Regels voor mbo-scholen

Vanaf 15 januari is het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) voor iedere student weer open. Wel gelden er maatregelen voor instellingen, medewerkers en studenten.

Maatregelen op mbo-scholen

Veel onderwijsinstellingen hebben delen van het onderwijs voor de komende periode in digitale vorm gepland. Daarom hoeven zij fysiek onderwijs vanaf 17 januari alleen te organiseren wanneer dit planning-technisch mogelijk wordt geacht.

Het is daarbij belangrijk dat mbo-instellingen zich aan de bekende coronaregels ten aanzien van hygiëne en gezondheid houden.

Ook gelden nu de volgende regels:

  • Iedereen draagt binnen een mondkapje. Liefst een wegwerpmondkapje (type II).
  • Er geldt een maximale groepsgrootte van 75 studenten per zelfstandige ruimte. Een uitzondering hiervoor geldt bij tentamens en examens.
  • Op de onderwijslocaties wordt gezorgd voor goede ventilatie.
  • Voor studenten en medewerkers geldt het advies: gebruik zelftesten uit voorzorg en bij klachten.
  • Op de onderwijsinstellingen geldt het advies om daar waar mogelijk ook 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
  • Onderwijsinstellingen melden grote veranderingen in de afwezigheid van studenten en medewerkers bij de regionale GGD.

1,5 meter afstand op instelling dringend advies

De 1,5 meter afstandsregel geldt in onderwijsgebouwen enkel als advies wanneer dit mogelijk wordt geacht. Tijdens sommige (praktijk)lessen en in sommige (onderwijs)ruimtes is het onmogelijk om altijd 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. In deze gevallen hoeven aanwezigen geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

Mondkapjes in de onderwijsinstelling

Alle aanwezigen in onderwijsgebouwen dragen een mondneusmasker, ook wanneer zij zitten. Zelfgemaakte en stoffen mondkapjes worden ontraden. Het gebruik van wegwerpmondkapjes wordt geadviseerd, waarbij type II de voorkeur heeft. Zeker voor mensen met een kwetsbare gezondheid wordt geadviseerd minimaal type II-R. Dit is aanvullend op de voorschriften in de brancheprotocollen.

Open dagen

Open dagen van een onderwijsinstelling worden gekwalificeerd als een onderwijsactiviteit en kunnen onder voorwaarden, in een soberder vorm, doorgaan. Geadviseerd wordt om waar mogelijk het aantal contactmomenten te beperken. Ook wordt geadviseerd om waar mogelijk tijdens open dagen de 1,5 meter afstand aan te houden.

Inburgeringsonderwijs en volwasseneneducatie mag weer fysiek plaatsvinden

Inburgeringsonderwijs en volwasseneneducatie mag weer fysiek plaatsvinden vanaf 15 januari 2022. Vindt dit plaats op een mbo-instelling of op een externe locatie georganiseerd door een mbo-instelling? Dan gelden de coronamaatregelen die ook in het mbo-onderwijs gelden zoals:

  • Draag een mondkapjes binnen. In en buiten de lessen. 
  • Maximale groepsgrootte van 75 personen per zelfstandige ruimte.
  • Het advies om 2 keer per week een zelftest te doen.

Voor inburgeringsonderwijs dat op andere locaties dan de mbo-instelling plaatsvindt, gelden de reguliere coronamaatregelen voor cursussen en trainingen. Voor volwasseneneducatie die plaatsvindt op externe locaties, geldt aanvullend de 1,5-meter-afstandsregel.