Risicogericht grootschalig testen op corona

In 4 pilots is onderzocht hoe risicogericht grootschalig testen kan bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus. De pilots waren in de gemeenten Lansingerland, Bunschoten, Dronten en in stadsdeel Charlois in Rotterdam. Alle inwoners konden een coronatest doen, met en zonder klachten. Deelname was vrijwillig.

Meer coronabesmettingen opsporen en onderzoeken

Door op grote schaal proactief te testen, kunnen meer besmettingen opgespoord worden. Want ook mensen zonder klachten die passen bij corona kunnen het virus onder de leden hebben en doorgeven. De overheid gebruikt deze pilots ook voor onderzoek.

Pilots grootschalig testen op corona

De pilots zijn inmiddels afgerond. Lees meer over: