Coronavirus en examens in het voortgezet onderwijs

De centrale examens gaan zoveel mogelijk door. Het beroepsgerichte profielvak in het vmbo wordt afgesloten met een schoolexamen in plaats van met een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe).  Scholen moeten zich bij alle examens aan de richtlijnen van het RIVM houden.

Centrale examens (CE) 2020-2021 gaan door

Het hele eindexamen voor de algemene vakken gaat door in schooljaar 2020-2021. Dat betekent dat leerlingen zowel het schoolexamen (bij het staatsexamen: college-examen) als het centraal examen moeten afleggen. Dit geldt voor reguliere vo-scholen, het voortgezet volwassenenonderwijs (vavo) en het staatsexamen. 

Alleen schoolexamen voor beroepsgericht profielvak

Het beroepsgerichte profielvak in het vmbo wordt in het schooljaar 2020-2021 afgesloten met een schoolexamen in plaats van met een cspe. De inhoud van het examen blijft hetzelfde. Bij het schoolexamen in het beroepsgerichte profielvak kunnen de scholen wel gebruik maken van de cspe’s, die door het CvTE beschikbaar worden gesteld.

Scholen die normaal gesproken geen schoolexamens afnemen voor het beroepsgerichte profielvak moeten hier dit schooljaar alsnog in voorzien. Het materiaal van het cspe wordt beschikbaar gesteld zodat scholen hier gebruik van kunnen maken bij het schoolexamen.

Voorwaarden tijdens  de schoolexamens 

Scholen, leraren en leerlingen moeten zich houden aan de richtlijnen van het RIVM. Zo mogen leerlingen of leraren bijvoorbeeld geen verschijnselen van corona hebben. Dus geen neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts.

Uitstel bij ziekte of quarantaine

Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit, dan kan hij later het school- of praktijkexamen afronden. Dit moet gebeurd zijn voor het centraal examen van het betreffende vak.

Toezicht van de Inspectie van het Onderwijs

Bekijk de informatie op de website van de Inspectie van het Onderwijs.