Lijst met cruciale beroepsgroepen voor COVID-19

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19-uitbraak. Ouders of verzorgenden in deze beroepsgroepen kunnen gebruik maken van noodopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt

 • Zorg, Jeugdhulp en (Maatschappelijke) Ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
  • meldkamerprocessen
  • brandweerzorg
  • ambulancezorg
  • GHOR
  • crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.

Lijst is maatwerk

De lijst van cruciale beroepsgroepen geeft inzicht in de belangrijkste beroepen die we nu nodig hebben om de samenleving draaiende te houden - maar is niet alomvattend. Welke beroepen en/of functies daar precies onder vallen, is maatwerk.

Ook als u een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervult ten behoeve van een van deze cruciale beroepsgroepen, kan de uitzondering voor gezinsquarantaine toegepast worden.

Het is aan werkgevers, opdrachtgevers en werknemers om hierin juiste keuzes te maken. Deze lijst geldt voor de maatregelen die momenteel van kracht zijn. Op het moment dat er nieuwe aanvullende maatregelen komen, wordt opnieuw bepaald of en voor wie er uitzonderingen komen.

Bekijk ook: