Wanneer niet in thuisquarantaine (thuisblijven) bij aankomst in Nederland

Elke buitenlandse reis verhoogt de kans op verspreiding van het coronavirus. Moet u toch naar het buitenland? Dan gaat u bij terugkomst direct in quarantaine. Voor een aantal reisdoelen en landen gelden uitzonderingen op de quarantaineregels.

Wanneer reizigers niet in thuisquarantaine

In de volgende gevallen hoeft u niet in thuisquarantaine bij aankomst in Nederland:

 • als u over de grens werkt, studeert of naar school gaat;
 • als u over de grens gaat voor uw werk in het goederenvervoer of personentransport;
 • als u uw geliefde, echtgenoot, kind of ouder in België of Duitsland bezoekt;
 • als u uit een veilig land binnen de EU (met een laag COVID-19-risico) aankomt in Nederland. Lees in het reisadvies van het land op Nederland wereldwijd of u in quarantaine gaat. 
 • als u uit een veilig land buiten de EU (met een laag COVID-19-risico) aankomt in Nederland. Let op: bent in u de 10 dagen voor aankomst ook buiten de luchthaven van een hoogrisicoland geweest? Dan gaat u toch in quarantaine bij thuiskomst.

Over de grens werken, studeren of naar school gaan

Grensarbeiders, grensstudenten en grensscholieren hoeven niet in thuisquarantaine als zij de grens oversteken voor werk, studie of school. Zij moeten wel aan voorwaarden voldoen:

Voorwaarden uitzondering grensstudenten en -scholieren

 • Fysieke aanwezigheid op de onderwijsinstelling is noodzakelijk. Zij kunnen bijvoorbeeld geen online les volgen; en
 • De studenten of scholieren staan ingeschreven bij een Nederlandse onderwijsinstelling en wonen permanent buiten Nederland; of
 • Ze staan ingeschreven bij een buitenlandse onderwijsinstelling en wonen permanent in Nederland.

Voorwaarden uitzondering grenswerkers

 • Zij moeten fysiek op hun werk aanwezig zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld niet thuiswerken; en
 • Grenswerkers wonen in een andere EU-lidstaat maar werken in Nederland en keren minimaal 1 keer per week terug naar hun woonplaats buiten Nederland; of
 • Ze wonen in Nederland maar werken juist in een ander EU-lidstaat en keren minimaal 1 keer per week terug naar hun woonplaats.

Goederenvervoer en personenvervoer

Als u vanwege uw werk in het goederenvervoer naar het buitenland reist, bent u uitgezonderd van de thuisquarantaine. Dit geldt voor alle vormen van transport. Dus via de lucht, weg, het water en het spoor.

U bent ook uitgezonderd als u naar het buitenland moet reizen vanwege uw werk in het personenvervoer, zoals piloten, treinmachinisten, buschauffeurs en zeevarenden.

Echtgenoten, geliefden, ouders en kinderen

Als u naar België of Duitsland reist vanwege een bezoek aan uw geliefde, aan uw echtgenoot, aan uw ouder of aan uw kind, hoeft u niet in quarantaine. Deze uitzondering geldt alleen voor onze directe buurlanden (België en Duitsland). Als u vanuit België of Duitsland naar Nederland reist om uw ouder, kind, echtgenoot of geliefde te bezoeken, geldt de uitzondering ook.

Reisdoelen waarvoor u thuisquarantaine mag onderbreken

Voor een aantal (reis)doelen mag u de thuisquarantaine onderbreken. U mag dan die dag(en) naar buiten en reizen als het niet anders kan. Buiten deze (reis)doelen houdt u zich altijd aan de regels voor thuisquarantaine. U blijft dus thuis en ontvangt geen bezoek. In onderstaande tabel vindt u deze uitzonderingen.

Reisdoelen voor onderbreken thuisquarantaine
Reisdoel Toelichting op reisdoel
Noodzakelijke dienstreizen van leden van een regering en/of ambtenaren Noodzakelijke uitgaande en inkomende dienstreizen van leden van een regering en/of ambtenaren
Deelname aan topsport Deelname aan topsport door sporters die internationaal op het hoogste niveau actief zijn
Noodzakelijke reizen waarmee een aanzienlijke bijdrage wordt geleverd aan het belang van de Nederlandse economie en samenleving

Personen die naar Nederland reizen om werkzaamheden of investeringen in Nederland te kunnen starten, of te kunnen voortzetten en die met hun reis een aanzienlijke bijdrage leveren aan het belang van de Nederlandse economie en samenleving. Bekijk de voorwaarden om in te reizen onder de uitzondering op het EU-inreisverbod in belang Nederlandse economie en samenleving.

Deze uitzondering geldt ook voor zakenreizigers binnen de EU/EFTA die een vergelijkbare bijdrage aan de Nederlandse economie en samenleving leveren, onder dezelfde voorwaarden.

Noodzakelijke journalistiek Journalisten met een perskaart van de International Federation of Journalists, of met een nationale perskaart of kaart van de mediaorganisatie waarvoor zij werkzaam zijn, die bezig zijn met actuele nieuwsvergaring waarvoor directe, fysieke aanwezigheid noodzakelijk is.
Noodzakelijk onderzoek Onderzoekers betrokken bij volksgezondheid, zoals onderzoekers betrokken bij Covid-19- onderzoek of wereldwijd kankeronderzoek. Daarnaast betreft het onderzoekers die voor hun onderzoek moeten reizen en waarvan het niet maken van de reis onevenredige schade veroorzaakt aan de continuïteit van het onderzoek.
Daarbij kan gedacht worden aan het gebruik van grootschalige onderzoeks-infrastructuur en de rol van voor Nederlandse kennisinstellingen werkende onderzoekers in internationale samenwerkingsverbanden, zoals ESO en CERN
Deelname aan professionele culturele activiteiten Activiteiten van culturele en creatieve organisaties die een meerjarige subsidie van de Rijksoverheid of van de Rijkscultuurfondsen ontvangen voor de periode 2017-2020 of 2021-2024, waaraan professionals uit het buitenland, zoals gastdirigenten of –choreografen, een noodzakelijke bijdrage leveren, op uitnodiging van de betreffende Nederlandse culturele of creatieve instelling. De individuele fysieke aanwezigheid en inzetbaarheid van deze professionals is bepalend voor de algehele doorgang van de activiteiten van de betreffende instelling
Noodzakelijke werkzaamheden in de energiesector Werkzaamheden op olie- en gasplatformen en windmolenparken en ook dienstverlening vanuit offshorebedrijven voor deze sectoren
Noodzakelijke uitoefening van een diplomatieke functie Diplomaten als zij in de uitoefening van hun functie reizen
Noodzakelijke uitoefening van militaire functie Werkzaamheden gerelateerd aan de gereedstelling en daadwerkelijke inzet van personeel ingedeeld bij Defensie of experts noodzakelijk voor het functioneren van de krijgsmacht
Noodzakelijke werkzaamheden voor aangewezen internationale en/of humanitaire organisaties  Werkzaamheden voor aangewezen internationale organisaties
Uitzonderlijk familiebezoek Bijvoorbeeld het bezoek van een terminaal ziek familielid en het bijwonen van een begrafenis. De uitzondering is bedoeld voor eerstegraads- en tweedegraadsfamilieleden. Partner en kinderen zijn eerstegraads en kleinkinderen zijn tweedegraads. Daarnaast geldt de uitzondering ook voor aanverwanten: schoonouders, schoondochters en –zonen, schoonzussen en zwagers en stiefbroers en –zussen.

Bekijk ook