Opening samenleving stap voor stap

De coronacrisis is nog niet voorbij. Dagelijks worden er mensen ziek en moeten mensen naar het ziekenhuis. Tegelijkertijd krijgen steeds meer mensen een vaccinatie. Dat is positief. En met toegangstesten kan er ook steeds meer.

Opening samenleving

De verwachting is dat er over een aantal weken veel minder mensen met corona in het ziekenhuis liggen. Daarom wil het kabinet de coronamaatregelen stap voor stap loslaten. Dit gebeurt voorzichtig. Want als maatregelen te snel worden losgelaten, kan het aantal mensen met corona weer toenemen.

Voorwaarden voor opening samenleving

Hoe snel de stappen in het openingsplan worden genomen, hangt af van het aantal mensen met corona in het ziekenhuis. Hoe minder patiënten, hoe sneller het gaat.

Stappen openingsplan

Het kabinet wil in 3 maanden de samenleving openen. Zodat deze zomer weer bijna alles kan. Soms onder voorwaarden. En als voorzorg houdt iedereen zich ook aan de basisregels tegen verspreiding van corona. Er zijn 6 stappen.

De 1e stap in het openingsplan was op 28 april 2021. Op die dag gingen bijvoorbeeld de terrassen en winkels weer open. En werd de avondklok afgeschaft.

Het kabinet wil op 19 mei de 2e stap in het openingsplan gaan zetten. Er is wel een voorwaarde: het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames moet op maandag 17 mei verder zijn gedaald. Dit betekent dat er dan een afname moet zijn van ongeveer 20% ten opzichte van de piek eind april. Als dit niet het geval is, wordt op maandag 17 mei de pauzeknop ingedrukt. De 2e stap wordt dan uitgesteld.

De 3e stap in het openingsplan staat nu op z’n vroegst op 9 juni gepland. Dan wordt bijvoorbeeld het thuisbezoekadvies verhoogd naar 4 personen. En kan de horeca binnen open voor etentjes. Op 1 juni wordt bekend gemaakt of deze 3e stap gezet kan worden.

Het loslaten van maatregelen zoals thuiswerken en mondkapjes dragen op plekken waar dit verplicht is, is nu voorzien in stap 6. Dit geldt ook voor het loslaten van de basisregels. Hier is nog geen datum voor.

Verantwoorde stappen

Voor het openingsplan kijkt het kabinet steeds naar wat er verantwoord is. En naar wat heel belangrijk is voor de samenleving. Daarom:

 • is er buiten eerst meer mogelijk buiten, en daarna pas binnen;
 • kunnen sport en culturele activiteiten eerst wat meer zonder publiek, daarna pas met publiek;
 • worden de groepen steeds wat groter.

In het openingplan staat niet alles helemaal uitgewerkt. Als een stap wordt gezet, zal er ook bekend gemaakt worden wat er precies gaat veranderen. En onder welke voorwaarden.

Na stap 2 gaat het kabinet nog een keer kijken naar het openingsplan. Misschien komen er dan aanpassingen.

Vaccinatie, basisregels en testen

Hoe minder mensen er met corona in het ziekenhuis liggen, hoe sneller er meer mogelijk wordt. Daarom zijn vaccineren, de basisregels volgen en testen heel belangrijk. Opening van de samenleving hangt hiermee dus ook samen.

Vaccinatie

Steeds meer mensen hebben een vaccinatie. Daardoor overlijden er minder ouderen. De verwachting is dat er over een aantal weken veel minder mensen met corona in het ziekenhuis liggen. Dit omslagpunt lijkt ergens begin mei te zijn. Maar dit is nog onzeker.

Basisregels

Het is belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels blijft houden. Ook de mensen die al gevaccineerd zijn. Dat betekent:

 • handen wassen;
 • afstand houden;
 • testen en thuisblijven bij klachten.

Testen

Testen op corona heeft 2 doelen:

 1. Testen om het virus op te sporen en te bestrijden
  De GGD test mensen met klachten, na contact met iemand met corona en na verblijf in hoog risicogebied. Blijkt iemand corona te hebben? Dan kunnen er maatregelen worden getroffen om verdere verspreiding te voorkomen.
 2. Testen om de samenleving stapje voor stapje weer te openen
  De komende tijd wordt ook steeds vaker getest om op een veilige manier meer mogelijk te maken. Door te testen zijn sociale activiteiten stapje voor stapje weer mogelijk. Momenteel zijn er pilots. Met toegangstesten wordt onderzocht in welke sectoren toegangstesten ingezet kunnen worden om weer meer mogelijk te maken.

Testen kan ook helpen om de veiligheid te vergroten voor mensen die door de aard van hun werk niet thuis kunnen werken. En testen kan fysiek onderwijs op een veiliger manier weer mogelijk maken. Bijvoorbeeld in het hoger onderwijs. Ook in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs kunnen preventief testen inzetten om de veiligheid te vergroten.

Vragen en antwoorden openingsplan