Veelgestelde vragen over het coronavirus en uitvaarten

Bezoekers aan een uitvaart houden altijd 1,5 meter afstand. Daarnaast gelden er voorwaarden. Alle bezoekers hebben bijvoorbeeld een vaste zitplaats. Als het niet lukt aan de voorwaarden te voldoen, geldt binnen een maximum van 100 bezoekers. Of 250 bezoekers buiten.

Hoeveel mensen mogen aanwezig zijn bij een uitvaart?

Het maximum aantal bezoekers aan een uitvaart hangt af van de plek van de uitvaart. Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand kunnen houden. Er geldt geen maximum aantal personen als:

  • iedere bezoeker zich aanmeldt;
  • iedere bezoeker een vaste zitplaats heeft;
  • bezoekers vooraf een gezondheidscheck krijgen.

Als dat niet kan, mogen er maximaal 100 bezoekers aanwezig zijn bij een uitvaart die binnen plaatsvindt. Of een maximaal 250 bezoekers  buiten.  Personeel van de uitvaartonderneming telt niet mee voor het maximum aantal.

In de praktijk zullen de meeste uitvaartruimten ruimte kunnen bieden aan ongeveer 30 personen (zonder personeel).

Krijg ik een vergoeding van het ministerie van BZK bij extra kosten voor rouwvervoer?

Soms krijgen nabestaanden extra kosten voor rouwvervoer, omdat hun dierbare vanwege het coronavirus naar een ander ziekenhuis werd overgeplaatst. Betalen de uitvaartverzekering of de uitvaartverzorger deze kosten niet? Dan betaalt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze kosten. Hiervoor kunnen nabestaanden zich melden bij de Ombudsman Uitvaartwezen.

Is Islamitisch begraven mogelijk (eeuwigdurende grafrust)?

Ja, Islamitisch begraven is mogelijk met een grafrecht voor onbepaalde tijd. Bijvoorbeeld als uw dierbare niet binnen afzienbare tijd in het buitenland begraven kan worden. Islamitisch begraven kan op de  gemeentelijke begraafplaatsen in Nuenen, Bergen op Zoom, Utrecht, Rotterdam en de bijzondere begraafplaatsen in Almere en  Zuidlaren. Ook de meeste Nederlandse natuurbegraafplaatsen hebben graven voor onbepaalde tijd. Ongeveer 60 gemeentelijke begraafplaatsen hebben plaats voor Islamitisch begraven voor een bepaalde periode die steeds verlengd kan worden. 

Geef altijd een naam van een contactpersoon of een organisatie door aan de beheerder van de begraafplaats als grafrechten moeten worden verlengd.

Bekijk ook: