Eisen aan de negatieve PCR-testuitslag bij vertrek naar Nederland

U moet als reiziger uit de meeste landen een negatieve PCR-testuitslag laten zien als u naar Nederland reist. Deze PCR-testuitslag moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. De test mag bijvoorbeeld niet te lang geleden zijn afgenomen.

Test maximaal 72 uur oud

De tijd tussen het moment van afname van de test en de aankomst in Nederland, mag maximaal 72 uur zijn. De testuitslag moet wel bekend zijn voordat u naar Nederland vertrekt. Informeer bij de gezondheidsautoriteiten in het land vanwaar u reist naar de mogelijkheden voor het afnemen van een COVID-19-test.

Heeft u buiten uw schuld om vertraging? Dan mag de testafname maximaal 96 uur oud zijn bij aankomst in Nederland. U krijgt dus 24 uur extra. U moet dan wel kunnen bewijzen dat de negatieve testuitslag is verlopen door vertraging buiten uw schuld om.

Verplichte gegevens op testuitslag corona

De negatieve testuitslag moet in het Engels, Duits, Frans, Spaans of Nederlands zijn. Het document wordt op 5 punten gecontroleerd:

  • Type test: dit moet een moleculaire PCR-test zijn en een test op Sars-Cov-2/COVID-19. Een ander type test, inclusief een sneltest, is niet geldig.
  • Testresultaat: moet negatief (of niet gedetecteerd) zijn.
  • Voor- en achternaam: overeenkomstig met het paspoort.
  • Datum en tijd van afname van de test: De test is maximaal 72 uur oud bij aankomst in Nederland.
  • Gegevens instituut of laboratorium dat de test afnam.

Als u van binnen de EU/Schengen reist dan hoeft u alleen de testuitslag te kunnen tonen, reist u van buiten de EU/Schengen, dan heeft u ook een ingevulde, ondertekende en geprinte negatieve testverklaring nodig. 

Een vertaling van een testuitslag is toegestaan als deze is voorzien van een originele handtekening of stempel van de arts of het instituut dat de test heeft afgenomen.

Belang van negatieve testuitslag

Reizigers vanuit hoog-risicogebieden vormen een risico op verspreiding en import van het coronavirus. Om dit risico te beperken heeft het kabinet besloten dat reizigers een negatieve testuitslag moeten hebben. Het kabinet houdt vast aan deze maatregel. De verplichting is vastgelegd in een ministeriële regeling onder de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19.

Mensen die negatieve COVID-19-testuitslag moeten tonen

Het tonen van de negatieve testuitslag is verplicht voor alle reizgers uit hoogrisicogebieden. Voor sommige mensen gelden uitzonderingen.