Eisen aan de negatieve NAAT (PCR)-testuitslag bij vertrek naar Nederland

U moet als reiziger (van 13 jaar of ouder) uit een hoog-risicoland een negatieve NAAT (PCR)-testuitslag van maximaal 24 uur oud laten zien als u aan boord gaat van het vliegtuig of de ferry. Als u deze niet heeft dan moet u in het bezit zijn van een negatieve NAAT(PCR)-test die maximaal 72 uur oud is bij aankomst in Nederland en u moet in bezit zijn van een negatieve sneltest van maximaal 24 uur oud bij het boarden. De verplichting van een sneltest geldt niet als u per auto, bus of trein reist.

Risico van reizigers uit hoog-risicogebieden

De negatieve NAAT (PCR)-test is nodig omdat reizigers uit hoog-risicolanden een risico vormen op de import en verspreiding van het coronavirus. Een hoog risicoland buiten de EU is een land die niet op de lijst van veilige landen buiten de EU (met een laag COVID-19-risico) staat. Bekijk voor landen binnen de EU het reisadvies op Nederland Wereldwijd of u een negatieve NAAT (PCR)-test nodig heeft.  

De verplichte testuitslagen vervangen nooit andere coronamaatregelen, zoals het inreisverbod, quarantaine of vaccinatie.

Test maximaal 72 uur oud

De tijd tussen het moment van afname van de NAAT-test en de aankomst in Nederland mag maximaal 72 uur zijn. U moet dan in combinatie met deze test ook een negatieve sneltest van maximaal 24 uur oud laten zien als u gaat boarden. Hiervoor geldt dat de tijd tussen het moment van afname van de sneltest en het aan boord gaan maximaal 24 uur is. De testuitslagen moeten wel bekend zijn voordat u naar Nederland vertrekt.

Heeft u buiten uw schuld om vertraging? Dan mag de testafname maximaal 96 uur oud zijn bij aankomst in Nederland. U krijgt dus 24 uur extra. U moet dan wel kunnen bewijzen dat de negatieve testuitslag is verlopen door vertraging buiten uw schuld om. 

Test maximaal 24 uur oud
Laat u als u gaat boarden een negatieve NAAT (PCR)-test zien van maximaal 24 uur oud? Dan heeft u geen negatieve sneltest nodig. 

Verplichte gegevens op testuitslag corona

De negatieve testuitslag moet in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans of Nederlands zijn. Het document wordt op 5 punten gecontroleerd:

  • Type test: het moet een moleculaire NAAT-test zijn 
    (dit zijn: PCR, RT PCR, LAMP, TMA, mPOCT). Een ander type test, zoals een antigeen-test of een serologische test (een bloedonderzoek waarbij naar antistoffen wordt gekeken), voldoet niet.
  • Testresultaat: moet negatief (of niet gedetecteerd) zijn.
  • Voor- en achternaam: overeenkomstig met het paspoort.
  • Datum en tijd van afname van de test: De test is maximaal 72 uur oud bij aankomst in Nederland.
  • Gegevens instituut of laboratorium dat de test afnam.

Een vertaling van een testuitslag is toegestaan als deze is voorzien van een originele handtekening of stempel van de arts of het instituut dat de test heeft afgenomen.