Coronavirus en regels voor zingen en zangkoren

Het is verboden om buiten de eigen woning in een groep van 2 personen of meer (zoals in koren) te zingen. Dit verbod geldt niet voor professionele zangers en kinderen tot en met 12 jaar. U mag zingen in de kerk.

Zingen in een groep verboden

Zingen kan een bron van besmettingen zijn, zegt het Outbreak Management Team (OMT). Het OMT adviseerde het kabinet daarom op 3 november 2020 om zingen in een groep af te raden. Het kabinet volgt dit advies en verbiedt zingen in een groep (van 2 personen of meer) vanaf 19 november 2020. Er gelden uitzonderingen voor onder meer professionele zangers en kinderen tot en met 12 jaar.

Lees het Advies naar aanleiding van het 83e en 84e OMT (over zingen in groepen) en het Advies naar aanleiding van het 85e OMT (over kinderen en zingen).

Regels voor amateurkoren

Het is verboden om buiten de eigen woning in een groep (2 personen of meer) te zingen. Amateurkoren mogen dus niet samen zingen.

Regels voor kinderen

Kinderen tot en met 12 jaar mogen in een groep zingen. Want kinderen worden zelf weinig ziek van een coronabesmetting en dragen weinig bij aan de verspreiding van het virus.

Regels voor professionele zangkoren en binnenruimtes

Regels voor professionele zangkoren

Professionele zangers mogen in een groep (zoals in koren) repeteren, optreden en opnames maken als zij zich houden aan de regels. Het gaat om momenten voor, tijdens en na repetities, optredens of opnames:

De regels voor koren staan in de richtlijnen van het RIVM. Deze aanvullende richtlijnen van het RIVM zijn overgenomen in de protocollen  van de sector.

Mensen uit risicogroepen krijgen het advies extra voorzichtig te zijn.

Richtlijnen RIVM binnenruimte

Voor de binnenruimte waar professionele zangkoren zingen zijn richtlijnen van het RIVM. Bijvoorbeeld:

  • Er zijn looproutes.
  • Toiletten hebben voldoende zeep en papieren handdoekjes.
  • De basisregels waar iedereen zich aan moet houden, hangen op verschillende plekken zodat iedereen ze kan lezen.

Alle richtlijnen voor binnenruimtes staan op de site van het RIVM. Extra richtlijnen voor binnenruimten waar zangkoren zingen, staan hier ook.

Wel zingen in de kerk, moskee, synagoge of een ander gebedshuis

U mag zingen tijdens diensten in de kerk, moskee, synagoge of een ander gebedshuis.  Meer informatie leest op de pagina Naar de kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis.

Zingen kan zorgen voor verspreiding van het coronavirus. Daarom wordt zingen in een groep afgeraden. 

Mensen uit risicogroepen krijgen het advies extra voorzichtig te zijn.

Wel zingen bij betogingen

Zingen als onderdeel van het recht op betoging is toegestaan. Daarbij houdt iedereen zich aan de basisregels.