doen dit bij de Inspectie van het Onderwijs.

Gaat een school of locatie weer open? Dan meldt het bestuur dit ook.

Als een klas in quarantaine gaat vanwege een besmetting, is een melding niet nodig. Het meldpunt is te vinden in het Internet Schooldossier op de website van de inspectie.