Veelgestelde vragen over het coronavirus en uitvaarten

Bezoekers aan een uitvaart houden altijd 1,5 meter afstand. Daarnaast gelden er voorwaarden. Alle bezoekers hebben bijvoorbeeld een vaste zitplaats. 

Uitvaartplechtigheid

Mensen die bijeenkomen voor een uitvaart zijn uitgezonderd van de regel maximaal 4 personen. Voor een uitvaart geldt nog steeds dat er geen maximum is aan het aantal personen dat bij elkaar mag komen mits men kan reserveren, placeren en een gezondheidscheck kan doen. 

Condoleance

Als de condoleance op dezelfde locatie plaatsvindt als de uitvaartplechtigheid, dan gelden hiervoor dezelfde regels als hierboven voor de plechtigheid. Ook mag er na afloop een hapje en een drankje worden geserveerd.

Als de condoleance plaatsvindt op een andere locatie dan de uitvaartplechtigheid gelden andere regels. Dan geldt namelijk de maximale groepsgrootte van maximaal 30 personen voor samenkomsten binnen. Deze uitzondering geldt voor uitvaartcentra (plekken die ook specifiek voor uitvaartplechtigheden worden gebruikt) en niet voor horecagelegenheden.

Hoeveel mensen mogen aanwezig zijn bij een uitvaart?

Het maximumaantal bezoekers aan een uitvaart hangt af van de plek van de uitvaart. Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand kunnen houden en een vaste zitplaats hebben.

Er geldt geen maximum aantal personen als:

  • iedere bezoeker zich aanmeldt;
  • iedere bezoeker bij aankomst een gezondheidscheck krijgt.

Voor het maximaal aantal bezoekers tellen niet mee: personeel van de uitvaartonderneming, geestelijke medewerkers en medewerkers van de begraafplaats of het crematorium.

Krijg ik een vergoeding van het ministerie van BZK bij extra kosten voor rouwvervoer?

Soms krijgen nabestaanden extra kosten voor rouwvervoer, omdat hun dierbare vanwege het coronavirus naar een ander ziekenhuis werd overgeplaatst. Betalen de uitvaartverzekering of de uitvaartverzorger deze kosten niet? Dan betaalt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze kosten. Hiervoor kunnen nabestaanden zich melden bij de Ombudsman Uitvaartwezen.

Is Islamitisch begraven mogelijk (eeuwigdurende grafrust)?

Ja, Islamitisch begraven is mogelijk met een grafrecht voor onbepaalde tijd. Bijvoorbeeld als uw dierbare niet binnen afzienbare tijd in het buitenland begraven kan worden. Islamitisch begraven kan op bepaalde begraafplaatsen in Nuenen, Bergen op Zoom, Utrecht, Rotterdam, Almere en Zuidlaren. Ook de meeste Nederlandse natuurbegraafplaatsen hebben graven voor onbepaalde tijd. Ongeveer 60 gemeentelijke begraafplaatsen hebben plaats voor Islamitisch begraven voor een bepaalde periode die steeds verlengd kan worden. 

Geef altijd een naam van een contactpersoon of een organisatie door aan de beheerder van de begraafplaats als grafrechten moeten worden verlengd.

Bekijk ook: