Regels tegen verspreiding corona bij rijexamens en rijlessen

Rijlessen door rijscholen en praktijkexamens door het CBR zijn mogelijk.

Examen CBR

Alle theorie- en praktijkexamens, rijtesten en theorielessen gaan door.

Op de website van het CBR staat meer informatie over CBR-examens. Het CBR heeft ook meer informatie over de geldigheidsduur van de uitkomsten van afgelegde examens, waaronder het theorie-examen. Die blijven in sommige gevallen langer geldig.

Regels voor auto-, motor- en brommerrijlessen

Alle rijlessen zijn toegestaan. Daarbij moet iedereen zich zoveel mogelijk aan de regels tegen verspreiding van corona houden.