Coronavirus en regels voor zingen en zangkoren

Zangkoren mogen zingen. Wel moet iedereen in het koor zich aan de regels houden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Koorleden moeten bijvoorbeeld 1,5 meter afstand van elkaar blijven.

Regels voor zangkoren

Zangkoren mogen repeteren en optreden als zij zich houden aan de regels. Het gaat om momenten voor, tijdens en na repetities of voorstellingen. Dus ook als de koorleden bijvoorbeeld samen koffie drinken. De volgende regels gelden binnen en buiten:

  • Koorleden houden zich aan de basisregels die voor iedereen gelden. Zoals 1,5 meter afstand houden. En handen wassen.
  • Alle koorleden krijgen een gezondheidscheck.
  • Zijn er koorleden die klachten hebben die passen bij corona? Dan blijven zij thuis.
  • Koren krijgen het advies om niet achter elkaar te staan, maar zigzag te staan.

Deze regels gelden voor professionele koren en voor amateurkoren. De regels voor koren staan in de richtlijnen van het RIVM. Deze aanvullende richtlijnen van het RIVM zijn overgenomen in de protocollen  van de sector.

Mensen uit risicogroepen krijgen het advies extra voorzichtig te zijn.

Richtlijnen RIVM binnenruimte

Voor de binnenruimte waar zangkoren zingen zijn richtlijnen van het RIVM. Bijvoorbeeld:

  • Er zijn looproutes.
  • Toiletten hebben voldoende zeep en papieren handdoekjes.
  • De basisregels waar iedereen zich aan moet houden, hangen op verschillende plekken zodat iedereen ze kan lezen.

Alle richtlijnen voor binnenruimtes staan op de site van het RIVM.

Extra richtlijnen voor binnenruimtes van zangkoren

Er zijn extra richtlijnen voor binnenruimtes waar zangkoren zingen. Bijvoorbeeld voor een goede ventilatie van de ruimtes.

Niet meezingen tijdens een concert

Meezingen bij concerten mag niet.

Wel zingen in de kerk

Kerkgangers mogen zingen tijdens kerkdiensten. Mensen uit risicogroepen krijgen het advies extra voorzichtig te zijn.

Optredens professionele zangers

Professionele zanger mogen optreden. Er moet wel voldoende afstand zijn tussen zanger en muzikale begeleiding en het publiek. De branche heeft hiervoor protocollen opgesteld.