Testbewijs en CoronaCheck app

Met een negatief testbewijs kunnen bezoekers weer naar een evenement, museum of concert. Met de app CoronaCheck kunnen mensen aantonen dat ze negatief zijn getest op corona. Het kabinet komt met een wet die de toegang met een testbewijs mogelijk maakt.

Wetswijziging nodig

Voorwaarde voor deelname aan activiteiten is het tonen van een testbewijs. Dat betekent dus indirect een testverplichting.

Om dat te regelen, werkt het kabinet aan een wijziging van de Wet publieke gezondheid (Tijdelijke wet testbewijzen covid-19). Deze wet maakt een testbewijs als voorwaarde voor toegang mogelijk. Het gaat om toegang tot cultuur, evenementen, georganiseerde jeugdactiviteiten, horeca en sport.

In de wet komt te staan in welke gevallen een testbewijs verplicht is. Het testbewijs is geldig tot 48 uur na het moment van testafname. Het testbewijs hoort bij de persoon die getest is. Het is dan ook niet over te dragen aan iemand anders.

Gebruik apps CoronaCheck en CoronaCheck Scanner

U kunt als bezoeker op deze manier toegang krijgen tot een activiteit met app CoronaCheck:

  • U laat zich testen op corona.
  • De organisatie waar u zich laat testen, stuurt u de uitslag van uw test. Heeft u geen corona, dan ontvangt u uw negatief testresultaat.
  • Daarna maakt u met de app CoronaCheck van uw testresultaat een testbewijs. Dit bewijs heeft de vorm van een QR-code.
  • De QR-code laat u scannen bij de ingang van de activiteit.
  • Organisatoren van evenementen en andere activiteiten gebruiken de app CoronaCheck Scanner om te zien of het testbewijs van de bezoeker geldig is.

Er komen dus 2 verschillende apps: de app Coronacheck om een QR-code te maken van het testbewijs. En de app CoronaCheck Scanner om de QR-code te scannen. Er komt ook een papieren testbewijs, bijvoorbeeld voor bezoekers die geen smartphone hebben. Kijk voor meer informatie op Coronacheck.nl.

Praktijkervaring met app tijdens Fieldlabs

De overheid test de app CoronaCheck sinds maart 2021 in een proefomgeving, de zogenoemde Fieldlabs. De overheid organiseert deze Fieldlabs samen met de evenementenbranche, theaters, concertzalen en voetbalstadions. Dit levert inzichten op om activiteiten zo veilig mogelijk te organiseren. De inzichten zijn bovendien nodig om de CoronaCheck-app te verbeteren.

Veiligheid

Iedereen die met een testbewijs deelneemt aan een activiteit houdt zich aan de basisregels. Zoals 1,5 meter afstand houden. Want er zijn en blijven risico’s bij alle activiteiten waar mensen samenkomen. CoronaCheck is een middel om de risico’s te verkleinen. Helemaal wegnemen is niet mogelijk. Testen om toegang te krijgen tot sociale activiteiten mag alleen als het aantal besmettingen op dat moment dat toelaat. Ook het aantal mensen dat gevaccineerd is, speelt daarbij een rol.

Ontwikkeling app en privacy

De broncode van de apps CoronaCheck en CoronaCheck Scanner is voor iedereen toegankelijk (open source). Deze staat op GitHub. Via de Community Code4NL en Github kunnen belangstellenden gevraagd en ongevraagd een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de apps.

In de privacyverklaring Coronacheck staat hoe de app omgaat met uw gegevens. Dit zijn de belangrijkste punten:

  • Uw GPS- of locatiegegevens worden niet gebruikt of bewaard.
  • Anderen kunnen u niet terugvinden als gebruiker van deze app.
  • Uw gegevens worden nergens centraal opgeslagen.