Naar de kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis

U mag naar de kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis als u een vaste zitplaats heeft. Als u 18 jaar of ouder bent moet u ook 1,5 meter afstand houden tot mensen buiten uw huishouden. 

Corona en vrijheid van godsdienst of levensovertuiging

Personen die in gemeenschap met anderen hun geloof of levensovertuiging belijden, zijn uitgezonderd van de maatregelen voor samenkomsten. Dat komt door de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging. Dit betekent dat de overheid de maatregelen van maximaal 30 personen in een binnenruimte en het verbod op zingen niet kan opleggen voor religieuze bijeenkomsten. Of voor levensbeschouwelijke bijeenkomsten.

Wel is er regelmatig overleg met de verschillende koepels van geloofsgemeenschappen in Nederland. Zij maken afspraken over maatregelen in de kerk, moskee, synagoge of een ander gebedshuis om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Deze vrijwillige afspraken staan in het communiqué ‘Behoedzaam vieren van geloof’.

De aangesloten organisaties bij dit communiqué adviseren voor religieuze of levensbeschouwelijke samenkomsten de volgende uitgangspunten:

  • Het aantal personen bij alle samenkomsten (in kerken, moskeeën, synagoges en andere gebedshuizen) zoveel mogelijk beperken tot maximaal 30 personen. Dit is exclusief betrokkenen bij de dienst;
  • De diensten zoveel mogelijk digitaal te organiseren;
  • Een dringend advies om zich te onthouden van samenzang en over te gaan tot het aanbevelen van het dragen van mondmaskers.

Bekijk ook: