Uitzondering inreisverbod in belang Nederlandse economie en samenleving

Komt u uit een land met een inreisverbod? En maakt u een reis die aantoonbaar bijdraagt aan de Nederlandse economie en samenleving? Dan mag onder voorwaarden naar Nederland reizen.

Voorwaarden zakenreizen naar Nederland

U mag voor zaken naar Nederland reizen als:

 • De reis urgent is en niet kan worden uitgesteld totdat het inreisverbod is opgeheven.
 • Uw fysieke aanwezigheid vereist is, omdat er geen realistisch digitaal alternatief voorhanden is of omdat bijvoorbeeld vanwege de vertrouwelijkheid van de bijeenkomst/gebeurtenis die u wilt bijwonen het gebruik van digitale alternatieven niet is toegestaan.
 • Het voorgenomen bezoek van vitaal belang is voor de Nederlandse economie Aanvragers moeten hiervoor in het bezit zijn van een uitnodiging van een Nederlandse partner uit de publieke of private sector en hun reisdatums moeten bevestigd zijn. Uit deze uitnodiging moet blijken dat aan een van de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
 • Met het bezoek is een significante (potentiële) directe buitenlandse investering in Nederland gemoeid waarbij binnen drie jaar:
 • a. minimaal 5 nieuwe banen worden gecreëerd in Nederland, of
 • b. minimaal € 500.000 in Nederland wordt geïnvesteerd.
 • Met het bezoek is een potentiële directe buitenlandse investering gemoeid die bijdraagt aan:
 • a. de versterking van het Nederlandse innovatievermogen, of
 • b. de verduurzaming van de Nederlandse economie, of
 • c. de verdere digitalisering van de Nederlandse economie.
 • Het bezoek is van groot belang voor een specifieke in Nederland gevestigde organisatie:
 • De organisatie in Nederland moet ten minste 10 fte’s tellen en/of een jaaromzet van €2 miljoen hebben. Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor kleinere ondernemingen op grond van maatschappelijk relevant baanbrekend onderzoek / innovatie / duurzaamheid / volksgezondheid.
 • Een bezoek is van groot belang indien het bijvoorbeeld essentieel is voor de doorgang van de dagelijkse activiteiten van de organisatie, het scheppen of behouden van banen of het behouden of groeien van de omzet.

Documenten grenscontrole in Nederland

Als u voldoet aan de voorwaarden voor zakenreizen naar Nederland, heeft u de volgende documenten nodig bij de grenscontrole in Nederland:

 • een Note Verbale, afgegeven door een Nederlandse ambassade  waarin de uitzondering op het inreisverbod staat vermeld

 • een bewijs van de terugvlucht en hotelreservering
 • een visum (indien nodig).

Let op: dit geldt alleen voor zakenreizigers van buiten de EU, Schengen of het Verenigd Koninkrijk (VK) die rechtstreeks of via een ander EU of Schengen lidstaat, of het VK naar Nederland reizen. Zakenreizigers van binnen de EU, Schengen of het VK zijn vrij om naar Nederland te reizen

Wanneer 10 dagen in thuisquarantaine

Zakenreizigers moeten zich in beginsel houden aan de thuisquarantaine van 10 dagen. Alleen activiteiten die essentieel zijn voor het doel van de reis (zoals zakelijke afspraken) zijn hiervan uitgezonderd.

Bemanningsleden die meereizen met een privévliegtuig

Bemanningsleden worden beschouwd als leden van de zakendelegatie. Houd er wel rekening mee dat de bemanning ten minste 10 dagen in thuisquarantaine moet (of korter indien zij Nederland eerder dan 10 dagen verlaten). 

Note Verbale als de zakenreiziger een tussenstop maakt

De volgende zin moet aan de Note Verbale worden toegevoegd indien de reiziger niet rechtstreeks naar Nederland vliegt, maar eerst een tussenstop maakt in een ander Schengenland.

“The Embassy of the Kingdom of the Netherlands in [country] would like to request the immigration authorities of other Schengen states to authorise the person mentioned above to enter the Schengen area and board the transfer flight to the Netherlands.”
(De ambassade van Nederland in [land] verzoekt de immigratieautoriteiten van de andere Schengenlanden bovengenoemde persoon toestemming te verlenen het Schengengebied te betreden en de aansluitende vlucht naar Nederland te nemen.) 

Nederlandse zakenreizigers  naar het buitenland
Door dit nieuwe beleid kunnen buitenlandse zakenreizigers gemakkelijker naar Nederland komen. Sommige landen hanteren het beginsel van ‘wederkerigheid’. Dat betekent dat indien een bepaald aantal zakenreizigers uit een land Nederland mag binnenkomen, dat land hetzelfde aantal Nederlandse zakenreizigers zou kunnen toelaten. Maar dat hangt natuurlijk af van het beleid van deze individuele landen zelf. De Nederlandse regering heeft hierop geen invloed.

Aantal zakenreizigers per maand

Het quotum is 500 zakenreizigers per maand. Als het quotom is bereikt, dan kan de reis tot de volgende maand worden uitgesteld.

Registratie zakenreizigers

Registratie vindt plaats op basis van de datum van binnenkomst in Nederland, op volgorde van aanmelding. 

Aanvraag Note Verbale

Indien u voldoet aan de criteria van het beleidskader en het maandelijkse quotum nog niet is bereikt, kunt u een aanvraag voor een Note Verbale indienen bij de Nederlandse ambassade [het Nederlandse consulaat] in uw land. De contactgegevens en adressen van de wereldwijde Nederlandse vertegenwoordigingen vindt u hier.  

Visum aanvragen

Bent u een zakenreiziger en onderdaan van een land waarvoor een visumplicht geldt dan is de gebruikelijke visumprocedure van toepassing.

Let op: vraag alleen een visum aan als u uw aanvraag kunt indienen bij een ambassade of External Service Provider en ook daadwerkelijk naar Nederland kunt reizen. Controleer ook de voorwaarden van IATA voor internationaal vervoer.