Mondkapje op of tijdens het werk

Vanaf 1 december draagt u verplicht een mondkapje als u werkt in een publieke binnenruimte. Bijvoorbeeld op het station, vliegveld of een museum. Ook als u een contactberoep heeft, zoals kapper of rij-instructeur, moet u een mondkapje op. Op andere werkplekken is het niet wettelijk verplicht om een mondkapje te dragen. Sommige mensen hoeven geen mondkapje op tijdens het werk.

Wanneer een mondkapje dragen

Lees meer informatie over wanneer u een mondkapje draagt. Let op: ook met een mondkapje op houdt u zich aan de basisregels voor iedereen, zoals 1,5 meter afstand houden.  

Werken in een publieke binnenruimte of contactberoep

Wanneer u werkt in een publieke binnenruimte, stationsgebouw, luchthaven of in een contactberoep, bent u verplicht een mondkapje te dragen. Wanneer dat ten goede komt aan een gezonde en veilige werkomgeving kan uw werkgever beslissen dat u ook een face shield kan dragen.

Mondkapje verplicht door werkgever

Ook wanneer u niet werkt in een publieke binnenruimte of in een contactberoep, kan uw werkgever u verplichten om een mondkapje te dragen op het werk. Uw werkgever mag u verplichten een mondkapje voor publiek gebruik te dragen op of tijdens het werk. Uw werkgever moet namelijk zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Draagt iedereen een mondkapje op het werk? Dan kan dit helpen bij het voorkomen van verspreiding van het coronavirus. Mondkapjes beschermen vooral de ander. En zo beschermen we elkaar.

Keuze voor spatscherm (face shield) op het werk

Als voor de uitvoering van werkzaamheden dit ondoenlijk of onmogelijk is, dan kan een spatscherm (face shield) overwogen worden. Werkgevers mogen er dan voor kiezen om werknemers op het werk een spatscherm te laten dragen in plaats van een mondkapje.

Belangrijk is dat personeel onderling nog steeds afstand van elkaar houdt. Houd er rekening mee dat spatschermen niet dezelfde werking hebben als mondkapjes. Er kan nog steeds lucht langszij stromen.

Vergoeden of faciliteren van mondkapje op of tijdens werk

Wanneer uw werkgever u verplicht een mondkapje voor publiek gebruik te dragen op of tijdens werk moet uw werkgever:

  •  deze beschikbaar aan u stellen;

  •  of u de mogelijkheid bieden om deze te declareren.

Uitzondering mondkapje tijdens werk

Sommige mensen hoeven tijdens hun werk geen mondkapje op. Het gaat om:

  • Mensen met een beperking of ziekte.
    Lees verder over de uitzondering op de mondkapjesplicht voor mensen met een beperking of ziekte
  • Tijdens beeld- en geluidsopnames
    De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor personen die deelnemen aan de opname van een radio- en televisieprogramma’s en online videocontent die worden verzorgd door publieke en commerciële mediaorganisaties, zoals omroepen. Met ‘deelnemen’ wordt gedoeld op personen die feitelijk in beeld of op geluid komen, met uitzondering van publiek. Hierbij kan gedacht worden aan presentatoren, kandidaten, deskundigen, juryleden en figuranten. De uitzondering geldt niet voor personen die achter de schermen meehelpen aan de opname, zoals een cameraman, geluidsman of regisseur. Verder geldt de uitzondering alleen gedurende de opname.