Negatieve COVID-19-testuitslagen en verklaring verplicht bij vertrek naar Nederland

U moet als reiziger (van 13 jaar of ouder) uit een hoogrisicoland een negatieve NAAT(PCR)-test van maximaal 12 uur oud bij het aan boord gaan laten zien. Of in het bezit zijn van een negatieve sneltest van maximaal 4 uur oud bij het boarden en een negatieve NAAT(PCR)-test die maximaal 72 uur oud is bij aankomst in Nederland.

Read this information about the Compulsory negative COVID-19 test result and declaration in English.

Risico van reizigers uit hoog-risicogebieden

De negatieve NAAT (PCR)-test is nodig omdat reizigers uit hoog-risicogebieden een risico vormen op de import en verspreiding van het coronavirus. De verplichte testuitslagen vervangen nooit andere coronamaatregelen, zoals het inreisverbod, quarantaine of vaccinatie.

Reizigers met een positieve uitslag van een coronatest mogen niet reizen. Dus ook niet naar Nederland. Daarom moeten reizigers van 13 jaar en ouder een negatieve testuitslag kunnen laten zien als zij naar Nederland reizen. Of naar Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Verplicht bij vertrek uit risicoland per vliegtuig, schip, trein, bus

U moet een negatieve COVID-19-testuitslag laten zien als u:

 • uit een hoogrisicoland komt. Dat is een land die niet op de lijst van veilige landen staat;
 • per vliegtuig, schip, internationale trein en bus naar Nederland reist. Ook als u op doorreis bent.

U betaalt de kosten voor de COVID-19-test zelf.

Regels bij overstappen: afhankelijk van vertrekpunt

Moet u overstappen in Nederland of een ander land? Dan zijn dit de regels:

 • Begint uw reis in een veilig land en heeft u een overstap in een hoogrisicogebied?
  Dan heeft u geen negatieve testuitslag(en) nodig als u op de luchthaven gebleven bent. Als u de luchthaven verlaat tijdens de overstap, telt dit als een nieuwe reis.
 • Begint uw reis in een hoogrisicogebied en heeft u een overstap in een ander land?
  Dan gelden de regels voor u.Ook als u een overstap maakt in een veilig land. De testuitslag blijft geldig tijdens de overstap.
 • Begint uw reis in een hoogrisicogebied en heeft u een overstap in Nederland?
  Dan gelden de regels ook voor u.

Testuitslag(en) altijd tonen, soms ook verklaring

Als u naar Nederland reist, kan u gevraagd worden om de volgende documenten:

 • Een (digitale) officiële negatieve COVID-19-testuitslag NAAT (PCR)
  De negatieve testuitslag is verplicht voor alle reizigers die met personenvervoer reizen. Er zijn eisen voor de NAAT (PCR)-testuitslag. U mag de testuitslag ook digitaal laten zien, bijvoorbeeld op uw telefoon.
 • Een officiële negatieve uitslag van een sneltest
  De negatieve sneltestuitslag geldt voor alle reizigers die uit een hoogrisicogebied komen met het vliegtuig of de ferry. En die geen negatieve NAAT (PCR)-test van maximaal 12 uur oud bij het aan boord gaan kunnen laten zien. Er zijn eisen aan de negatieve sneltestuitslag. Dat zijn andere eisen dan die voor de NAAT-testuitslag.
 • Een ingevulde, ondertekende en geprinte negatieve testverklaring
  De testverklaring hoeft u alleen te laten zien als u vertrekt uit een land buiten de Europese Unie (EU) of buiten het Schengengebied. En als u zelf geen burger van een EU- of Schengenland bent.
 • Een ingevulde gezondheidsverklaring
  De gezondheidsverklaring geldt alleen als u met het vliegtuig reist. Bij een aantal vliegtuigmaatschappijen is dit digitaal bij het inchecken. Ook reizigers onder de 13 jaar moeten een gezondheidsverklaring invullen.

Tonen bij vertrek en aankomst met vliegtuig of schip

Reist u met het vliegtuig of de ferry? Toon deze documenten voor vertrek aan de lucht- of scheepvaartmaatschappij. Kloppen uw documenten niet? Dan mag u niet aan boord.

Komt u uit een land binnen of buiten de Europese Unie/Schengen? Dan kan een medewerker van de veiligheidsregio u op het vliegveld in Nederland vragen om uw documenten te laten zien.

Komt u uit een land buiten de Europese Unie/Schengen? Dan vraagt de Koninklijke Marechaussee bij de paspoortcontrole in Nederland naar uw documenten. Kloppen uw documenten niet en bent u een burger van een land buiten de Europese Unie/Schengen? Dan kan de Koninklijke Marechaussee u de toegang tot Nederland weigeren. Ook kan een medewerker van de veiligheidsregio u op het vliegveld in Nederland vragen om uw documenten te laten zien.

Aanvulling op andere coronaregels

De 2 verplichte negatieve testuitslagen zijn een aanvulling op andere maatregelen om verspreiding van het coroanvirus te voorkomen.

Testuitslagen geen vervanging EU-inreisverbod

De 2 negatieve testuitslagen (en ondertekende verklaring) zijn geen versoepeling van het EU-inreisverbod of de thuisquarantaine. Nog steeds geldt dat u van buiten de EU/Schengen alleen naar Nederland mag reizen als u bent uitgezonderd op het EU-inreisverbod.

Altijd in thuisquarantaine na aankomst

Een negatieve test is geen vervanging van de thuisquarantaine. Ook bij een negatieve test blijft u 10 dagen thuis. U kunt zich op de 5e dag na aankomst in Nederland opnieuw laten testen om de quarantaineduur te verkorten. Of u uit een hoogrisicogebied komt, leest u in het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor uw reis naar Nederland kunt u gebruik maken van de Quarantaine Reischeck. Dit is een digitale checklist met de stappen die u moet nemen na terugkeer van uw (noodzakelijke) reis.

Ook negatieve testuitslag na vaccinatie

U moet ook een negatieve testuitslag te laten zien als u gevaccineerd bent tegen het coronavirus.

Toch reizen bij langdurig positief testen na coronabesmetting

Sommige mensen blijven na het doormaken van corona positief testen. Ook als alle verschijnselen al weg zijn en iemand niet meer besmettelijk is. Voor deze mensen geldt per 3 maart het volgende:

 • Als u corona heeft doorgemaakt en daardoor geen negatieve NAAT-testuitslag kan overleggen, mag u toch reizen als u de volgende documenten kunt tonen:
  • positieve NAAT-testuitslag van minimaal 2 en maximaal 8 weken oud;
  • positieve NAAT-testuitslag van maximaal 72 uur oud bij aankomst in Nederland;
  • negatieve sneltestuitslag voor vertrek van maximaal 4 uur oud bij het aan boord gaan.
 • Bij een blijvend positieve uitslag op de sneltest, mag u naar Nederland reizen als u het volgende kunt tonen:
  • positieve NAAT-testuitslag van minimaal 2 en maximaal 8 weken oud;
  • positieve NAAT-testuitslag testuitslag van maximaal 72 uur oud bij aankomst in Nederland;
  • artsenverklaring dat een reiziger niet meer besmettelijk is van maximaal 72 uur oud bij het aan boord gaan.

NAAT (PCR)- en sneltestlocaties buiten Nederland

Op 'Nederland Wereldwijd' staat een lijst met locaties voor PCR- en sneltesten in het buitenland.

Reizigers voor wie uitzonderingen gelden

Negatieve testuitslag bij verschillende vervoersmanieren