Naar Nederland reizen: vliegverbod India, Zuid-Afrika en landen in Midden- en Zuid-Amerika

Er geldt een vliegverbod voor passagiersvluchten naar Nederland uit India, Zuid-Afrika en landen in Midden- en Zuid-Amerika. In deze landen komen zeer besmettelijke varianten voor van het COVID-19-virus. Het vliegverbod is er om te voorkomen dat deze varianten zich verder verspreiden in Nederland. De verboden gelden in ieder geval tot 15 mei 2021.

Read this information about the Dutch ban on flights from India, South Africa and countries in Central and South America on Government.nl

Landen met vliegverbod

Voor de volgende landen geldt een vliegverbod:

 • India;
 • Zuid-Afrika;
 • Argentinië;
 • Bolivia;
 • Brazilië;
 • Chili;
 • Colombia;
 • Dominicaanse Republiek;
 • Ecuador;
 • Frans-Guyana;
 • Guyana;
 • Panama;
 • Paraguay;
 • Peru;
 • Suriname;
 • Uruguay; en
 • Venezuela.

Reizen naar Nederland of naar Bonaire, Sint Eustatius en Saba: contact met BZ of ambassade

Als u vanuit de landen waarvoor een vliegverbod geldt vanwege een noodsituatie terug moet vliegen of varen naar Nederland of naar Bonaire, Sint Eustatius en Saba, dan kunt u contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) of de ambassade in het land waar u verblijft. Zij zullen u zo goed mogelijk proberen te helpen. Maar het is niet zeker dat u dan snel terug kunt keren.

Luchtvracht gaat door

Vrachtvervoer per vliegtuig is uitgezonderd van het vliegverbod.

Uitzonderingen op vliegverbod

De volgende personen zijn uitgezonderd:

 • Medisch personeel, patiënten en personeel dat noodzakelijk is voor de bestrijding van COVID-19.
 • Zeevarenden in het bezit van een zeemansboekje zijn uitgezonderd als zij in uitoefening van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen. De uitzondering geldt niet voor zeevarenden op commerciële jachten en pleziervaart.
 • Vervoer van personeel van en naar boorplatformen, gelegen op het grondgebied van Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
 • Personeel dat werkzaam is in de luchtvaartsector en dat daarvoor reist in uitoefening van hun beroep.
 • Reizigers met de Nederlandse nationaliteit. Dit geldt ook voor ingezetenen van Nederland (houders van een geldige verblijfsvergunning: een verblijfsvergunning is een vergunning, die een vreemdeling het recht geeft in Nederland te verblijven). En ook voor onderdanen en/of ingezetenen van de andere EU/Schengenlanden als zij binnen de EU/Schengen op doorreis zijn. Voor deze categorie geldt dat Nederland niet het einddoel mag zijn. Zij moeten in de transitzone van het vliegveld blijven en mogen niet door de douane om Nederland in te gaan. De Nederlandse overheid organiseert geen repatriëringsvluchten. Let op: MVV is geen verblijfsvergunning.

Het vliegverbod geldt in ieder geval tot 15 mei 2021, maar kan eerder worden opgeheven als daar aanleiding voor is. 

Negatieve testverklaring en thuisquarantaine

Mag u naar Nederland vliegen omdat u onder de uitzonderingen valt? Controleer of u een negatieve testverklaring nodig heeft. En houdt er rekening mee dat u bij aankomst 10 dagen in quarantaine gaat.