Veelgestelde vragen over coronavirus en media

Organisaties en zzp‘ers in de mediasector kunnen gebruik maken van het kabinetsbrede pakket voor bedrijven en ondernemers. Ook zijn er specifieke maatregelen voor de media. Deze aanpak moet ervoor zorgen dat banen behouden blijven, instellingen niet omvallen en er hulp geboden kan worden bij acute problemen.

Vallen beroepen in de mediasector onder cruciale beroepen? 

‘Media en communicatie’ is opgenomen op de kabinetsbrede lijst met cruciale beroepen die noodzakelijk zijn om de samenleving draaiende te houden. De mensen die voor het functioneren van de media noodzakelijk zijn, moeten daarom hun werk kunnen blijven doen en waar nodig vrij kunnen blijven bewegen. Werkgevers in de mediasector hebben daarbij de verantwoordelijkheid zelf goed af te wegen voor welke werknemers dit geldt. Van hen wordt uiteraard wel gevraagd dat zij zich aan de richtlijnen van het RIVM houden.

Wat wordt er gedaan om de gevolgen van het coronavirus voor de mediasector te beperken?

Het kabinet treft op 3 manieren maatregelen voor de mediasector:

 • Kabinetsbrede maatregelen. De kabinetsbrede economische maatregelen waarmee het kabinet banen wil behouden en ondersteuning biedt bij acute problemen, gelden ook voor de mediasector.
 • Coulancemaatregelen. 
  • Het kabinet treft coulancemaatregelen om ervoor te zorgen dat mediaorganisaties en –professionals die subsidie vanuit het Rijk ontvangen, zich volledig kunnen richten op het werk dat nu van belang is.
  • Er komt vanuit de Regionale Publieke Omroep 2 miljoen euro beschikbaar om de regionale en lokale journalistiek een impuls te geven.
 • Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening. Het kabinet heeft een steunfonds geopend om lokale informatievoorzieners te helpen die door de coronacrisis in nood zijn geraakt. Huis-aan-huiskranten en lokale publieke omroepen kunnen een beroep doen op een eenmalige bijdrage uit dit steunfonds. En na de uitbreiding van 15 mei ook lokale nieuwswebsites en lokale nieuwsbladen,

Welke kabinetsbrede economische maatregelen bieden steun aan bedrijven/zzp’ers/freelancers in de mediasector? 

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), de Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), de versoepeling van kredieten, zoals de verruiming van de BMKB  en de verschillende belastingmaatregelen kunnen bedrijven/zzp’ers/freelancers in de mediasector steun bieden. Meer informatie over deze financiële regelingen en de bijbehorende voorwaarden staat hier.

Ik ontvang als omroep of media-aanbieder bijna geen advertentie-inkomsten meer, wat moet ik doen?

Ook mediaorganisaties kunnen aanspraak maken op kabinetsbrede economische maatregelen, als zij aan de gestelde voorwaarden voldoen. Lees meer informatie over deze financiële regelingen en de bijbehorende voorwaarden. Daanaast is er het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening om de lokale informatievoorziening tijdens de coronacrisis op peil te houden.

Welke ondernemingen in de mediasector komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)? 

Via de TOGS-regeling kunnen specifieke groepen ondernemers sinds vrijdag 27 maart een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 krijgen voor geleden schade als gevolg van het coronavirus. Het kabinet besloot dinsdag 7 april om de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) aan te vullen. Door de uitbreiding kunnen ook bepaalde bedrijven in de mediasector een aanvraag indienen. Voor de mediasector komen de volgende activiteiten in aanmerking, als zij ook aan de overige voorwaarden voldoen:
Omschrijving activiteit:  SBI-code

 • Productie van films (geen televisiefilms) 59.11.1
 • Productie van televisieprogramma’s 59.11.2
 • Facilitaire activiteiten voor film- en televisieproductie 59.12
 • Distributie van films en televisieproducties 59.13
 • Maken en uitgeven van geluidsopnamen 59.20
 • Fotografie 74.20.1

Toegevoegde bedrijven en zzp’ers kunnen vanaf uiterlijk 15 april 2020 terecht bij de verruimde TOGS. De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren vraagt u aan bij RVO. Dit kan tot en met vrijdag 26 juni 2020. Meer informatie over deze maatregel en de volledige lijst met SBI-codes vindt u op de pagina Veelgestelde vragen over de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19.

Ik ontvang een subsidie van OCW, maar ik kan nu niet aan de verplichtingen voldoen die hierbij horen. Wat moet ik doen?

Om ervoor te zorgen dat mediaorganisaties en –professionals die subsidie vanuit het Rijk ontvangen, zich volledig kunnen richten op het werk dat nu van belang is, treft het kabinet de volgende coulancemaatregelen.

 • de deadline voor het indienen van de jaarverantwoording over 2019 verschuift van 1 mei 2020 naar 1 juni 2020;
 • er wordt coulant omgegaan met subsidies vanuit OCW voor projecten die in 2020 lopen. Wanneer blijkt dat de voorgenomen activiteiten niet volledig uitgevoerd konden worden vanwege de coronacrisis, is het uitgangspunt dat al gemaakte kosten niet worden teruggevorderd. 
 • indien nodig wordt subsidiegeld richting mediaorganisaties eerder beschikbaar gesteld zodat ze meer liquide middelen beschikbaar hebben
 • indien de deadline van 15 september 2020 voor media-instellingen voor het indienen van de begroting voor 2021 te krap blijkt als gevolg van de coronacrisis, wordt gekeken of uitstel mogelijk is.

Gelden de coulancemaatregelen voor de mediasector ook voor journalistieke projecten die worden gefinancierd door de fondsen en provincies en gemeenten?

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten subsidiëren in opdracht van OCW ook veel journalistieke projecten. Daarom treffen ook zij in deze moeilijke tijden coulancemaatregelen om de journalistieke sector te ondersteunen. Het kabinet roept gemeenten en provincies op hetzelfde te doen. Meer informatie hierover vindt u in de brief van minister Slob 7 april aan de Tweede Kamer, en op de websites van de fondsen. 

Welke media komen in aanmerking voor het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening? 

De regeling is primair voor huis-aan-huis kranten en lokale omroepen bedoeld. Op de website van SVDJ vindt u informatie over de voorwaarden van het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening.  

Voor wie is de uitbreiding van het steunfonds bedoeld?

 1. Huis-aan-huiskranten: een papieren krant die minstens 25% redactionele content over lokale zaken, gericht op een algemeen, lokaal publiek verzorgt en volledig afhankelijk is van advertentieomzet. Daarnaast is de verschijningsfrequentie van de krant minder dan 1 keer per 2 weken, maar tenminste 9 keer per jaar. Ook heeft de krant een website die tenminste 2 keer per week wordt geactualiseerd.
 2. Lokaal nieuwsblad: een papieren krant die minstens 25% redactionele content over lokale algemene zaken, gericht op een algemeen, lokaal publiek verzorgt in een samenhangend lokaal gebied; naast abonnementsinkomsten voor minstens 50% afhankelijk is van advertentie-inkomsten; niet dagelijks, maar wel tenminste 1 keer per 2 weken verschijnt en een website heeft die tenminste 2 keer per week wordt geactualiseerd.
 3. Lokale nieuwswebsite: een eigenstandige nieuwswebsite die van vitaal belang is voor de lokale nieuwsvoorziening, die dagelijks onafhankelijk actueel lokaal algemeen nieuws en informatie verzorgt dat een overwegend unieke inhoud heeft, gericht is op een algemeen publiek in een samenhangend lokaal gebied en een aantoonbare jaaromzet heeft van tenminste € 20.000.

Kijk voor de uitgebreide voorwaarden op de website voor het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Waar en wanneer kan ik een aanvraag indienen voor het steunfonds? 

Vanaf 11 april 2020 tot en met 19 april 2020 kunnen huis-aan-huiskranten en lokale publieke omroepen een aanvraag indienen bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Op dit moment kunnen er dan ook geen aanvragen meer ingediend worden. De bijdrage is voor een periode van 3 maanden: 15 maart tot en met 15 juni 2020. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek streeft ernaar om in de week van 27 april 2020 de bijdrage over te maken aan partijen van wie de aanvraag is gehonoreerd. 

Ik heb de vorige ronde geen aanvraag ingediend maar behoor wel tot de toenmalige doelgroep, mag ik dan alsnog een aanvraag doen? 

Nee, de uitbreiding van het Steunfonds is specifiek bedoeld voor de genoemde doelgroepen die in de eerste ronde geen aanspraak konden maken op het Steunfonds.

Bekijk ook: