Veelgestelde vragen over coronavirus en cultuur

Op deze pagina leest u meer informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor de cultuursector.

Gevolgen voor culturele instellingen

Wat zijn de gevolgen voor culturele evenementen en bijeenkomsten? 

Het kabinet heeft dinsdag 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dit betekent dat:

 • samenkomsten verboden zijn, zoals bij culturele instellingen waarbij publiek samenkomt
 • publieke locaties zoals musea, concertzalen en theaters gesloten zijn. 

Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht. We spreken van een evenement als dat planbaar en vergunningsplichtig is. 

Wanneer wordt er meer bekend over eventuele verlenging van de maatregelen?

In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. 

Wat wordt er gedaan om de gevolgen van de coronacrisis voor de creatieve en culturele sector te beperken? 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft goed overleg met de sector, de gemeenten, provincies, de 6 cultuurfondsen en de private fondsen. Kunsten ’92 is gevraagd de vertegenwoordiging vanuit de sector te organiseren. Dit overleg gaat over de volgende onderwerpen: 

 • Aansluiten op generieke maatregelen:
  De financiële maatregelen voor banen en economie die het kabinet op dinsdag 17 maart heeft gepubliceerd zullen ook in de culturele en creatieve sector steun geven. Samen met de sector wordt onderzocht welke maatregelen passend zijn. 
 • Sectorspecifieke maatregel: 
  OCW treft maatregelen voor instellingen die subsidie ontvangen vanuit de culturele basisinfrastructuur en voor instellingen en makers die meerjarige of projectsubsidies ontvangen van de 6 Rijkscultuurfondsen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet terugvorderen van subsidie bij tegenvallende prestaties vanwege deze crisis. Hierover heeft minister Van Engelshoven vrijdag 27 maart een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.
 • Specifiek steunpakket:
  In nauw overleg met de sector onderzoekt het ministerie welke maatregelen additioneel nodig zijn.  Zowel op de korte termijn als op de lange termijn. En voor de gesubsidieerde, commerciële en hybride sector en voor instellingen en makers. We gaan hierbij uit van het inzetten van bestaande structuren en systemen. Het gebruik van bestaande structuren is essentieel, want bevordert snelheid en eenduidigheid naar de sector.

Ik loop als culturele organisatie/producent/zzp'er inkomsten mis als gevolg van teruglopende bezoekersaantallen. Word ik daarvoor gecompenseerd?

Het kabinet realiseert zich dat de maatregelen die genomen worden om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, grote impact hebben op werkgevers en werknemers, ook in de cultuursector. Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Deze maatregelen zullen ook in de culturele en creatieve sector steun geven. Samen met de sector wordt onderzocht welke maatregelen passend zijn. Ondanks alle inzet moeten we ook realistisch zijn: we zullen niet alles kunnen compenseren. 

Het meest relevant zijn: 

 • De werktijdverkorting voor werknemers en werkgevers.
 • De extra ondersteuning voor zzp’ers.
 • De belastingmaatregelen.
 • Verruiming en versoepeling van de borgstelling midden- en kleinbedrijf.
 • Financiële ondersteuning via Qredits.
 • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS).

Meer informatie over deze maatregelen leest u bij de veelgestelde vagen over financiële regelingen.

Welke ondernemingen in de culturele sector komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)?  

Kleine bedrijven uit het culturele en creatieve veld kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming van € 4.000 voor geleden schade als gevolg van het coronavirus. Deze voorziening opent op maandag 30 maart. Voor de culturele sector komen de volgende activiteiten in aanmerking, als zij ook aan de overige voorwaarden voldoen: 

Omschrijving activiteit:  SBI-code

 • Bioscopen 59.14
 • Organiseren van congressen en beurzen 82.30
 • Dansscholen 85.52.1
 • Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen) 85.52.2
 • Beoefening van podiumkunst 90.01.1
 • Producenten van podiumkunsten 90.01.2
 • Circus en variété 90.01.3 
 • Dienstverlening voor uitvoerende kunst 90.02
 • Theaters en schouwburgen 90.04.1
 • Musea 91.02.1 
 • Kunstgalerieën en –expositieruimten 91.02.2

Welke maatregelen worden er genomen voor rijksgesubsidieerde musea? 

Om rijksgesubsidieerde musea op de korte termijn meer financiële ruimte te geven is met het Rijksvastgoedbedrijf afgesproken om de musea die hun panden huren van het Rijksvastgoedbedrijf een huuropschorting van 3 maanden te geven. Dat betekent dat zij op een later moment hun huur kunnen voldoen. Tevens worden gemeenten en provincies opgeroepen om dit voorbeeld te volgen en te onderzoeken hoe zij instellingen tegemoet kunnen komen in de betaling van huur.

Bibliotheken

Zijn bibliotheken open? 

Door de sluiting van de scholen en de sluiting van de horeca is het onvermijdelijk dat ook de openbare bibliotheken sluiten. Openbare bibliotheken zijn voorzieningen met verschillende functies, waar veel mensen bij elkaar komen. Vaak ook in combinatie met een horecavoorziening. Veel bibliotheken hebben zelf al het besluit genomen te sluiten. Openbare bibliotheken zijn gesloten tot en met dinsdag 28 april.  

Blijven bibliotheken digitaal bereikbaar?

De bibliotheekvestigingen zijn niet meer open voor het publiek. Het digitale aanbod blijft uiteraard wel beschikbaar. Er zijn:

Het aanbod wordt de komende tijd zo snel mogelijk uitgebreid. 

Bekijk ook: