Gebruik en resultaat corona zelftest

26 november 2021: De informatie op deze pagina wordt mogelijk aangepast na de persconferentie van het kabinet van 19.00 uur.

Deze informatie over het gebruik van zelftesten verandert mogelijk binnenkort na het 130e advies van het OMT. Het kabinet, GGD en RIVM bekijken nog wat er precies moet veranderen.

Een zelftest is een antigeensneltest die u volledig zelf uitvoert. U neemt dus zelf slijm af uit uw neus en analyseert dit direct zelf. Lees voor het gebruik de bijsluiter van de zelftest.

Zorg voor een geschikte zelftest

Zorg voor een geschikte zelftest als u een zelftest wil doen.

Bewaar uw zelftest goed voor gebruik

Bewaar uw zelftesten bij een temperatuur tussen de 2 en 30 graden Celsius en niet in direct zonlicht. Zie de bijsluiter van de testen voor extra informatie.

Uitleg gebruik zelftesten

Om te weten hoe u de test moet uitvoeren leest u de bijsluiter van uw zelftest. Of bekijk de flyer over zelftesten om te zien hoe de meeste zelftesten werken. Kijk voor een eenvoudige uitleg van zelftesten op de website van Steffie.

Geen bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen bij een zelftest. Het kan wel vervelend aanvoelen omdat u met een wattenstaafje uw neus in gaat.

Resultaat zelftest

Het resultaat van een corona zelftest is iets minder betrouwbaar dan een test in de teststraat. Want in plaats van een professionele medewerker doet u de test zelf. U kunt met een zelftest de kans op een ongemerkte besmetting verkleinen. Maar niet 100% uitsluiten.

De betrouwbaarheid hangt af van hoe goed u de afname uitvoert. Volg de gebruiksaanwijzing dus goed op. U bent zelf verantwoordelijk dat u de test goed afneemt. En om vervolgens een positieve uitslag door te geven aan de GGD. Bel hiervoor met 0800-1202.

Resultaat zelftest positief

Is de uitslag van de zelftest positief? Dan heeft u waarschijnlijk corona. U moet dan maatregelen nemen, zoals thuisblijven. Ook blijven uw huisgenoten thuis. Daarnaast moet u de positieve uitslag van de zelftest laten bevestigen door een test bij de GGD (Coronatest.nl). Een zelftest is namelijk minder betrouwbaar dan de test op de GGD-testlocatie. Hierdoor is er kans dat uw positieve uitslag vals alarm is.

Als de hertest bij de GGD negatief is, mogen u en uw huisgenoten weer naar buiten.

Resultaat zelftest negatief

Is de uitslag van de zelftest negatief? Dan heeft u waarschijnlijk geen corona. Let op: een negatieve testuitslag van een zelftest is minder betrouwbaar dan een test die een professionele medewerker afneemt.

Blijf dus voorzichtig en blijf u houden aan de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus. Zoals afstand houden, handen wassen, goed luchten en thuisblijven bij klachten. Blijf ook extra voorzichtig rondom mensen met een kwetsbare gezondheid.