Corona en zingen, toneelspelen, dansen, muziek maken en acteren

U mag toneelspelen, dansen, muziek maken (anders dan zingen) of acteren. Als professional of als amateur (voor uw hobby). Het is verboden om buiten de eigen woning in een groep van 2 personen of meer (zoals in koren) te zingen. Dit verbod geldt niet voor professionele zangers en kinderen tot 13 jaar.

Repeteren: maximaal 30 personen in 1 ruimte

Als u binnen repeteert, een opname maakt of oefent mag u met maximaal 30 personen in 1 ruimte zijn. In bijvoorbeeld de opname- of repetitieruimte of op een podium. En u moet dan wel 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Een zichtbaar gescheiden podium geldt als een aparte ruimte. Dit aantal is inclusief kinderen tot en met 12 jaar, maar exclusief personeel.

Optreden: maximaal 30 personen in het publiek

Als u optreedt voor publiek mogen er maximaal 30 personen in de zaal zitten. Een zichtbaar gescheiden podium geldt als een aparte ruimte. Dit aantal is inclusief kinderen tot en met 12 jaar, maar exclusief personeel. Iedereen in het publiek heeft een vaste zitplaats. Uw publiek mag niet meezingen.

Professionele gezelschappen, musici en acteurs

Professionele gezelschappen, producenten, musici en acteurs (ook in de audiovisuele sector) mogen repeteren, optreden en opnames maken. Dit mag in groepen tot 100 personen. Maar alleen als het noodzakelijk is voor het doorgaan van het dagelijkse werk van culturele instellingen, bedrijven en andere organisaties. Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan.

Geen maximum voor georganiseerde jeugdactiviteiten

Er is geen maximaal aantal personen in 1 ruimte in gebouwen voor scouting-, cultuur-, kunst-, sport- en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar.

Houd zo mogelijk 1,5 meter afstand

U houdt altijd 1,5 meter afstand als u ouder bent dan 18 jaar. Behalve als u met mensen uit uw eigen huishouden bent. Soms is contact noodzakelijk. Bijvoorbeeld tijdens het toneelspelen, dansen (als culturele uiting) en acteren. De 1,5 meter afstand geldt dan alleen voor zover dat mogelijk is.

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.

Blazers houden 2 meter afstand

Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen. Dit is door de sector opgenomen in onder meer het protocol van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie en in het protocol van de Vereniging van Nederlandse Orkesten.

Draag zoveel mogelijk mondkapje

Het dragen van een mondkapje is niet altijd mogelijk bij bijvoorbeeld acteren, dansen of muziek maken. Zoals tijdens het bespelen van een blaasinstrument. U mag op dat moment het mondkapje afzetten. En alleen in de ruimte waar u dan bent, zoals in een repetitieruimte, podium of opnameruimte. Op alle andere momenten in de openbare binnenruimte draagt u een mondkapje. Dus bijvoorbeeld als u naar het toilet gaat.

Altijd een gezondheidscheck

Als u gaat repeteren of optreden krijgt iedereen een gezondheidscheck. Heeft u klachten die passen bij corona? Blijf thuis en laat u testen

Financiële regelingen voor kunstenaars en artiesten

Werkt u in de culturele sector als bijvoorbeeld acteur, kunstenaar of muzikant? En heeft u financiële hulp nodig door de uitbraak van het coronavirus? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de kabinetsbrede maatregelen voor banen, inkomens en economie. Ook zijn er sectorspecifieke maatregelen voor de culturele en creatieve sector

Bekijk ook: