Preventiemaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgprofessionals

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) publiceerde op 19 maart jl. op haar website de richtlijn voor preventiemaatregelen en voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgprofessionals.

In het advies van het Outbreak Management Team dat op deze pagina is te vinden, staat welk type mondmasker wanneer en voor wie gepaste bescherming biedt. Ook leest u hier hoe mondmaskers langer kunnen worden gebruikt. Daarnaast gaat het advies van het OMT ook in op het hergebruik van mondmaskers door (her)sterilisatie. Lees het RIVM-advies over het hergebruik van FFP2 mondmaskers.