Negatieve COVID-19-testuitslag: uitzonderingen

U moet als reiziger een negatieve COVID-19-testuitslag kunnen laten zien bij vertrek uit een risicogebied naar Nederland. Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Er zijn uitzonderingen. 

Read this information about the compulsory negative COVID-19 test result in English on Government.nl

Uitzonderingen verplichte negatieve testuitslag