Regels tegen verspreiding corona bij rijexamens en rijlessen

Autorijlessen zijn toegestaan tussen 05.00 uur en 17.00 uur. Voor motor- en brommerrijlessen zijn geen beperkingen. Theorie- en praktijkexamens bij het CBR gaan door.

Regels voor auto-, motor- en brommerrijlessen

Autorijlessen zijn toegestaan tussen 05.00 uur en 17.00 uur. Ook als dit voor beroep of bedrijf is, zoals voor het vrachtautorijbewijs. Voor motor- en brommerrijlessen zijn geen beperkingen. Tijdens de rijles mogen er niet meer dan 2 personen (leerling en instructeur) in de auto zijn. Het mondkapje is verplicht voor leerling en instructeur. Ook moet iedereen zich zoveel mogelijk houden aan de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus.

Theorielessen zijn toegestaan tussen 05.00 uur en 17.00 uur. Theorielessen voor beroep mogen wel in de avonduren worden gegeven, zoals het theoretische deel van de nascholing voor instructeurs of chauffeurs (code 95).

Het CBR heeft op de website meer specifieke informatie over maatregelen bij praktijktoetsen en nascholingscursussen voor bedrijf en beroep.

Examen CBR

Theorie- en praktijkexamens en rijtesten gaan door. Praktijkexamens voor de auto zijn toegestaan tussen 05.00 en 17.00 uur.

Op de website van het CBR staat meer informatie over CBR-examens. Het CBR heeft ook meer informatie over de geldigheidsduur van de uitkomsten van afgelegde examens, waaronder het theorie-examen. Die blijven in sommige gevallen langer geldig.