Vliegverbod Verenigd Koninkrijk, Kaapverdië, Zuid-Afrika en landen in Midden- en Zuid-Amerika

Er geldt een vliegverbod voor vliegtuigen met passagiers uit het Verenigd Koninkrijk, Kaapverdië, Zuid-Afrika en landen in Midden- en Zuid-Amerika. In deze landen komen nieuwe zeer besmettelijke varianten voor van het COVID-19-virus. Het vliegverbod is er om te voorkomen dat deze nieuwe varianten zich verder verspreiden in Nederland. Ook geldt een aanmeerverbod voor schepen met passagiers uit het Verenigd Koninkrijk. De verboden gelden in ieder geval tot 4 maart 2021.

Landen met vliegverbod

Voor de volgende landen geldt vanaf 23 januari, 00.01 uur, een vliegverbod:

 • Verenigd Koninkrijk;
 • Zuid-Afrika; en
 • Kaapverdië.

Het vliegverbod geldt ook voor de volgende landen in Midden- en Zuid-Amerika:

 • Argentinië;
 • Bolivia;
 • Brazilië;
 • Chili;
 • Colombia;
 • Dominicaanse Republiek;
 • Ecuador;
 • Frans-Guyana;
 • Guyana;
 • Panama;
 • Paraguay;
 • Peru;
 • Suriname;
 • Uruguay; en
 • Venezuela.

Verbod op reizen per ferry

Ferry’s met passagiers uit het Verenigd Koninkrijk mogen vanaf 23 januari, 0.01 uur, niet meer aanmeren in Nederland.

Uitzondering voor vrachtwagenchauffeurs

Vrachtvervoer uit het Verenigd Koninkrijk is nog wel mogelijk. Chauffeurs op ferry’s vanuit het Verenigd Koninkrijk zijn verplicht een antigeen-sneltest  te doen. Deze test mag maximaal 24 uur oud zijn als zij aan boord gaan van de ferry.

Reizen naar Nederland of naar Bonaire, Sint Eustatius en Saba: contact met BZ of ambassade

Als u vanuit de landen waarvoor een vliegverbod geldt vanwege een noodsituatie terug moet vliegen of varen naar Nederland of naar Bonaire, Sint Eustatius en Saba, dan kunt u contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) of de ambassade in het land waar u verblijft. Zij zullen u zo goed mogelijk proberen te helpen. Maar het is niet zeker dat u dan snel terug kunt keren.

Luchtvracht gaat door

Vrachtvervoer per vliegtuig is uitgezonderd van het vliegverbod.

Uitzonderingen op vliegverbod en aanmeerverbod

De volgende personen zijn uitgezonderd:

 • medisch personeel, patiënten en personeel dat noodzakelijk is voor de bestrijding van COVID-19;
 • zeevarenden in het bezit van een zeemansboekje zijn uitgezonderd als zij in uitoefening van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen. De uitzondering geldt niet voor zeevarenden op commerciële jachten en pleziervaart.
 • Vervoer van personeel van en naar boorplatformen, gelegen op het grondgebied van Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • Personeel dat werkzaam is in de luchtvaartsector en dat daarvoor reist in uitoefening van hun beroep.
 • Vluchten en reizen per ferry voor terugkeer van reizigers met de Nederlandse nationaliteit. Dit geldt ook voor ingezetenen van Nederland (houders van een geldige verblijfsvergunning) en onderdanen en/of ingezetenen van de EU/Schengenlanden als zij binnen Schengen op doorreis zijn. Voor deze categorie geldt dat Nederland niet het einddoel mag zijn. De Nederlandse overheid organiseert geen repatriëringsvluchten. Het is waarschijnlijk dat er na 23 januari 2021 geen passagiersvluchten meer naar Nederland of naar Bonaire, Sint Eustatius en Saba gaan vanuit de landen waarvoor een vliegverbod geldt. Nederlanders in het buitenland krijgen het advies om voor die tijd terug te keren of zich voor te bereiden op een langdurig verblijf. Het vliegverbod geldt in ieder geval tot 4 maart 2021, of eerder indien daartoe aanleiding voor is.