Vragen over het coronavirus en uitvaarten

Op deze pagina leest u meer informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en uitvaarten.

Hoeveel mensen mogen aanwezig zijn bij een uitvaart?

Bij een uitvaart mogen maximaal 30 personen bij elkaar zijn onder de voorwaarde dat er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden en alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen. Het aantal van 30 is inclusief het uitvaartpersoneel (uitvaartleider, geestelijke en begraafplaatsbeheerder).

Kunnen uitvaartondernemers of werknemers in de uitvaartsector gebruik maken van noodopvang voor kinderen? 

Ja, dat kan. Mensen die een cruciale functie vervullen bij een uitvaart worden aangemerkt als werkzaam in de zorg en hebben daarom een cruciaal beroep. Mensen met een cruciaal beroep kunnen gebruik maken van de noodopvang als zij niet zelf hun kinderen kunnen opvangen. Wie in aanmerking komt voor de noodopvang, is een kwestie van maatwerk. 

Kan gedurende de coronacrisis worden afgeweken van de wettelijke termijnen voor begraven en cremeren?

De Wet op de lijkbezorging gaat ervanuit dat een begrafenis of crematie na 36 uur en uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvindt. Het kan ook later. De burgemeester van de gemeente waar het lichaam van de overledene zich bevindt, kan een andere termijn vaststellen. De burgemeester overlegt daarvoor met een arts.

Moet het eerder? Dan heeft de burgemeester ook contact met de officier van justitie.

De coronamaatregelen brengen beperkingen mee. Bij afwijking van de termijnen houden burgemeesters daar zoveel mogelijk rekening mee.

Wat zijn de mogelijkheden als overledenen niet in het buitenland begraven kunnen worden?

Sommige mensen willen na overlijden in het buitenland begraven worden. De Wet op de lijkbezorging houdt rekening met de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden. Voor het overbrengen van het lichaam naar een ander land gelden nog steeds de normale regels. Maar vanwege reisbeperkingen kan de situatie momenteel per dag en per land verschillen.

Als het niet mogelijk is om het lichaam naar het buitenland te brengen, zijn de volgende alternatieven mogelijk:

  • De repatriëring wordt uitgesteld. De burgemeester van de gemeente waar het lichaam zich bevindt, verleent het uitstel als repatriëring langer dan 6 werkdagen op zich laat wachten. Overledenen worden dan gebalsemd en gekoeld, zodat ze goed kunnen worden bewaard, tot de eerstvolgende mogelijkheid van repatriëring.
  • Toch begraven in Nederland. Wanneer opslag van lichamen bezwaarlijk of onmogelijk is, kunnen de nabestaanden ervoor kiezen om de overledene te begraven in Nederland. Zo kunnen nabestaanden, als zij bijvoorbeeld hechten aan de wens om snel te begraven, toch invulling geven aan deze wens.

Bekijk ook: