Leraren testen op corona

Leraren krijgen tijdelijk voorrang bij de coronatesten.

Onderwijspersoneel (leraren) voorrang bij coronatesten

De voorrang is bedoeld voor leraren en ander onderwijspersoneel in het:

  • basisonderwijs;
  • speciaal (basis)onderwijs;
  • voortgezet speciaal onderwijs;
  • voortgezet onderwijs.

Onderwijspersoneel krijgt alleen prioriteit om te voorkomen dat een klas naar huis moet. In de schoolvakanties kunt u dus geen gebruik maken van de regeling.

Testafspraak maken met voorrangsverklaring

Werkt u op een school en heeft u klachten? Meld u bij uw schoolleider. Die bepaalt of u gebruik kunt maken van de voorrangsprocedure. Als dat het geval is, krijgt u een voorrangsverklaring. Hierna maakt u zelf een testafspraak via het prioriteitsnummer: 0800 – 8101 (vanuit het buitenland: +31 88 220 2700). Het nummer is dagelijks bereikbaar tussen 07.30 en 20.00 uur. U wordt zo snel mogelijk getest.

Testen met prioriteit tijdens de lockdown

Op dit moment geldt een lockdown periode. Leerlingen krijgen in principe les op afstand. Een aantal groepen leerlingen komt wel naar school. Zoals eindexamenleerlingen, kwetsbare leerlingen en leerlingen van wie een ouder een cruciaal beroep heeft.

Onderwijspersoneel dat nodig is om voor deze groepen leerlingen onderwijs, opvang of beide te verzorgen, kan met voorrang getest worden. Na de lockdown periode gelden weer dezelfde voorwaarden voor het testen met prioriteit. Dat is naar verwachting vanaf zaterdag 16 januari.

De testlocatie en de gang van zaken

  • Binnen elke GGD-regio is er minstens 1 testlocatie waar onderwijspersoneel met prioriteit getest kan worden. Het moment van de testafname hangt af van de openingstijden van de regionale testlocatie.
  • U blijft thuis tot u de testuitslag krijgt en verlaat alleen uw huis voor de testafspraak.
  • Bij de testlocatie moet u uw identiteitsbewijs laten zien en de verklaring van uw schoolleider.

Uitslag coronatest

U kunt de testuitslag bekijken via Coronatest.nl.

  • Bij een negatieve testuitslag kunt u direct weer op locatie aan het werk.
  • Bij een positieve testuitslag moet u thuis in isolatie. De GGD neemt binnen 24 uur na de test contact met u op en start dan direct het bron- en contactonderzoek

Reden voorrang onderwijspersoneel

Door deze voorrangsprocedure zitten leerlingen korter thuis als er teveel onderwijsmedewerkers ziek zijn op een school. Dit betekent tegelijkertijd een verantwoordelijkheid voor schoolleiders. Om de voorrangsprocedure te laten werken, mogen alleen medewerkers met voorrang getest worden die ook echt nodig zijn voor de continuïteit van het onderwijs.

Medewerkers in de kinderopvang krijgen geen voorrang omdat kinderopvang niet verplicht is en onderwijs wel. Bovendien zijn de klassen in het onderwijs groter dan in de opvang.