Veelgestelde vragen over coronavirus en cultuur

Op deze pagina vindt u meer informatie over de gevolgen die het coronavirus heeft voor de culturele sector. Bijvoorbeeld welke locaties open zijn, welke activiteiten zijn toegestaan en informatie over financiële steun. 

Regels vanaf 1 juli 2020

Wat zijn de regels sinds 1 juli?

Vanaf 1 juli zijn nog 2 categorieën voor (culturele) activiteiten: activiteiten binnen en activiteiten buiten. Voor elk van deze 2 zijn de basisregels zo algemeen mogelijk. De basisregels blijven voor iedereen gelden.

Wie er verplicht is 1,5 meter afstand te bewaren, en wie dat niet hoeft, leest u op de pagina over '1,5 meter afstand houden.

Wat zijn de regels voor ruimtes waar bezoekers binnen op 1 plek zijn zoals theaters, bioscopen, concertzalen, podia? 

In ruimtes waar bezoekers binnen vooral op 1 plaats zijn, zoals theaters, bioscopen, concertzalen en podia geldt:

 • maximaal 100 bezoekers per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel);
 • geen maximumaantal personen bij vaste zitplaatsen, plus reservering en gezondheidscheck vooraf.

Wat zijn de regels voor ruimtes waar bezoekers buiten op 1 plek zijn zoals openluchttheaters en concerten?

In ruimtes waar bezoekers buiten vooral op één plek zijn, zoals openluchttheaters en concerten geldt:

 • maximaal 250 bezoekers (exclusief personeel);
 • geen maximumaantal personen bij vaste zitplaatsen, plus reservering en een gezondheidscheck vooraf.

Mogen mensen in theaters en bioscopen naast elkaar zitten?

Theaters, bioscopen en andere culturele locaties richten zelf de zalen in om zo aan de richtlijnen en de 1,5 meter afstand te voldoen. Het is daarbij toegestaan dat mensen uit hetzelfde huishouden bij elkaar zitten. 

Wat zijn de regels voor musea, bibliotheken, beeldentuinen en andere binnen- en buitenlocaties met doorstroom van bezoekers? 

Voor binnen- en buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Het maximum aantal bezoekers is afhankelijk van hoeveel bezoekers er op het beschikbare oppervlakte passen, bij 1,5 meter afstand van elkaar.

Moet er bij musea, monumenten en presentatie-instellingen een gezondheidscheck plaatsvinden met bezoekers om in te schatten of een bezoek risico’s oplevert?

Ja.

Zijn bibliotheken open?

Ja, bibliotheken zijn open. Sinds 1 juni ook weer voor andere activiteiten dan alleen het uitlenen van boeken.

Bibliotheken hebben een protocol met richtlijnen voor veiligheid en hygiëne. De regels hangen bij de ingang en staan op de website van de bibliotheken. Kijk op de website van uw bibliotheek voor meer informatie.

Worden gekochte kaartjes in de cultuur- en evenementensector terugbetaald?

Veel voorstellingen, festivals en concerten worden noodgedwongen verplaatst of afgelast.

De cultuursector heeft samen met organisaties uit de sport, gesteund door de ministeries OCW, EZK en VWS, een voucherregeling gerealiseerd.

Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar nieuwe data voor de evenementen die nu geen doorgang kunnen vinden en het oorspronkelijke ticket blijft gewoon geldig.

Is zo’n verplaatsing niet mogelijk? Of wordt het evenement definitief afgelast of is de houder van het ticket verhinderd op de nieuwe datum? Dan krijgt de houder van het ticket een voucher ter waarde van de oorspronkelijke ticketprijs (inclusief (service)kosten) die later ingewisseld kan worden.

Naast de voucheroptie heeft u het recht om uw geld terug te vragen. 

Ticketkopers worden door de betreffende organisator geïnformeerd over de praktische afhandeling van hun evenement en tickets.

Meer informatie: bewaarjeticket.nl.

Ik heb kaartjes voor een bezoek aan, of een voorstelling bij, een culturele instelling. Gaat dit door?

We adviseren om dit na te gaan bij de betreffende culturele instelling.

Wat moeten culturele organisaties die weer open mogen of activiteiten uitoefenen, doen om zich te houden aan de RIVM-richtlijnen?

Bedrijven en organisaties maken op brancheniveau concrete plannen (protocollen) voor veilig werken binnen een bedrijf of organisatie en voor het veilig ontvangen van bezoekers. In protocollen is vastgelegd hoe zij de RIVM-richtlijnen vertalen naar hun dagelijkse praktijk, want afstand houden, hygiëne en beschermingsmaatregelen nemen blijven van belang. Op Mijncoronaprotocol.nl vindt u per branche de vastgestelde protocollen. En meer informatie over de voorbereiding op de anderhalvemetersamenleving.

Zijn dansscholen open?

Dansscholen zijn geopend. Ook is het toegestaan om (dans)wedstrijden met publiek te organiseren. Hierbij gelden naast de basisregels, dezelfde regels als voor andere activiteiten ‘binnen’ of ‘buiten’.

Wat is er toegestaan bij de (amateur)beoefening van kunst, zoals toneelspelen, dansen, musiceren en acteren?  

Kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars), zoals toneelspelers, dansers en acteurs, mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden. Hier gelden dan dezelfde regels als voor andere activiteiten ‘binnen’ of ‘buiten’. 

 • Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter alleen voor zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).
 • Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen. Dit is door de sector opgenomen in het protocol.

Mogen professionele zangers optreden?

Voor professionele zangers is het toegestaan om op te treden, als zij afstand houden tussen zanger en de muzikale begeleiding en het publiek. De branche heeft hiervoor protocollen opgesteld.

Mag er samen gezongen worden door (professionele en amateur) zangkoren en zangroepen?

Professionele en amateurkoren en zanggroepen mogen repeteren en optreden als zij hierbij de aanvullende richtlijnen van het RIVM opvolgen

Deze aanvullende richtlijnen van het RIVM zijn overgenomen in de protocollen van de sector. 

Mag er meegezongen worden met een concert? 

Meezingen bij bijvoorbeeld concerten is niet toegestaan.

Zijn evenementen toegestaan?

Evenementen zijn toegestaan. Voor evenementen gelden dezelfde regels als andere activiteiten binnen en buiten. Rond de organisatie van een evenement wordt ook rekening gehouden met het vervoer, zodat de druk op het openbaar vervoer beperkt blijft. Het blijft aan de lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in kunnen richten. En of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd. Het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden. Niet alles zal meteen mogelijk zijn.

Hoe gaan culturele organisaties om met inzet van kwetsbare vrijwilligers?

Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen met een onderliggende aandoening. Mensen met een kwetsbare gezondheid wordt daarom aangeraden extra voorzichtig te zijn.

Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven.

Financiële regelingen voor de cultuursector

Wat wordt er gedaan om de gevolgen van de coronacrisis voor de creatieve en culturele sector te beperken? 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft goed overleg met de sector, de gemeenten, provincies, de 6 cultuurfondsen en de private fondsen. Kunsten ’92 is gevraagd de vertegenwoordiging vanuit de sector te organiseren. Dit overleg gaat over de volgende onderwerpen:

 • Aansluiten op generieke maatregelen:
  De financiële maatregelen voor banen en economie die het kabinet op dinsdag 17 maart heeft gepubliceerd zullen ook in de culturele en creatieve sector steun geven. 
 • Sectorspecifieke maatregelen: 
  OCW treft maatregelen voor instellingen die subsidie ontvangen vanuit de culturele basisinfrastructuur en voor instellingen en makers die meerjarige of projectsubsidies ontvangen van de 6 Rijkscultuurfondsen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet terugvorderen van subsidie bij tegenvallende prestaties vanwege deze crisis. Hierover heeft minister Van Engelshoven vrijdag 27 maart een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. 
 • Aanvullende ondersteuning: Het kabinet stelde in april 2020 € 300 miljoen extra beschikbaar voor de culturele sector. Hiermee worden instellingen gesteund die essentieel zijn voor de sector als geheel. Minister Van Engelshoven stuurde een brief over de aanvullende ondersteuning aan de Tweede Kamer. In augustus maakte minister Van Engelshoven bekend dat het kabinet, bovenop de algemene steunmaatregelen, €482 miljoen extra uittrekt voor de culturele sector. Zij stuurde ook een brief over het tweede steunpakket aan de Tweede Kamer.

Bekijk ook: