Veelgestelde vragen over het coronavirus en verkeer & vervoer

Op deze pagina vindt u antwoorden op vragen over openbaar vervoer, internationaal treinverkeer, eigen vervoermiddelen, taxivervoer en transport door de lucht, over de weg en op het water. 

Openbaar vervoer over het spoor, via de weg of over het water

Ik moet op pad. Hoe kan ik mijzelf het beste verplaatsen?

Werk zo veel mogelijk thuis. Wilt u er op uit? Blijf dan dicht bij huis. Verplaats uzelf zo veel mogelijk lopend of met de fiets. Mocht dit niet lukken, dan kunt u met uw eigen auto reizen. Maak alleen gebruik van het openbaar vervoer (ov) als het echt nodig is en u geen ander vervoer heeft en reis zoveel mogelijk buiten de spits. 

Wanneer kan ik gebruik maken van het openbaar vervoer? Wat betekent een ‘noodzakelijke’ reis?

Werk zoveel mogelijk thuis. Reis alleen met het openbaar vervoer (ov) als het echt nodig is en u geen ander vervoer heeft. Zo zorgen we ervoor dat er genoeg plek is voor mensen die in de zorg werken, voor schoonmakers, supermarktmedewerkers en andere mensen die voor hun werk moeten reizen. Is uw reis echt noodzakelijk en heeft u geen andere reismogelijkheden? Dan kunt u met het ov reizen. Denk bij ‘noodzakelijk’ aan de volgende situaties:

 • U heeft een afspraak in het ziekenhuis.
 • U bent mantelzorger voor iemand in uw omgeving.
 • U moet aanwezig zijn bij een uitvaartplechtigheid.
 • U moet een schoolexamen afleggen.
 • U bent een gescheiden ouder en uw kind woont wisselend bij 1 van de ouders.

Ga altijd voor uzelf na of er echt geen andere reismogelijkheden zijn. Neem de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen, zoals voor en na de reis handen wassen Geef elkaar de ruimte en houd 1,5 meter afstand op de stations, perrons en bij de haltes. Volg hierbij de instructies op zoals: houd zoveel mogelijk rechts, raak zo weinig mogelijk aan, houd 4 treden afstand op de roltrap en maximaal 2 personen in de lift. Raadpleeg verder de informatie van uw vervoerder. Het dragen van een niet-medisch mondkapje is vanaf 1 juni verplicht in het openbaar vervoer voor reizigers van 13 jaar en ouder. Zet het niet-medisch mondkapje ruim voor het instappen op om het instappen veilig en snel te laten verlopen.

Welke regels gelden er voor het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer?

Werk zoveel mogelijk thuis. Reis alleen met het openbaar vervoer als het echt nodig is en u geen ander vervoer heeft. Per 1 juni is het dragen van een niet-medisch mondkapje in de bus, trein, tram en metro en op de veerboten naar de Waddeneilanden. Dit geldt voor reizigers van 13 jaar en ouder. Zet het niet-medisch mondkapje ruim voor het instappen op om het instappen veilig en snel te laten verlopen. Meer over mondkapjes in het openbaar vervoer leest u op de pagina veelgestelde vragen over het gebruik van mondkapjes.

Moet ik op perrons of haltes ook verplicht een niet-medisch mondkapje dragen?

Nee, dat is niet verplicht. Op perrons en bij haltes is over het algemeen voldoende ruimte om 1,5 meter afstand te houden.

Zet het niet-medisch mondkapje ruim voor het instappen op, om het instappen veilig en snel te laten verlopen. Pas als u bent uitgestapt kunt u uw mondkapje afzetten.

Wordt het niet te druk in het openbaar vervoer als de maatregelen worden versoepeld?

Doel is drukte te vermijden in het openbaar vervoer. Dus op perrons, stations en bij haltes blijft anderhalve meter afstand houden belangrijk. In bussen, trams, metro’s en treinen zal dat niet altijd mogelijk zijn. Daarom is het advies een niet medisch mondkapje te dragen, en vanaf 1 juni is dat verplicht in het openbaar vervoer voor reizigers van 13 jaar en ouder.

Reis alleen met het openbaar vervoer (ov) als het echt nodig is en u geen ander vervoer heeft. Zo kunnen we zorgen voor voldoende plek voor mensen die in de zorg werken, voor schoonmakers, supermarktmedewerkers en andere mensen die voor hun werk moeten reizen. Ook duiden vervoerders aan waar u mag gaan zitten. Volg de aanwijzingen op de informatieborden en van het personeel.

Wat kan ik doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen als ik reis met openbaar vervoer?

Werk zoveel mogelijk thuis en reis alleen met het openbaar vervoer als het echt niet anders kan. Mocht u toch met het openbaar vervoer of de trein reizen dan zijn de belangrijkste maatregelen die u kunt nemen: 

 • Was vaker de handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand op stations, perrons en bij haltes. Volg hierbij de instructies op zoals: houd zoveel mogelijk rechts, raak zo weinig mogelijk aan, houd 4 treden afstand op de roltrap en maximaal 2 personen in de lift. Raadpleeg verder de informatie van uw vervoerder. 
 • Volg de instructies voor het in- en uitstappen. 
 • Per 1 juni is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht in het openbaar vervoer voor reizigers van 13 jaar en ouder.
 • Vermijd drukte.

Wie mogelijk besmet is met het coronavirus, moet fysiek contact met anderen zoveel mogelijk vermijden. De OV-bedrijven volgen de adviezen van het RIVM met betrekking tot het coronavirus.

Welke maatregelen nemen de openbaarvervoerbedrijven om besmetting te voorkomen?

De NS en andere vervoerders volgen de adviezen van het RIVM op. Tijdens de reguliere schoonmaak wordt extra aandacht besteed aan de contactpunten zoals deurklinken en hoofdsteunen. 

Daarnaast worden reizigers gevraagd om vaker hun handen te wassen, in de binnenkant van hun elleboog te hoesten en te niezen, papieren zakdoekjes te gebruiken, geen handen te schudden en 1,5 meter afstand van elkaar te houden op perrons, stations en bij haltes. Volg hierbij de instructies op zoals: houd zoveel mogelijk rechts, raak zo weinig mogelijk aan, houd 4 treden afstand op de roltrap en maximaal 2 personen in de lift. Raadpleeg verder de informatie van uw vervoerder.

Vanaf 1 juni zijn niet-medische mondkapjes verplicht in het openbaar vervoer voor reizigers van 13 jaar en ouder. Als u geen mondkapje draagt in het openbaar vervoer dan kunt u een boete krijgen van € 95. Zet het niet-medisch mondkapje ruim voor het instappen op om het instappen veilig en snel te laten verlopen. 

Meer over de maatregelen die openbaar vervoerbedrijven nemen om besmetting te voorkomen leest u in het Protocol verantwoord reizen met OV.

Ik ben student, mag ik met het openbaar vervoer (ov) reizen?

Ja, maar gebruik het openbaar vervoer alleen voor noodzakelijke reizen en reis zo veel mogelijk buiten de spits. Vanaf 1 juni is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht voor reizigers van 13 jaar en ouder. 

Ik moet mijn kind(eren) naar de kinderopvang, basisschool of sportvereniging brengen? Kan ik met het openbaar vervoer en/of de trein reizen?

Het dringend advies is dat u uw kind(eren) lopend of met de fiets naar de kinderopvang, school of de sportvereniging brengt. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u met uw eigen auto reizen indien mogelijk of met het openbaar vervoer. Als u met het openbaar vervoer reist, neem dan de volgende maatregelen:

 • Was vaker uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar, op het station, in de trein en bij het in- en uitstappen.
 • Volg de instructies van de conducteurs en controleurs op.
 • Per 1 juni is het dragen van een niet medisch mondkapje verplicht in het openbaar vervoer voor reizigers van 13 jaar en ouder.
 • Vermijd drukte. 

Ik heb een kwetsbare gezondheid. Kan ik nog met het openbaar vervoer reizen? 

Om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken, kunt u voorlopig beter niet met het openbaar vervoer reizen. Moet u toch ergens dringend zijn en heeft u geen eigen vervoer? Vraag dan om hulp in uw omgeving of reis per taxi.

Mag ik mijn fiets meenemen in de trein?

Nee, het is tijdelijk niet toegestaan om een fiets mee te nemen in de trein. Een vouwfiets of een fiets als hulpmiddel is nog wel toegestaan.

Worden de kaartjes nog gecontroleerd in het openbaar vervoer?

Jazeker. In heel Nederland is gewoon kaartcontrole in het openbaar vervoer. De medewerkers kunnen u vragen om zelf uw chipkaart voor het controleapparaat te houden.

Blijven de internationale treinen rijden? 

Sommige internationale treinen rijden nog wel, anderen niet. Reis alleen met een internationale trein als het echt noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor uw werk als zorgverlener. Ook moet u zich houden aan de regels die gelden in de landen waar u doorheen reist.

In Nederland is vanaf 1 juni het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht voor reizigers van 13 jaar en ouder. En in België en Frankrijk is het dragen van een mondkapje in de trein en op de stations verplicht. In Duitsland is het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer verplicht. Als u toch een treinreis moet maken, raadpleeg dan kort voor vertrek de reisplanner of website van uw vervoerder. Het vervoer van goederen over het spoor gaat wel gewoon door.

Wanneer is het openbaar vervoer weer toegankelijk zoals voor corona?

Dat is nog niet te zeggen. Stap voor stap versoepelen we de corona-maatregelen en kijken we hoe we met afspraken met bijvoorbeeld scholen en bedrijven over lesuren en openingstijden het gebruik van het openbaar vervoer kunnen spreiden.

Rijbewijs

Gaat mijn theorie- of praktijkexamen voor het behalen van mijn rijbewijs nog door?

 • Sinds 13 mei kunnen kandidaten weer theorie-examen doen bij het CBR. Dit geldt voor alle categorieën.
 • Sinds 11 mei is het CBR weer gestart met het afnemen van praktijkexamens voor bromfietsen en motoren.
 • Sinds 18 mei is het CBR ook weer geopend voor praktijkexamens auto, motor verkeersdeelneming en auto met aanhangwagen, tussentijdse toetsen en rijtesten.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het CBR.

Kan ik nog rijles nemen?

Ja, vanaf 11 mei zijn rijlessen weer toegestaan. Kijk voor meer informatie op de website van CBR.

Mijn rijbewijs verloopt en ik moet door een arts gekeurd worden voordat ik een nieuw rijbewijs kan aanvragen. Wat nu?

Keuringsartsen mogen vanaf 11 mei weer keuringen uitvoeren. Neem voor meer informatie en het maken van een afspraak contact op met uw keuringsarts.

Ik wil liever niet langs de gemeente/het loket Burgerzaken van de gemeente is gesloten. Kan mijn rijbewijs worden opgestuurd?

Voor vragen over het ophalen van uw rijbewijs kunt u terecht bij uw gemeente.

Mijn rijbewijs is verlopen. Mag ik nog rijden?

Als uw rijbewijs is verlopen tussen 1 februari 2020 en 1 september 2020 dan mag u nog 7 maanden blijven rijden na de verlopen datum. In deze periode bent u verzekerd en mag u ook in de andere EU-landen rijden. Wel adviseren wij u om alvast te beginnen met het aanvragen van een nieuw rijbewijs. Bekijk het nieuwsbericht 'Europese Commissie: Alle rijbewijzen 7 maanden langer geldig' op de website van de CBR. 

Ik heb een rijbewijs dat minder dan 5 jaar geldig is en is verlopen. Mag ik nog rijden?

Als uw rijbewijs is verlopen tussen 1 februari 2020 en 1 september 2020 dan mag u nog 7 maanden blijven rijden na de verlopen datum. In deze periode bent u en mag u ook in de andere EU-landen rijden. Wel adviseren wij u om alvast te beginnen met het aanvragen van een nieuw rijbewijs. Bekijk het nieuwsbericht 'Europese Commissie: Alle rijbewijzen 7 maanden langer geldig' op de website van de CBR. 

Ik ben beroepschauffeur en mijn rijbewijs met code 95 is verlopen. Wat moet ik doen?

Als uw C of D rijbewijs met code 95 is verlopen tussen 1 februari 2020 en 1 september 2020, mag u tot 7 maanden na de verloopdatum door blijven rijden. Het rijbewijs en de code 95 worden tijdens die periode als geldig beschouwd. Dit geldt ook voor chauffeurs die ooit vanwege de leeftijd de code 95 zonder nascholing hebben gekregen. Bekijk het nieuwsbericht 'Europese Commissie: Alle rijbewijzen 7 maanden langer geldig' op de website van de CBR. 

Taxivervoer

Welke maatregelen nemen taxibedrijven om besmetting te voorkomen?

Taxibedrijven volgen de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast nemen ze aanvullende maatregelen, zoals een fysieke afscheiding tussen chauffeur en passagier en een extra schoonmaakronde na iedere rit. Ook zal de chauffeur van u vragen zelf bagage in de kofferruimte te plaatsen, zelf de deur te openen, zelf achterin te gaan zitten en zelf uw gordel om te doen. Meer over de maatregelen die taxibedrijven nemen om besmetting te voorkomen leest u in het Protocol Veilig en verantwoord taxi-en zorgvervoer.

Ik wil mijn auto APK laten keuren. Kan dat nog? 

Als u met uw voertuig wilt blijven rijden, moet u uw voertuig nog gewoon APK laten keuren. APK-keuringen worden nog steeds uitgevoerd door de erkende garagebedrijven. Neem contact op met uw garage om te bespreken of er mogelijkheden zijn om uw auto voor een APK-keuring bij de garage te krijgen. Voor meer informatie over APK kunt u terecht bij de website van de RDW. 

Ik heb een vitaal beroep en wil mijn auto APK laten keuren. Wat moet ik doen?

Garages blijven APK’s uitvoeren. Zij volgen de richtlijnen van het RIVM en hebben diverse maatregelen genomen om auto’s te kunnen blijven keuren. Zoals het brengen en halen van auto’s. Het is niet toegestaan te rijden als u voertuig niet is goedgekeurd. Voor meer informatie over APK kunt u terecht bij de website van de RDW.

Ik rijd met de auto. Zijn er uitzonderingen voor het vervoeren van mensen die niet tot mijn huishouden horen?

De afspraak is dat we áltijd 1,5 meter afstand houden als we niet tot 1 huishouden horen. Op deze regel zijn geen uitzonderingen mogelijk. Doordat u zo dicht bij elkaar zit, loopt u namelijk een grotere kans om het coronavirus te krijgen én om het te verspreiden. U kunt een boete krijgen als u met 3 of meer mensen bij elkaar in een auto zit en niet tot hetzelfde huishouden behoort. 

Het advies is mijn kind(eren), als het kan, lopend of op de fiets naar school en/of kinderopvang te brengen? Hoe doe ik dat veilig en geef ik voldoende ruimte (anderhalve meter) aan andere mensen in het verkeer?

Als u uw kind(eren) lopend of op de fiets naar school en/of kinderopvang brengt, is het advies:

 • Houd anderhalve meter afstand tot andere fietsers.
 • Bij het brengen van kinderen: fiets achter elkaar of neem uw kind voor- of achterop.
 • Houd rekening met 1,5 meter afstand bij stoplichten.
 • En ook als u gaat lopen: niet in groepen. Denk aan de 1,5 meter.
 • Volg de aanwijzingen van scholen en kinderdagverblijven voor het afzetten en ophalen van uw kind(eren) bij school.

Bekijk ook