Veelgestelde vragen over het coronavirus en voortgezet onderwijs

Op deze pagina leest u meer informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen voor leerlingen en scholen in het voortgezet onderwijs.

Bekijk vragen en antwoorden over het coronavirus en examens.

Wat gaat er gebeuren op de scholen?

Het kabinet heeft besloten om scholen fysiek te sluiten van 16 maart tot en met de meivakantie. Dit betekent dat leerlingen in het voortgezet onderwijs tot en met de meivakantie geen les meer krijgen op school. Scholen geven onderwijs op afstand. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen, zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf. Hierdoor kunnen hun ouders blijven werken. Ook is er opvang voor kwetsbare kinderen. Deze opvang is zonder extra kosten.

Waarom zijn de scholen dicht?

Op zondag 15 maart besloot het kabinet de scholen te sluiten, omdat veel leraren en ouders zich zorgen maakten en het onderwijs lastiger te organiseren was vanwege zieken. Op 31 maart is besloten die periode te verlengen tot en met de meivakantie.

De scholen zijn dus voorlopig nog dicht. Wat gaat er in deze weken gebeuren?

Scholen gaan door met het geven van onderwijs op afstand. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Ook verzorgen scholen opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen.

Wat zijn dat, ‘cruciale beroepsgroepen’?

Bekijk de lijst met cruciale beroepsgroepen.

Tot wanneer gelden de maatregelen?

De maatregelen gelden van 16 maart tot en met de meivakantie.

Blijven scholen gesloten na de meivakantie?

De week voor 28 april neemt het kabinet opnieuw een besluit over de maatregelen en wordt duidelijk wat dit betekent voor het onderwijs.

Welke kinderen worden opgevangen op een school voor voortgezet onderwijs?

Het uitgangspunt is dat ouders die werken in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

Kan de school online lessen verzorgen als een school gesloten is voor leerlingen?

Als een school gesloten is voor leerlingen/studenten omdat er te veel besmettingsgevaar is, maar er nog wel onderwijspersoneel beschikbaar is, kan de school afstandsonderwijs opzetten.

Gaat bekostiging gewoon door?

Ja. Bekostiging aan scholen gaat gewoon door.

Krijgen de kinderen nu helemaal geen huiswerk meer of opdrachten?

Dit is ter beoordeling van de school.

Gaat de school van mijn kind nu online lessen aanbieden?

Scholen zijn niet verplicht om online lessen aan te bieden. Dat is ook niet in alle situaties het meest geschikte alternatief. Er kunnen ook andere manieren zijn om het onderwijs toch door te laten gaan als er lessen uitvallen. De school zal u hierover informeren. Via de website Lesopafstand.nl is er informatie beschikbaar voor scholen hoe zij dit het beste kunnen vormgeven.

De school van mijn kind wil geen online lessen aanbieden. Wat kan ik nog doen?

Scholen zijn niet verplicht om online lessen aan te bieden. Dat is ook niet in alle situaties het meest geschikte alternatief. Er kunnen ook andere manieren zijn om het onderwijs toch door te laten gaan als er lessen uitvallen. De school zal u hierover informeren. Via de website Lesopafstand.nl is er informatie beschikbaar voor scholen hoe zij dit het beste kunnen vormgeven.

De meeste lesmethoden, vaak boeken aangevuld met online onderdelen, zijn in de regel zo opgebouwd dat leerlingen tot op zekere hoogte zelf door de lesstof kunnen gaan. De school zal ze daarover informeren. U kunt uw kind daar als ouder bij helpen, vooral door hem of haar te motiveren.

Ik heb geen pc, laptop of tablet beschikbaar thuis. Hoe kan mijn kind toch onderwijs volgen?

Meld dit bij de school, zodat gezocht kan worden naar een passende oplossing. Wanneer de school lessen of lesstof digitaal gaat aanbieden, dan moeten zij er voor zorgen dat alle leerlingen daar toegang toe hebben. Kan uw kind, bijvoorbeeld vanwege het thuiswerken van uzelf, maar beperkt gebruik maken van een pc, laptop of tablet, probeer hier dan zo efficiënt mogelijk mee om te gaan.

Hoe zit het toezicht van de inspectie er nu uit?

Bekijk de informatie op de website van de inspectie voor het onderwijs.

Bekijk ook: