Negatieve COVID-19-testuitslagen en verklaring verplicht bij vertrek naar Nederland

U moet als reiziger uit een hoogrisicoland 2 negatieve testuitslagen laten zien als u naar Nederland reist. Dit is omdat reizigers uit hoog-risicogebieden een risico vormen op de import en verspreiding van het coronavirus. De verplichte testuitslagen vervangen nooit andere coronamaatregelen, zoals het inreisverbod, quarantaine of vaccinatie.

Read this information about the Compulsory negative COVID-19 test result and declaration in English.

Reizigers met een positieve uitslag van een coronatest mogen niet reizen. Dus ook niet naar Nederland. Daarom moet u een negatieve testuitslag kunnen laten zien als u naar Nederland reist. Of naar Caribisch Nederland.

Verplicht bij vertrek uit risicoland per vliegtuig, schip, trein, bus

U moet een negatieve COVID-19-testuitslag laten zien als u:

 • uit een hoogrisicogebied komt. Dat is een land niet op de lijst van veilige landen staat;
 • per vliegtuig, schip, internationale trein en bus naar Nederland reist. Ook als u op doorreis bent.

Regels afhankelijk van vertrekpunt

In de Nederlandse regels gaat het om het land waar uw reis begint. Dus:

 • Begint uw reis in een veilig land en heeft u een overstap in een hoogrisicogebied? Dan heeft u geen negatieve testuitslag(en) nodig als u op de luchthaven gebleven bent. Als u de luchthaven verlaat tijdens de overstap, telt dit als een nieuwe reis.
 • Begint uw reis in een hoogrisicogebied en heeft u een overstap in een veilig land? Dan gelden de regels wel voor u. De testuitslag blijft geldig tijdens de overstap.
 • Begint u reis in een hoogrisicogebied en heeft u een overstap in Nederland? Dan gelden de regels ook voor u. 

Maar: vertrekt u vanuit een hoogrisicogebied waar u geen sneltest kunt laten afnemen? En maakt u een tussenstop op een luchthaven met een sneltestfaciliteit? Dan kunt u zich laten testen en de uitslag tonen voor u aan boord gaat in het vliegtuig naar Nederland.

Testuitslag(en) altijd tonen, soms ook verklaring

Als u naar Nederland, kan u gevraagd worden om de volgende documenten:

 • een (digitale) officiële negatieve COVID-19-testuitslag (PCR)
  De negatieve testuitslag is verplicht voor alle reizigers. Er zijn eisen voor de PCR-testuitslag. U mag de testuitslag ook digitaal laten zien, bijvoorbeeld op uw telefoon.
 • een officiële negatieve uitslag van een sneltest
  De negatieve sneltestuitslag geldt alleen voor reizigersdie met de ferry of het vliegtuig komen uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zuid-Afrika. Vanaf 23 januari 2021 geldt deze voor bijna alle reizigers. Er zijn eisen aan de negatieve sneltestuitslag. Dat zijn andere eisen dan die voor de PCR-testuitslag. 
 • een ingevulde, ondertekende en geprinte negative testverklaring
  De testverklaring hoeft u alleen te laten zien als u vertrekt uit een land buiten de Europese Unie (EU) of buiten het Schengengebied. En als u zelf geen burger van een EU- of Schengenland bent.
 • een ingevulde gezondheidsverklaring
  De gezondheidsverklaring geldt alleen als u met het vliegtuig reist. Bij een aantal vliegtuigmaatschappijen is dit digitaal bij het inchecken.

Tonen bij vertrek en aankomst met vliegtuig of schip

Reist u met het vliegtuig of de ferry? Toon deze documenten voor vertrek aan de lucht- of scheepvaartmaatschappij. Kloppen uw documenten niet? Dan mag u niet aan boord.

Toon de documenten na aankomst uit een land binnen de Europese Unie/Schengen aan de veiligheidsregio. Komt uit een land van buiten de Europese Unie/Schengen dan vraagt de Koninklijke Marechaussee naar uw documenten. Kloppen uw documenten niet? Dan kan de Koninklijke Marechaussee u de toegang tot Nederland weigeren.

Aanvulling op andere coronaregels

De 2 verplichte negatieve testuitslagen zijn een aanvulling op andere maatregelen om verspreiding van het coroanvirus te voorkomen.

Testuitslagen geen vervanging EU-inreisverbod

De 2 negatieve testuitslagen (en ondertekende verklaring) zijn geen versoepeling van het EU-inreisverbod of de thuisquarantaine. Nog steeds geldt dat u van buiten de EU/Schengen alleen naar Nederland mag reizen als u bent uitgezonderd op het EU-inreisverbod:.

Altijd in thuisquarantaine na aankomst

Een negatieve test is geen vervanging van de thuisquarantaine. Ook bij een negatieve test blijft u 10 dagen thuis. U kunt zich op de 5e dag na aankomst in Nederland opnieuw laten testen om de quarantaineduur te verkorten. Of u uit een hoogrisicogebied komt, leest u in het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor uw reis naar Nederland kunt u gebruik maken van de Quarantaine Reischeck. Dit is een digitale checklist met de stappen die u moet nemen na terugkeer van uw (noodzakelijke) reis.

Reizigers voor wie uitzonderingen gelden

Negatieve testuitslag bij verschillende vervoersmanieren