Negatieve COVID-19-testuitslag en verklaring verplicht bij vertrek naar Nederland

U moet als reiziger uit de meeste landen een negatieve testuitslag laten zien als u naar Nederland reist. Dit is één van de Nederlandse maatregelen om de import en verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Read this information about the Compulsory negative COVID-19 test result and declaration in English.

Let op:

  • Een negatieve test is geen vervanging van de thuisquarantaine. Ook bij een negatieve test blijft u 10 dagen thuis.
  • Reizigers die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus zijn niet uitgezonderd van de verplichting om een negatieve testuitslag te laten zien.

Verplichte gegevens op testuitslag corona

De negatieve testuitslag moet in het Engels, Duits, Frans, Spaans of Nederlands zijn. Het document wordt op 5 punten gecontroleerd:

  • Type test: dit moet een moleculaire PCR-test zijn en een test op Sars-Cov-2/COVID-19. Een ander type test, inclusief een sneltest, is niet geldig.
  • Testresultaat: moet negatief (of niet gedetecteerd) zijn.
  • Voor- en achternaam: overeenkomstig met het paspoort.
  • Datum en tijd van afname van de test: De test is maximaal 72 uur oud bij aankomst in Nederland.
  • Gegevens instituut of laboratorium dat de test afnam.

Reizigers van binnen EU/Schengen hoeven alleen de testuitslag te kunnen tonen. En niet de zelf ondertekende testverklaring die reizigers van buiten de EU/Schengen wel moeten kunnen laten zien.

Een vertaling van een testuitslag is toegestaan als deze is voorzien van een originele handtekening of stempel van de arts of het instituut dat de test heeft afgenomen.

Belang van negatieve testuitslag

Reizigers vanuit hoog-risicogebieden vormen een risico op verspreiding en import van het coronavirus. Om dit risico te beperken heeft het kabinet besloten dat reizigers een negatieve testuitslag moeten hebben. Het kabinet houdt vast aan deze maatregel. De verplichting is vastgelegd in een ministeriële regeling onder de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19.

72 uur: moment testafname of moment testuitslag?

De tijd tussen het moment van afname van de test en de aankomst in Nederland, mag maximaal 72 uur zijn. De testuitslag moet wel bekend zijn voordat iemand naar Nederland vertrekt. Informeer bij de gezondheidsautoriteiten in het land vanwaar u reist naar de mogelijkheden voor het afnemen van een COVID-19-test.

Mensen die negatieve COVID-19-testuitslag moeten tonen

Het tonen van de negatieve testuitslag is verplicht voor:  

Voor sommige mensen gelden uitzonderingen.

Niet naar Nederland bij positieve uitslag test

Hebben reizigers een positieve uitslag van een coronatest? Dan mogen zij niet reizen. Dus ook niet naar Nederland. Zij moeten in dat land blijven tot de klachten over zijn. Zij volgen de adviezen van de lokale gezondheidsdiensten op. Dit geldt ook voor Nederlandse reizigers.

Pas als zij geen klachten meer hebben en negatief testen op corona, mogen zij naar Nederland reizen.