Corona teststrategie

Testen op corona is nodig om besmettingen op te sporen en te bestrijden. Maar ook om de samenleving stapje voor stapje weer te openen. Want zolang nog niet iedereen is gevaccineerd, blijven maatregelen nodig. Tot die tijd kan testen helpen om op een veilige manier weer meer mogelijk te maken.

Testen om het virus op te sporen en te bestrijden

Iedereen met klachten kan zich laten testen. Ook mensen die extra risico hebben gelopen kunnen zich laten testen. Bijvoorbeeld als ze dichtbij iemand met corona zijn geweest. Of als ze terugkomen uit het buitenland.

Er is ook onderzoek naar risicogericht grootschalig testen gedaan waarbij iedereen zich kon laten testen.

In al deze gevallen verzorgt de GGD het testen. De GGD test ook bij een besmetting in de klas.

De GGD gebruikt verschillende soorten testen. Daar komen steeds meer innovatieve testmethoden bij. Daardoor wordt de tijd tussen afspraak maken en uitslag steeds korter. Blijkt iemand corona te hebben? Dan voert de GGD bron- en contactonderzoek uit om meer besmettingen te voorkomen.

Commerciële teststraten en zelftesten

Naast de GGD-teststraten zijn er ook commerciële aanbieders van coronatesten. U moet dan betalen voor een test. Bij deze aanbieder kunt u bijvoorbeeld terecht als u een negatieve testuitslag nodig heeft om naar het buitenland te gaan. De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt toezicht op deze aanbieders, zodat de juiste testen worden gebruikt en er voldoende medisch toezicht is.

Ook komen er steeds meer zelftesten op de markt. Zo'n test kunt u zelf thuis voor de zekerheid afnemen. Maar zelftesten zijn niet bedoeld om te testen bij klachten of om te testen voor toegang tot een evenement.

Testen om de samenleving te openen

Testen is ook belangrijk om de samenleving stapje voor stapje te openen en de economie op gang te houden. Dat gebeurt in 3 situaties:

  1. Testen om sociale activiteiten op een veilige manier eerder mogelijk te maken.
  2. Testen om veiliger te kunnen werken. 
  3. Testen om veiliger te kunnen studeren. 

Dat kan alleen als iedereen zich aan de basisregels houdt. En in alle gevallen moet er genoeg zekerheid zijn dat dit veilig is. Daarom kijkt de overheid steeds naar het aantal besmettingen op dat moment. En doet de overheid eerst uitgebreid onderzoek, samen met het bedrijfsleven, werkgevers en het onderwijs.