Wanneer niet in thuisquarantaine (thuisblijven)

In het reisadvies leest u of 10 dagen in thuisquarantaine gaat bij aankomst in Nederland vanwege corona. Reizigers hoeven niet in thuisquarantaine als zij niet uitstappen in een gebied waar thuisquarantaine geldt. Vanaf 14 september mag u ook voor sommige (reis)doelen naar buiten, bijvoorbeeld voor uw werk of voor een begrafenis. U heeft dan geen klachten die lijken op corona.

Wanneer reizigers niet in thuisquarantaine

Sommige reizigers hoeven niet in thuisquarantaine bij aankomst in Nederland. Bijvoorbeeld:

 • als u met de auto rijdt en niet uitstapt in een gebied waar thuisquarantaine geldt. Dit staat in het reisadvies.
  U stopt dan ook niet om te tanken.
 • als u overstapt van vliegtuig en de luchthaven niet verlaat. 
 • als u overstapt op een treinstation.
  U blijft dan op het station.
 • als u daarna nog in een ander gebied was.
  En voor dat andere gebied geen thuisquarantaine geldt.
  En u was daar minstens 10 dagen.
 • als u over de grens werkt, studeert of naar school gaat.

Over de grens werken, studeren of naar school gaan

Grensarbeiders, grensstudenten en grensscholieren zijn uitgezonderd van de thuisquarantaine die geldt na een verblijf in een risicogebied. Zij hoeven niet in quarantaine als zij de grens oversteken voor werk, studie of school. Zij moeten wel aan voorwaarden voldoen:

Voorwaarden uitzondering grensstudenten en -scholieren

 • Fysieke aanwezigheid op de onderwijsinstelling is noodzakelijk. Zij kunnen bijvoorbeeld geen online les volgen; en
 • De studenten of scholieren staan ingeschreven bij een Nederlandse onderwijsinstelling en wonen permanent buiten Nederland; of
 • Ze staan ingeschreven bij een buitenlandse onderwijsinstelling en wonen permanent in Nederland.

Voorwaarden uitzondering grenswerkers

 • Zij moeten fysiek op hun werk aanwezig zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld niet thuiswerken; en
 • Grenswerkers wonen in een andere EU-lidstaat maar werken in Nederland en keren minimaal 1 keer per week terug naar hun woonplaats buiten Nederland; of
 • Ze wonen in Nederland maar werken juist in een ander EU-lidstaat en keren minimaal 1 keer per week terug naar hun woonplaats.

Reisdoelen: onderbreken thuisquarantaine

Per 14 september mag u voor een aantal (reis)doelen de thuisquarantaine onderbreken. U mag dan die dag(en) naar buiten en reizen als het niet anders kan. 
U mag bijvoorbeeld reizen over de Nederlandse grens voor uw werk of topsport. 
U heeft dan geen klachten die passen bij corona
Buiten deze (reis)doelen houdt u zich aan de regels voor thuisquarantaine.
U reist bijvoorbeeld niet met het openbaar vervoer en u vermijdt sociale contacten.

Reisdoelen

U mag de thuisquarantaine onderbreken voor de volgende reisdoelen.

Reisdoelen voor onderbreken thuisquarantaine
Reisdoel Toelichting op reisdoel
Noodzakelijke dienstreizen van leden van een regering en/of ambtenaren Noodzakelijke uitgaande en inkomende dienstreizen van leden van een regering en/of ambtenaren
Deelname aan topsport Deelname aan topsport door sporters die internationaal op het hoogste niveau actief zijn
Noodzakelijke reizen waarmee een aanzienlijke bijdrage wordt geleverd aan het belang van de Nederlandse economie en samenleving

Personen die naar Nederland reizen om werkzaamheden of investeringen in Nederland te kunnen starten, of te kunnen voortzetten en die met hun reis een aanzienlijke bijdrage leveren aan het belang van de Nederlandse economie en samenleving. Bekijk de voorwaarden om in te reizen onder de uitzondering op het EU-inreisverbod in belang Nederlandse economie en samenleving.

Deze uitzondering geldt ook voor zakenreizigers binnen de EU/EFTA die een vergelijkbare bijdrage aan de Nederlandse economie en samenleving leveren, onder dezelfde voorwaarden.

Noodzakelijke journalistiek Journalisten met een perskaart van de International Federation of Journalists, die bezig zijn met actuele nieuwsvergaring waarvoor directe, fysieke aanwezigheid noodzakelijk is
Noodzakelijk onderzoek Onderzoekers betrokken bij volksgezondheid, zoals onderzoekers betrokken bij Covid-19- onderzoek of wereldwijd kankeronderzoek. Daarnaast betreft het onderzoekers die voor hun onderzoek moeten reizen en waarvan het niet maken van de reis onevenredige schade veroorzaakt aan de continuïteit van het onderzoek.
Daarbij kan gedacht worden aan het gebruik van grootschalige onderzoeks-infrastructuur en de rol van voor Nederlandse kennisinstellingen werkende onderzoekers in internationale samenwerkingsverbanden, zoals ESO en CERN
Deelname aan professionele culturele activiteiten Activiteiten van culturele en creatieve organisaties die een meerjarige subsidie van de Rijksoverheid of van de Rijkscultuurfondsen ontvangen voor de periode 2017-2020 of 2021-2024, waaraan professionals uit het buitenland, zoals gastdirigenten of –choreografen, een noodzakelijke bijdrage leveren, op uitnodiging van de betreffende Nederlandse culturele of creatieve instelling. De individuele fysieke aanwezigheid en inzetbaarheid van deze professionals is bepalend voor de algehele doorgang van de activiteiten van de betreffende instelling
Noodzakelijk transport van goederen Personen werkzaam in het transport als zij voor hun werk reizen. Dit geldt voor alle vormen van transport. Dus via de lucht, weg, het water en spoor
Noodzakelijke werkzaamheden in de energiesector Werkzaamheden op olie- en gasplatformen en windmolenparken en ook dienstverlening vanuit offshorebedrijven voor deze sectoren
Noodzakelijke werkzaamheden in het personenvervoer Dit betreft het personeel in alle vervoersmodaliteiten, zoals piloten, treinmachinisten, buschauffeurs en zeevarenden, dat voor de uitvoering van hun werk naar landen moet reizen, waarvoor een oranje of rood reisadvies geldt vanwege gezondheidsredenen
Doorreizen naar een ander land Transitpassagiers. Passagiers die achter de douane reizen via Nederland of een ander Schengenland naar een ander (derde) land
Noodzakelijke werkzaamheden in de zeevaart Zeevaart, waarvoor een zeemansboekje noodzakelijk is. Deze uitzondering geldt niet voor zeevarenden op commerciële jachten en pleziervaart
Noodzakelijke uitoefening van een diplomatieke functie Diplomaten als zij in de uitoefening van hun functie reizen
Noodzakelijke uitoefening van militaire functie Werkzaamheden gerelateerd aan de gereedstelling en daadwerkelijke inzet van personeel ingedeeld bij Defensie of experts noodzakelijk voor het functioneren van de krijgsmacht
Noodzakelijke werkzaamheden voor aangewezen internationale en/of humanitaire organisaties  Werkzaamheden voor aangewezen internationale organisaties
Uitzonderlijk familiebezoek Bijvoorbeeld het bezoek van een terminaal ziek familielid en het bijwonen van een begrafenis. De uitzondering is bedoeld voor eerstegraads- en tweedegraadsfamilieleden. Partner en kinderen zijn eerstegraads en kleinkinderen zijn tweedegraads

Bekijk ook