Aansluiten CoronaCheck voor aanbieders testen

U kunt zich als aanbieder van coronatesten aansluiten bij CoronaCheck als u aan de voorwaarden voldoet. CoronaCheck is een app waarmee bezoekers van sociale, culturele en sportieve locaties kunnen aantonen dat ze negatief getest zijn op corona.

Zaken regelen voor aansluiting CoronaCheck

Voor u zich kunt aansluiten bij CoronaCheck moet u eerst de volgende zaken regelen:

In 7 stappen naar aansluiting CoronaCheck

Stap 1: Voorbereiden op aansluiting

PKIoverheid-certificaten

Als u zich wilt aansluiten op de productie-omgeving van CoronaCheck, bent u verplicht om 2 PKIoverheid-certificaten te hebben. Dit moeten andere certificaten zijn dan de certificaten die u gebruikt voor de test- en acceptatieomgeving. U mag op de test- en acceptatieomgeving niet-PKIoverheid-certificaten gebruiken.

Stap 2: Aanmelden CoronaCheck

Vul het aanmeldformulier 'Aansluiten op CoronaCheck' in. Na aanmelding neemt één van de aansluitcoördinatoren binnen 2 werkdagen contact met u op.

Stap 3: Intakegesprek met aansluitcoördinator  

De aansluitcoördinator maakt met u een afspraak en ontvangt u op locatie voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek:

 • bespreekt u samen het vervolg van de aansluitprocedure;  
 • bespreekt u samen de aansluiteisen en het aan te leveren bewijsmateriaal;
 • bespreekt u samen de juridische contractstructuur;
 • stelt de aansluitcoördinator de identiteit van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de aanbieder van de coronatesten vast;
 • ondertekent de rechtsgeldige vertegenwoordiger de aansluitvoorwaarden.

Stap 4: Compleet maken dossier 

U bent klaar om aan de slag te gaan met uw aansluiting. De aansluitcoördinator vraagt u daarnaast de volgende informatie aan te leveren:

 • ondersteunende bewijsstukken waarmee u aantoont te voldoen aan de normen voor informatiebeveiliging en privacybescherming;
 • de endpoints en certificaten waarmee u koppelt met de test- en acceptatieomgeving en de productieomgeving (PKIoverheid-certificaten verplicht bij productieomgeving).

Stap 5: Ontwikkelen en testen aansluiting op CoronaCheck

 • Ontwikkel de aansluiting van uw webdienst op Coronacheck.
 • Test de aansluiting in de testomgeving van CoronaCheck. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt hiervoor testdata, testscenario's en een testscript beschikbaar via GitHub. 
 • Laat de aansluitcoördinator weten dat u klaar bent met ontwikkelen en testen van uw aansluiting. De aansluitcoördinator maakt een afspraak om uw aansluiting te laten goedkeuren. Het Ministerie van VWS kan uw aansluiting pas beoordelen als uw dossier compleet is (stap 4).

Stap 6: Goedkeuren aansluiting op CoronaCheck

 • Het Ministerie van VWS beoordeelt uw aansluiting.
 • Na een positieve beoordeling maakt het Ministerie van VWS gelijk met u een afspraak voor een pre-productietest.

Stap 7: Naar de productieversie van uw aansluiting

 • Met de productieversie van uw goedgekeurde aansluiting krijgt u toegang tot de pre-productieomgeving van CoronaCheck.
 • Test uw aansluiting in de pre-productieomgeving.
 • Voer eventuele laatste wijzigingen door.
 • Het Ministerie van VWS keurt uw aansluiting goed.
 • Het Ministerie van VWS geeft uw webdienst toegang tot de productieomgeving van CoronaCheck. U kunt de aansluiting nu gebruiken.

Resultaat aansluitprocedure CoronaCheck

Doorloopt u de stappen succesvol? Dan sluit het Ministerie van VWS u aan op CoronaCheck. Voorwaarde is wel dat een wetsvoorstel voor testbewijzen dan inmiddels geldt. De Tweede en Eerste Kamer behandelen deze wet in mei.

Voldoet u niet aan de aansluiteisen? Dan stopt de procedure. Het Ministerie van VWS behandelt uw aanvraag met zorg.

Kosten aansluitprocedure CoronaCheck

U betaalt niets voor de aansluiting op en het gebruik van CoronaCheck. U betaalt als testaanbieder wel zelf de kosten voor implementatie van de koppeling.

Start uw aanvraag

Start uw aanvraag (ook via Stap 2) via het aanmeldformulier 'Aansluiten op CoronaCheck'.

Vragen over aansluiten op CoronaCheck

Heeft u vragen over de aansluiting op CoronaCheck? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar aansluiten@coronacheck.nl.