Vragen over het coronavirus en paramedische zorg

Kunnen paramedici, zoals fysiotherapeuten, nog zorg blijven bieden?

Ja, maar deze zorg moet op afstand uitgevoerd worden, bijvoorbeeld telefonisch of met videobellen. In situaties waarin zorg echt niet op afstand kan worden geboden maar de zorg wel strikt noodzakelijk is, kan ook fysieke (face-to-face) zorg worden geboden. Bijvoorbeeld in de praktijk, bij de patiënt thuis of op een andere locatie. Hierbij moeten wel de hygiëne maatregelen worden opgevolgd (ook door patiënt):

  • Was uw handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt

De paramedicus bepaalt of de zorg strikt noodzakelijk is en stemt dat als het nodig is af met de betrokken (huis)arts. Als een patiënt verkoudsheidsklachten of koorts heeft en de zorg moet toch geleverd worden, dan moeten daarvoor de richtlijnen van het RIVM voor de betreffende zorgsector worden gevolgd. Zorgaanbieders moeten onderling verdere afspraken maken, zodat noodzakelijke zorg met zo min mogelijk risico voor patiënt en behandelaar geboden kan blijven worden.

Mogen alternatieve zorgverleners, zoals chiropractors, nog zorg bieden? 

Voor contactberoepen geldt: deze worden verboden tot en met 28 april, voor zover deze beroepen niet naar behoren met inachtneming van 1,5 meter afstand tot de cliënt kunnen worden uitgeoefend. Dit verbod is ook van toepassing op alternatieve zorgverleners (zoals chiropractors, acupuncturisten, haptotherapeuten etc.). Voor deze beroepsgroepen bestaat, in tegenstelling tot (para)medische beroepsgroepen, geen uitzondering op dit verbod. Het hierbij gehanteerde criterium is of er aanspraak mogelijk is conform de geldende wet- en regelgeving (Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz)). In het geval van alternatieve zorgverleners is deze aanspraak er niet: zij leveren geen zorg vanuit de Zvw of Wlz. Alternatieve zorgverleners moeten hun werk dus staken tot en met 28 april, tenzij zij de zorg op afstand of met minimaal 1,5 meter afstand tot de cliënt kunnen leveren. 

Bekijk ook: